ERP Ürünleri için 2.50.00.00 Sürümü Yayınlandı

8 Mayıs 2018

Değerli İş Ortaklarımız,

ERP ürünleri için 2.50.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

 

2.42.00.00 sürümüne özel uyarı :

2.42.00 sürümümüz ile birlikte ürün kurulum işlemi sırasında server minimum donanım gereksinimlerini (Konfigurasyonunu) kontrol eden mekanizma geliştirilmiştir.

Geliştirilen bu mekanızma ile birlikte ürün kurulumu sırasında yükleme yapılan server için sistem ihtiyaçları dokümanlarımızda da belirttiğimiz minimum donanım gereksinimlerinin sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmekte ve bilgi amaçlı uyarı verilmektedir.

2.44.00.00 / 2.45.00.00 sürümüne özel uyarı :

2.44.00 sürüm öncesi eklenen cari hesap kartlarında ISPERCURR alanı NULL olması durumunda ilgili cari hesaba ait e-arşiv faturaların Form Bs’de listelenmeme sorunu ortaya çıkmaktadır.  Çözüm için; NULL olan bu kayıtların ‘0’ sıfır olarak güncellenmesi gerekir. Bu işlem için aşağıdaki örnek sorgu kullanılabilir.

UPDATE LG_500_CLCARD SET ISPERCURR=0 WHERE ISPERCURR IS NULL

2.49.00.00 sürümüne özel uyarı :

2.49.00.00 versiyonu ile birlikte ticari sistem arayüzünde “Satınalma Faturası“, “Satınalma İrsaliyesi“, “Satış Faturası” ve “Satış İrsaliyesi” formlarının görselleri ile ilgili  bir değişiklik olduğunu önemle belirtmek isteriz. Bu formların “Detaylar” tabı, bu sürümle birlikte  “Detaylar” ve “Detaylar II” olarak düzenlenmiştir. Bahsi geçen formların öndeğer hali 3 tab sayfasına sahip olacağından  “Detaylar” tabının bölünmesiyle birlikte bu tab içeriğinin bir kısmı yeni sayfaya taşınmıştır. Eğer bu formlar üzerinde uyarlamalarınız varsa bu düzenlemeden etkilenebileceğinden 2.49.00.00 setine geçiş öncesinde bu formların ayrıca ele alınıp gözden geçirilmesi gerekmektedir.

– Bu düzenlemeye yönelik veritabanı tablolarında özel bir geliştirme yapılmadığından her versiyon değişiminde gerçekleştirdiğiniz standart süreçleriniz veritabanı tabloları için yeterli olacaktır.

 

ERP 2.50.00.00 Sürümü :

  Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama
1 WINERP-12035 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi
Ana Kayıtlar – Malzemeler
Malzeme Kartları Browserında Malzemenin Ana Biriminin Birinci Barkodu da Gösterilsin.
Malzeme kartları browserına “Ana Birim Barkodu” kolonu eklenmiştir.
2 WINERP-64183 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi
Ana Kayıtlar – Malzemeler
Varyantlı Malzemenin Varyantına Döküman (DocPlace) Eklenebilmelidir.
Varyantlı malzemenin “Varyantlar” ekranına döküman ekleme özelliği getirilmiştir.
3 WINERP-71443 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi
Ana Kayıtlar – Malzemeler
Malzeme Browserında Ctrl+F İle Arama Filtrelerine Malzeme Varyant Kodu Seçeneği Eklenmelidir.
Malzeme kartları browserında Ctrl+F ile arama filtrelerine malzeme varyant seçenekleri eklenmiştir.
4 WINERP-70747 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi
Hareketler – Malzeme Yönetimi Fişleri
e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında, Ambar Fişinin e-İrsaliye Olarak Kesilip Kesilmeyeceği Firma Ya Da İşyerindeki Seçime Göre Yapılmalıdır.
e-İrsaliye uygulaması kapsamında, e-İrsaliye kullanan firmanın sistem işletmeninde, kontrol tipi (Firma Bazında / İşyeri Bazında) seçimine bağlı olarak ambar fişinin e-İrsaliye olarak oluşturulup oluşturulmayacağının belirlenebilmesi sağlanmıştır.
5 WINERP-36612 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi
İşlemler – Ambar Sayımı
Ambar Sayımı Ekranına Emanet Malzeme Kolonu Eklenmeli
Ambar sayımı ekranına Emanet Stok (Satış) ve Emanet Stok (Satınalma) kolanları eklenmiştir.
6 WINERP-71106 TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Üretim Tanımları
Ana Kayıtlar – Ürün Reçeteleri
Reçete Satırında Alt Birim Üzerinden Tanımlanan Girdi Satırları Ürün Reçete Ağacında Alt Birim Üzerinden Listelenirken Fiyat Bilgisi Yanlış Görünüyor
Ürün reçetesi ağacı listenirken reçete satırlarında yer alan girdi satırlarında alt birim üzerinden işlem gören girdilerin birim fiyat ve toplam tutarları birim çevriminden dolayı hatalı hesaplanıyordu, düzeltilerek girdide seçilmiş olan birime göre tutarların listelenmesi sağlanmıştır.
7 WINERP-32319 TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satınalma
Hareketler – Alım Faturaları
Satınalma Faturaları İçin de Emanet Uygulaması İsteniyor.
Satınalma faturaları için de ‘Emanet’ takibinin yapılması sağlanmıştır.
8 WINERP-66514 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satınalma
Malzeme Raporları – Toplam Alım Rakamları
Toplam Satınalma Rakamları Raporunda KDV,İndirim ve İade Toplamları Listelenmeli.
Toplam Satınalma/ Satış Rakamları raporunda “Toplam KDV, Toplam İndirim ve Toplam İade” tutarlarının listelenmesi sağlanmıştır.
9 WINERP-27697 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Malzeme Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Malzeme Hareketinin Durdurulması İçin Bir Parametre Olmalı
Seri ve lot numaralarının son kullanma tarihine göre çıkış işlemlerinin engellenmesi veya uyarı verilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda Satış Dağıtım parametrelerine “Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdur” ve “Seri/Lot No Son Kullanma Tarihine Göre Çıkış İşlemini Durdurma Gün Sayısı” parametreleri eklenmiştir.Satış işlemlerinde seçilen parametre değerlerine göre fiş tarihi ile seri ve lotların son kullanma tarihi arasındaki fark hesaplanarak kontrol yapılacaktır.

Not:Paramerelere göre kontrol sadece irsaliye ile faturalarda uygulanılacaktır.

10 WINERP-69142 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Alınan Siparişler
Kısmi Karşı Sipariş Oluşturma İşleminden Sonra Tekrar Karşı Sipariş Oluşturulmak İstendiğinde Bir Önceki Karşı Siparişte Tamamı Karşılanan Malzemeler Gelmemelidir.
Kısmi karşı sipariş oluşturma işleminden sonra tekrar karşı sipariş oluşturulmak istendiğinde bir önceki karşı siparişte tamamı karşılanan malzemelerin istendiğinde gelmemesi için ‘Karşı Sipariş Oluşturma İşleminde Miktarı Sıfır Olan Satırlar Eklensin : Evet/Hayır’ parametresi eklenmiştir.
11 WINERP-70964 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Satış İrsaliyeleri
e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında, Malzeme Fişleri,Satınalma Ve Satış İrsaliye Browser Filtre Seçeneklerine, e-İrsaliye ve e-İrsaliye Statü Seçenekleri Eklenmelidir.
e-İrsaliye uygulaması kapsamında, Malzeme Fişleri,Satınalma ve Satış İrsaliye browser filtre seçeneklerine, e-İrsaliye ve e-İrsaliye Statüsü filtre seçenekleri eklenmiştir.
12 WINERP-13573 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Satış Faturaları
Sipariş, İrsaliye ve Fatura Ön İzleme Penceresinde (F7) İndirim Oranı Görünmüyor.
Sipariş,irsaliye ve fatura ön izleme penceresinde (F7), satırlar ve genel için indirim oranını gösteren (%) kolonu eklenmiştir.
13 WINERP-19494 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Satış Faturaları
Alış ve Satış Faturalarında İrsaliye Aktar İşleminde Proje Kodu Filtresi Olmalı.
Alış ve satış faturaları içerisinde yer alan irsaliye aktarımı işlemi seçeneklerine proje kodu filtresi eklenmiştir.
14 WINERP-57598 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Satış Faturaları
e-Arşiv Faturaları İptal Edildiğinde İrsaliyelerin İptal Olup/Olmaması Parametrik Olsun.
‘Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin’ parametresine bağlı olarak yeni eklenen ‘ Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliye İptal Edilsin Fatura Tipleri ‘ parametresi ile fatura tipine göre irsaliyelerin iptal edilmesi parametreye bağlanmıştır.
15 WINERP-71345 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Satış Faturaları
e-Fatura,e-Arşiv,e-İhracat Ve e-İrsaliye Görüntüleme İşleminin, e-Logo Entegratörü Web Servisi Üzerinden Çalışması İçin Yapılması Gereken Geliştirmeler.
e-Fatura , e-Arşiv olarak düzenlenmiş faturalar ve e-İrsaliye olarak düzenlenmiş irsaliyeler üzerinden görüntüleme işleminde ilgili fişin UBL’i ERP’ye kaydedilmişse ERP’den ,kaydedilmemişse ve e-Logo entegretör ile gönderilmişse web servisi üzerinden görüntülenmesi sağlanmıştır.
16 WINERP-71937 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Satış Faturaları
e-Arşiv Uygulaması Kapsamında Fatura Tipi E-Arşiv Faturası Olan Faturalarda Ödeme Şekli Zorunluluğu Bulunmamalıdır
e-Arşiv uygulaması kapsamında fatura tipi e-Arşiv faturası olan faturalarda öndeğer ödeme türü diğer gelmesi ve açıklama yazılmadan kayıt edilmesine izin verilmesi sağlanmıştır.Fatura tipi e-Arşiv internet olan faturalarda ise öndeğer ödeme türü diğer gelecek ancak açıklama yazılması zorunlu olacaktır.
17 WINERP-22751 TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Satış Teklif Yönetimi – Satış Faaliyetlerim
Fiyatlandırma Dövizli Girilen Satış Sözleşmelesi Onaylandığında, Gelen ‘Sözleşme Satırları İçin Fiyat Eklensinmi.?’ Uyarısına Tamam Denildiğinde Oluşan Satış Fiyatlarının Döviz Türü ‘TL’ Geliyor,Sözleşme Satırda Seçilen Döviz Türü Gelmeli.
Fiyatlandırma dövizi ile oluşturulmuş olan sözleşme onaylandığı zaman oluşturulan fiyat kartı ekranında döviz türü hatalı geliyordu,düzeltildi.
18 WINERP-69151 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Fatura Raporları – Satış Faturaları Dökümü
Fatura Tasarımına Eklenen “Malzeme Açıklaması 2” Alanının Karakter Sayısı Arttırılmalıdır.
Fatura form tasarımındaki “Malzeme Açıklaması 2” alanı 50 karaktere kadar yazdırılıyordu ,200 karaktere kadar yazdırılabilmesi sağlandı.
19 WINERP-55177 TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

İthalat
Hareketler – İthalat Operasyon Fişleri
İhtalat Operasyon Fişlerinin Tek Sayfa Olarak Basımının Yapılabilmesi İçin Parametre Eklenmelidir.
Satınalma parametrelerine “İthalat Operasyon Fişi Yazdırılması:Tek Sayfa Olarak Yazdırılırsın/Çoklu Sayfa Olarak Yazdırılsın” parametresi eklenerek kullanıcı seçimine bağlı olarak ithalat operasyon fişinin tek sayfada yazdırabilmesi sağlanmıştır.
20 WINERP-68870  

GO3

 

İhracat
İşlemler
Go 3 Ürününde E-İhracat İşlemleri Kapsamında “İhracat Operayon Kur Farkı Hesaplama” İşlemi Yapılabilmelidir.
Go 3 ürününde e-İhracat modülüne “İhracat Operayon Kur Farkı Hesaplama” işlemi eklenmiştir.
21 WINERP-69180 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Ana Kayıtlar – Banka Kartları
İptal Edilen Kredi Kartı ve Firma Kredi Kartı Fişleri Banka Hareketlerine Yansımamalıdır.
İptal edilen kredi kartı ve firma kredi kartı fişlerinin banka hareketleri ekranında filtrelenmesi için, “İptal Durumu : İptal Edilmemiş / İptal Edilmiş” filtresi eklenmiştir.
22 WINERP-34229 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
Muhasebe ve Cari Hesap Kartları Üzerinden Hareketler Penceresine Ulaşıldığında Seçili Hareketler Yazdırılabilmeli
Cari ve muhasebe hesap kartı üzerinden erişilen hareketler ekranları ile cari hesap hareketleri ekranlarında ilgili fişin yazdırılabilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda F9-sağ mouse menüye “Yaz” ve ekranın alt bölümüne printer butonu eklenmiştir.
23 WINERP-18612 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Cari Hesap Raporları – Cari Hesap Listesi
Cari Hesap Listesinde Rapor Üzerinden Cari Hesap Kartlarına Ulaşılması Sağlanmalı.
Cari hesap listesinde rapor üzerinden cari hesap kartlarına ulaşılması sağlanmıştır.
24 WINERP-9485 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Hareketler – Kasa İşlemleri
Kasadan Çek Tahsili Yapılırken Girilen Masrafa Ait Gider Pusulasının Tarihi Değiştirilebilmeli.
Kasadan çek tahsili yapılırken girilen masrafa ait oluşan gider pusulasının tarihinin değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
25 WINERP-63929 TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Hareketler – Teminat Bordroları
İşlem Bordrosu Kendi Teminatımız Bordrolarında ki Müşteriden İade Ve Müşteride Çözdür Bordrolarına Proje Kodu Seçeneği Eklenmelidir.
İşlem bordrosu kendi teminatımız bordrolarındaki Müşteriden İade ve Müşteride Çözdür bordrolarının başlığına proje kodu seçeneği eklenmiştir.
26 WINERP-34963 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Hareketler – Çek/Senet Bordroları
İşlem Bordrosu (Müşteri Çeki)-Bankada Karşılıksız Yapıldığında Oluşan Borç Dekontuna Çekin Alındığı Cari Hesap Otomatik Gelsin.
İşlem bordrosu ( müşteri çeki) bankada karşılıksız yapıldığında oluşan borç dekontuna çekin alındığı cari hesabın otomatik gelmesi sağlandı.
27 WINERP-36931 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Ödeme/Tahsilat Raporları – Ayrıntılı Tahsilat Listesi
Ayrıntılı Tahsilat Ve Ödeme Listesi Raporlarında “Listeleme:Koda Göre / Ünvana Göre” Filtresi Olmalı.
Ayrıntılı Tahsilat Ve Ödeme Listesi rapor filtre seçeneklerine “Listeleme: Koda Göre / Ünvana Göre” filtresi eklenmiştir.
28 WINERP-36586 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Ödeme/Tahsilat Raporları – Detaylı Ortalama Vade Raporu
Detayli Ortalama Vade Raporunda, Listeleme Şekli :Cari Hesap Koduna / Ünvanına Göre Filtresi İsteniyor.
Detayli Ortalama Vade rapor filtrelerine “Listeleme Şekli: Cari Hesap Koduna / Ünvanına Göre” seçeneği eklenmiştir.
29 WINERP-69235 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Genel Muhasebe
Ana Kayıtlar – Muhasebe Bağlantı Kodları
Muhasebe Hesap Planı Ekranında Hesap Planı Bakiye Yılı Seçimi Yapılabilmelidir.
Mali dönem bağımsız çalışan firmalarda muhasebe hesap planı ekranına bakiye yılı alanı eklenmiştir.
30 WINERP-58002 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Genel Muhasebe
Hareketler – Muhasebe Fişleri
Çekin Muhasebeleştirilmesi Sonucu Oluşan Mahsubun Her İki Satırında da Çek Seri Numarası ve Vade Tarihi Gelmelidir.
Çekin muhasebeleştirilmesi sonucu oluşan mahsup fişinin her iki satırına da çek seri numarası ve vade tarihi bilgisinin satır açıklaması olarak yansıması sağlanmıştır
31 WINERP-12046 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Genel Muhasebe
İşlemler – Muhasebeleştirme
Otomatik Muhasebeleştirme İle Muhasebeleşen Fiş İptal Edildiğinde Muhasebe Fişi İptal Edilmiyor.
Otomatik muhasebeleştirme ile muhasebeleşen fiş iptal edildiğinde,muhasebe fişinin de iptal edilmesi sağlanmıştır.
32 WINERP-64439 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Genel Muhasebe
İşlemler – Muhasebeleştirme
687 Nolu Teşvik Kapsamındaki Rakamların Muhasebeleştirilebilmesi İçin Muhasebe Bağlantı Kodlarında Tanımlanabilmeli Ve Muhasebe Fişine Getirilebilmeli.
Personel ödemesi Muhasebe bağlantı kodları hesaplama seçeneklerine; P53:687 sayılı kanun gelir vergisi indirimi, P54:687 sayılı kanun damga vergisi indirimi eklenmiştir.
33 WINERP-20174 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

USYS
Sistem İşletmeninde Yapılan Tüm İşlemlerin Loglanması Talep Ediliyor.
Sistem işletmeninde yapılan işlemlerin loglanması sağlanmıştır.Sistem işletmeni, Yönetim/Diğer Tanımlar/İzleme Raporu ve Araçlar /Kullanıcı İzleme Raporu üzerinden takip edilebilir.
34 WINERP-25611 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

USYS
Yönetim – Kullanıcılar
Kullanıcı Yetkilerinde E-Beyanname Türü Yetkisine Tüm Beyanname Türleri Eklenmeli.
Kullanıcı yetkilerinde E-Beyanname Türü yetkilerine tüm beyanname türleri eklenmiştir.
35 WINERP-44600 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

USYS
Yönetim – Kullanıcılar
Kullancı İzleme Raporu Yetkiye Bağlanmalı Sistem Yönetici Olmayan Kullanıcılar da Bu Raporu Kullanabilmeli.
Sistem Yöneticisi olmayan kullanıcıların da “Kullanıcı İzleme Raporunu” alabilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda kullanıcı yetkilerindeki Ticari Sistem Yönetimi – Dosya başlığı altına “Kullanıcı İzleme Raporu” yetkisi eklenmiştir.
36 WINERP-55753  

GO3

 

USYS
Yönetim – Kullanıcılar
GO3 Ürününde Muhasebeleştirmede Bulunan İşaretle Seçeneği Yetkisi Tüm Modüllerde Olmalıdır.
GO3 ürününde Fatura başlığı altında bulunan Muhasebeleştirme-İşaretle yetkisinin diğer modüller altına da eklenmesi sağlanmıştır.
37 WINERP-70748 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

USYS
Yönetim – Firmalar
e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında, Sistem İşletmeninde Ambar Tanımına Adres, e-Posta Ve Telefon Bilgisi Eklenmeli.
e-İrsaliye uygulaması kapsamında, sistem işletmeni firma tanımları altındaki ambar tanımına adres,telefon ve e-posta alanları eklenmiştir.
38 WINERP-69156 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

USYS
Kuruluş Bilgileri – Tanımlı/Zorunlu/Geneus Alanlar
SYS/Zorunlu Alanlar Listesine KDV Muafiyet Sebebi Seçeneği Eklenmelidir
SYS/Zorunlu Alanlar Listesine faturalar için Başlık ve Satırda tanımlanabilen ‘KDV Muafiyet Sebebi’ seçeneği eklenmiştir.
39 WINERP-72529 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Navigator
Muhasebe Fonksiyonları – ACCALC
ACCALC Fonksiyonunda Üst Hesaplar * Olmadan Bakiye Getirmelidir.
ACCALC fonksiyonunda üst hesap için * karakteri kullanılmadan bakiye getirmesi sağlanmıştır.
40 WINERP-56881 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Araçlar
Veri Aktarımı (Excel’den)
Excel Aktarım Şablonunda Cari Hesap Kartları Aktarımı İçin Ülke,İl,İlçe,Semt Açıklamaları da Aktarılmalı
Excel aktarım şabonuna ülke,il,ilçe ve semt adı alanları eklenerek veri aktarımı(excel’den) işlemi ile bu alanların da aktarılabilmesi sağlanmıştır.

(AC:Ülke Adı – AD:İl Adı – AE:İlçe Adı – AF:Semt Adı)

Not:Finans parametrelerinde bulunan cari hesap ve sevkiyat adresi semt/ilçe/il/ülke girişi serbest yapılabilsin parametresi “Evet” olarak seçili olmalıdır.Parametre “Hayır” olarak seçili olduğunda, sistem işletmeni / adres bilgilerinde kod ve açıklama bilgilerinin aynı olması kontrolü yapılmaktadr.

41 WINERP-65503 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Araçlar
Veri Aktarımı (Excel’den)
Malzeme Kartlarına GTIP Kodlarının Excelle Aktarımı Yapılabilmelidir.
Malzeme kartı excel aktarım şablonu ile gtip kodunun da aktarılabilmesi sağlanmıştır.GTIP Kodu excel şablonundaki R kolonuna yazılmalıdır.
42 WINERP-63060 GO3  
Go 3 Ürününe de F8-Hızlı Filtreleme Özelliği Eklenmelidir.
Go 3 ürününe F8 hızlı filtreleme özelliği eklenmiştir.
43 WINERP-70149 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi
Malzeme Virmanında Kolon Gizleme Özelliği Çalışmamaktadır.
Malzeme Virmanı ekranında yapılan kolon gizle ve kolon göster seçimleri kaydedilmiyordu, düzeltildi.
44 WINERP-8355 TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi
Ana Kayıtlar – Malzemeler
Paketleme miktarı bölümüne ondalıklı giriş yapılamıyor. Virgül kopyalanarak yapılabiliyor.
Malzeme kartları müşteri tedarikçiler tabında yer alan paketleme miktarı alanına ondalıklı veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.
45 WINERP-9758 TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi
Ana Kayıtlar – Malzemeler
Mamul kartı üzerinden otomatik hızlı üretim fişi oluştur denildiğinde miktar ondalıklı girilemiyor.
Mamul kartı üzerinden F9-Otamatik Hızlı Üretim Fişi Oluştur işlemi yapıldığında miktar alanına ondalıklı değer girilemiyordu,düzeltildi.
46 WINERP-10295 TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi
Ana Kayıtlar – Malzemeler
Ek malzeme kartı içerisinde, ana malzemeye bağlı olarak verilecek ek malzeme sayısı 15 ile sınırlı, bu sayının arttırılması isteniyor
Ana malzemeye bağlı ek malzemeler tanım ekranında 15 olan ek malzeme tanımlama sınırı 30 olarak değiştirildi.
47 WINERP-13590 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi
Ana Kayıtlar – Malzemeler
Sipariş miktarından fazla miktarda sevk yapılırsa sipariş hareketlerinde sevk-kalan miktar negatif olarak listeleniyor.
Malzeme kartları browserı F9 sağ tuş menüden yer alan Sipariş hareketleri penceresindeki Sevk-Kalan Miktar alanı hatalı değer gösteriyordu, düzeltildi.
48 WINERP-28353 TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi
Ana Kayıtlar – Malzemeler
Mamul Alt Malzemelerinde Girdi İkinci Birimden Seçilip Değiştirle Girilip İlgili Satırda Malzeme Browser Açılırsa Birim Ana Birime Dönüyor
Malzeme kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri sekmesinde ana birimden farklı bir birimle seçilmiş malzeme olduğu durumda üç nokta ile malzeme ekranı açılıp, işlem yapılmadan kapatıldığında mamul alt malzemesinin birimi değişiyordu,düzeltildi.
49 WINERP-32458 TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi
Ana Kayıtlar – Malzemeler
Mamül Alt Malzemelerinde, Aynı Malzeme Birden Fazla Seçildiğinde “Satıra Aynı Stok Birden Fazla Seçilemez” Mesajı Alınıyor.
Mamul alt malzemelerinde , aynı malzeme aynı ambar için birden fazla kez hatalı olarak seçilebiliyordu , hata düzeltilerek sadece farklı ambarlar için aynı malzemenin birden fazla satırda seçilebilmesi sağlandı.
50 WINERP-62541 TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi
Ana Kayıtlar – Malzemeler
Malzeme Kartı-Dış Ticaret Bilgileri Sekmesindeki Vergi Oranı Alanlarına 100’den Yüksek Bir Değer Girilemiyor
Malzeme Kartları Dış Ticaret Bilgileri sekmesindeki vergi oranı alanlarına 100’den yüksek değer girilebilmesi sağlanmıştır.
51 WINERP-10120 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi
Ana Kayıtlar – Malzeme / Malzeme Sınıfı Ağacı
Malzeme / malzeme sınıf ağacı penceresinde, pencere boyutları ile oynandığında pencereler bozuluyor.
Malzeme/Malzeme Sınıfı Ağacı ekranı pencere boyutlarında istenilen değişiklik yapılamıyordu,düzeltildi.
52 WINERP-11396 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi
Hareketler – Malzeme Yönetimi Fişleri
Malzeme fişi formunda veri alanlarında satır tanımlı alan bilgileri getirilemiyor.
Malzeme fişi formunda veri alanlarında satır tanımlı alan bilgileri getirilemiyordu, düzeltildi.
53 WINERP-60508 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi
Hareketler – Malzeme Yönetimi Fişleri
Malzemeler İçin Ambar Parametrelerinde Giriş Çıkış Kontrolü İşlem Durdurucalacak Olarak Seçilmesine Rağmen, Devir Fişinde “Xxx Numaraları Ambarda Kullanımı Kısıtlı Malzemeler” Uyarısı Alınmamaktadır.
Malzemeler için ‘Ambar Parametreleri’nde “Giriş/ Çıkış Kontrolü= İşlem Durdurucalacak” olarak seçilmesine rağmen, Devir Fişinde “Xxx Numaraları Ambarda Kullanımı Kısıtlı Malzemeler” uyarısı alınmıyordu, düzeltildi.
54 WINERP-64810 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi
Hareketler – Malzeme Yönetimi Fişleri
Üretimden Giriş Fişinde Lotlu Takip Edilen Malzemeden Birden Fazla Satır Girilip Farklı Lotlar Girilip Fiş Satırları:Koda Göre Birleştirilecek Seçilerek Yazdırıldığında Sadece İlk Malzeme Satırına Ait Lotları Yazıyor
Malzeme fişlerinde lotlu takip edilen malzemeden birden fazla satır girilip farklı lotlar seçildiğinde; parametrelerden fiş satırları: Koda göre birleştirilecek seçili olursa sadece ilk malzeme satırına ait lotları yazıyordu. Tüm lotların yazması sağlandı.
55 WINERP-69514 TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi
Hareketler – Hızlı Üretim Fişleri
Hızlı Üretim Fişinde Lot Kullanılan Malzeme Kartları İçin Miktarlar Elle Girilmek İstendiğinde “Seçilen Seri/Lot Sayısı Malzeme Miktarına Eşit Olmalıdır” Uyarısı Alınıyor
Hızlı üretim fişinde lot takipli malzeme kartları için miktarlar elle girilmek istendiğinde “Seçilen Seri/Lot Sayısı Malzeme Miktarına Eşit Olmalıdır” uyarısı alınıyordu, düzeltildi.
56 WINERP-9954 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi
Hareketler – Maliyet Dağıtım Fişleri
Bağlantı Kodlarından Tanımlanan Muhasebe Kodları, “Boş Muhasebe Kodları Otomatik Doldurulsun” Parametresi “Evet” Seçildiği Durumda, Maliyet Dağıtım Fişine Gelmiyor.
Bağlantı kodlarından tanımlanan muhasebe kodları, “Boş muhasebe kodları otomatik doldurulsun” parametresi “Evet” seçildiği durumda, maliyet dağıtım fişine gelmiyordu, düzeltildi.
57 WINERP-72049 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi
Hareketler – Maliyet Dağıtım Fişleri
Maliyet Dağıtım Fişine Değiştir Kaydet Yapıldığında Mıcrosoft Cursor Engıne : Row Cannot Be Located For Updatıng. Some Values May Have Been Changed Sınce It Was Last Read (8004E38) Natıve Error: (32) Hatası Alınıyor.
Maliyet dağıtım fişine değiştir ile girilip kaydedilmek istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi.
58 WINERP-34210 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi
Kayıt ve Atama Listeleri – Malzeme (Sınıfı) Listesi
Malzeme Kartındaki Kullanım Yeri “Satış ve Dağıtım” İşaretli Değil İse Kartlar Malzeme Listesi Raporunda Listelenmemektedir.Kullanım Yeri “Malzeme Yönetimi” nin Seçili Olması Raporda Listelenmesi İçin Yeterli Olmalıdır.
Malzeme (Sınıfı) Listesi raporunda kullanım yeri filtresi hatalı çalışıyordu,düzeltildi.Bu kapsamda Kullanım Yeri filtresinde Malzeme ,Satınalma ve Satış Dağıtım seçenekleri seçilmiş ise kullanım yeri filtresi dikkate alınmadan listeleme yapılacaktır.Bu seçeneklerin hiçbiri seçili değil ise malzeme kartındaki kullanım yeri alanlarında kullanım yeri işaretlenmemiş olanlar listelenecektir.Bunların dışında yapılan seçimlerde örneğin filtrede hangi seçenekler işaretlenmiş ise aynı kullanım yerlerinin işaretlemiş olduğu kartlar listelenecektir.
59 WINERP-70380 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi
Kayıt ve Atama Listeleri – Malzeme (Sınıfı) Listesi
Malzeme (Sınıfı) Listesinde Standart Alanlarda Yer Alan Marka Kodu Değer Getirmemektedir.
Malzeme (Sınıfı) Listesinde standart alanlarda yer alan ‘Marka Kodu’ değer getirmiyordu, düzeltildi.
60 WINERP-9031 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi
Durum Raporları – Malzeme Ambar Seviye Kontrol Raporu
Malzeme Ambar Seviye Kontrol Raporunda Son Satınalma Fiyatı Kolonunda İlk Satınalma Fiyatı Listeleniyor.
Malzeme ambar seviye kontrol raporunda, son satınalma fiyatı kolonunda ilk satınalma fiyatı listeleniyordu, düzeltildi.
61 WINERP-70521 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi
Fiş Dökümleri ve Ekstreler – Giriş / Çıkış Toplamları
Giriş Çıkış Toplamları Raporunda Toplam Gerçekleşen Giriş ve Gerçekleşen Çıkış Alanları Değer Getirmiyor
Giriş Çıkış Toplamları raporu standart alanlarında bulunan Toplam G.G Miktarı,Toplam G.Ç Miktarı,Toplam P.G Miktarı,Toplam P.Ç Miktarı alanları kullanılarak miktar toplamlarının yazdırılabilmesi sağlanmıştır.
62 WINERP-9027 TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi
Fiş Dökümleri ve Ekstreler – ABC Analizi
ABC Analizi Raporu, Satış İşlemleri Kriteri Satış Maliyeti olarak belirlendiğinde raporlanmıyor.
ABC Analizi raporu filtrelerde Satış İşlemleri Kriteri : Satış Maliyeti seçildiğinde rapor listeleme yapmıyordu,düzeltildi.
63 WINERP-9886 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Malzeme Yönetimi
Maliyet Raporları – Envanter Raporu
Rapor filtrelerinde, varyant seçimi için varyant browserına ulaşıldığında malzeme kodunda seçili malzemelere ait varyantlar gelmesi sağlanmalı.
Raporlarda varyant kodu filtresinden 3 nokta ile açılan browserda malzeme kodu filtresi verildiğinde access hatası alınıyordu. Düzeltildi.
64 WINERP-13839 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Duran Varlık Yönetimi
Ana Kayıtlar – Sabit Kıymet Kartları
Sabit Kıymet Kayıtlarına Eklenen Tanımlı Alan Değeri Alım Faturasına Değiştir İle Girilip Kayıt Edilmesi Durumunda Siliniyor.
Sabit kıymet kayıtlarına eklenen tanımlı alan değeri alım faturasına değiştir ile girilip kayıt edilmesi durumunda siliniyordu, düzeltildi.
65 WINERP-8850 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Duran Varlık Yönetimi
Hareketler – Sabit Kıymet Hareketleri
Amortisman Tablosunda Muhasebe Kodları Penceresinde Bir Muhasebe Kodu Tanımlanıp Muhasebeleştirme Yapıldığında Hatalı Muhasebe Kodları Penceresi Gelmiyor, Muhasebe Fişinde Tek Satırda Tanımlı Muhasebe Kodu Oluşuyor.
Amortisman tablosunda muhasebe kodları penceresinde muhasebe kodu eksik tanımlandığında, muhasebeleştirme işleminde hatalı muhasebe kodları penceresi gelmiyordu, gelmesi sağlandı.
66 WINERP-28021 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Duran Varlık Yönetimi
Hareketler – Sabit Kıymet Hareketleri
Sabit Kıymet Kaydı Üzerinde Sabit Kıymet Giderleri Ekranında Boş Satırlar Listeleniyor.
Sabit Kıymet Kaydı üzerinde Sabit Kıymet Giderleri ekranında boş satırlar listelenmemesi sağlanmıştır.
67 WINERP-28398 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Duran Varlık Yönetimi
Hareketler – Sabit Kıymet Hareketleri
Sabit Kıymet Kayıtlarında, Ömür Uzatıcı Ve Fonksiyon Arttırıcı Gider Atama Sonrası Ekrana Gelen İlişkilendirme Tarihi Çarpıdan Kapatıldığında Satın Alma İşleminin Tarihi Üzerinden İlişkilendirme Yapılıyor.
Sabit kıymet kayıtlarında, ömür uzatıcı ve fonksiyon arttırıcı gider atama işlemlerinde ilişkilendirme tarihi çarpıdan kapatıldığında ilgili satın alma işleminin tarihi üzerinden ilişkilendirme yapılıyordu, seçili tarihin üzerinden yapılması sağlandı.
68 WINERP-35634 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Duran Varlık Yönetimi
İşlemler – Toplu Amortisman/Değerleme Hesaplamaları
Toplu Amortisman Hesaplama İşleminde Kullanıcı Yetkileri Dahilinde Hesaplama Yapılsın.
Kullanıcının amortisman tablosu dışındaki seçeneklere yetkisi olmadığı halde, toplu amortisman değerleme hesaplamaları işlemi ile tfrs amortisman hesaplaması yapabiliyordu, düzeltildi.
69 WINERP-8200 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Duran Varlık Yönetimi
Raporlar – Amortisman Tabloları
Satış faturası iptal edilmesine rağmen sabit kıymet değer düşüklüğü hesaplanıyor.
İptal edlen faturalar sabit kıymet amortisman tablosunda değer düşüklüğü olarak yansımaya devam ediyordu, yansımaması sağlandı.
70 WINERP-70525 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Duran Varlık Yönetimi
Raporlar – Amortisman Tabloları
Ara Mali Yıl Kullanılan Firmalarda “Amortisman Tabloları” Raporunda Ay Bilgisi Hatalı Gelmektedir.
Ara mali yıl kullanılan firmalarda “amortisman tabloları” raporunda ay bilgisi hatalı geliyordu. Düzeltildi.
71 WINERP-9146 TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Üretim Tanımları
Ana Kayıtlar – Ürün Reçeteleri
Reçete satırında girdi malzemesi için P29 ve P39 formülleri çalışmıyor.
Ürün reçetesinde formülde kullanılacak malzemeye ait formüller çalışmıyordu,düzeltildi.
72 WINERP-11565 TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Üretim Tanımları
Ana Kayıtlar – Ürün Reçeteleri
Ürün Reçetesinde Tablolu Malzeme Sınıfına Bağlı Malzemelerin Operasyon Kodları Toplu Güncellenemiyor.
Tablolu malzeme sınıfı için tanımlanmış, ürün reçetesi satırları üzerinden ulaşılan malzeme tablosu browserında toplu değer ataması işlemi ile toplu olarak operasyon kodları tüm tablo satırları için güncellenmek istendiğinde güncellenmiyordu, hata düzeltilerek güncellenmesi sağlandı.
73 WINERP-11859 TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Üretim Tanımları
Ana Kayıtlar – Ürün Reçeteleri
Bomline Tablosunda Outitemref Kolonuna Göre İndex Olmalıdır.
LG_XXX_BOMLINE tablosuna [OUTITEMREF] kolonuna göre index eklenmiştir.
74 WINERP-70775 TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Üretim Tanımları
Kayıt ve Atama Listeleri – Operasyon Listesi
Operasyon Listesi Raporu Excele Aktarılırken Süre Alanları Yanlış Aktarılıyor
Operasyon Listesi raporu Excele aktarıılrken Süre alanları yanlış aktarılıyordu, düzeltildi.
75 WINERP-8899 TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Üretim Tanımları
Kayıt ve Atama Listeleri – Ürün Reçetesi Malzeme Toplamları Raporu
Ürün Reçetesi Toplamları Raporunda Seviyeli Reçete Kullanıldığında Birim Hatalı Listeleniyor.
Ürün Reçetesi Malzeme Toplamları raporu alındğında reçete içerisindeki birden fazla girdi satırlarına ait birim bilgileri hatalı listeleniyordu,düzeltildi.
76 WINERP-10684 TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Üretim Kontrol
Hareketler – Üretim Emirleri
Üretim Emri Üzerinden Açılan Gerçekleşen Miktar Girişi Penceresinde Tarih Tam Olarak Görüntülenemiyor.Yıl Bölümü Eksik Gösteriliyor.
Üretim emri üzerinden açılan gerçekleşen miktar girişi penceresinde tarih tam olarak görüntülenemiyor.Yıl bölümü eksik gösteriliyordu, düzeltildi.
77 WINERP-22249 TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Üretim Kontrol
Hareketler – Üretim Emirleri
Varyantlı Mamül İçin Net Ağırlık Girilmemişse Varyantlar İçin Net Ağırlık Değeri Olsa Bile Reçetede Seçilen P67 Değer Hesaplamıyor.
Üretim emirleri hesaplamalarında reçete satırlarında P67 formülü kullanılan varyantlı bir mamul seçildiğinde Varyantlı mamul için ağırlık değerleri girilmemişse üretimde seçilen varyant için ağırlık değerleri girilmiş olsa bile hesaplama yapılmıyordu, düzeltildi.
78 WINERP-32162 TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Üretim Kontrol
Hareketler – Üretim Emirleri
Üretim Emri Satırlarında, Operasyon Ve Reçetede Tüm Operasyon Ve Reçeteler Listeleniyor.İlişkili Olanlar Listelensin
Üretim emri satırlarında, malzemeler bölümünde ym ve s ym için ürün reçetesi kodu alanında 3 noktaya basıldığında ilişkili olan reçetelerin listelenmesi sağlanmıştır.
79 WINERP-38757 TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Üretim Kontrol
Hareketler – Üretim Emirleri
Üretim Emrinde, Mamül Alt Birimi Seçildiğinde Girdi Miktarı En,Boy Bilgilerine Göre Hesaplanmıyor.
Varyantlı malzemeler için üretim emirleri alt birim bazında hesaplama yapılmak istendiğinde birim çevrimlerine göre üretim emri alt birim bazında verildiyse hesaplamalarında alt birim bazında yapılması sağlanmıştır.
80 WINERP-71829 TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Üretim Kontrol
Hareketler – Üretim Emirleri
Başlamadı Konumundaki Üretim Emirleri Devir Edildiğinde Acces Hatası Alınıyor.
Devir işlemi yapılırken başlamadı statüsünde bulunan üretim emirleri devredilmek istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi.
81 WINERP-18896 TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Üretim Kontrol
Hareketler – Malzeme Temini Önerileri
Malzeme Temini Ve Ardışık Malzeme Temininde Kullanıcının Yetkisi Olmayan Fişleri Kesmesi Engellenmelidir.
Üretim kontrol parametrelerine malzeme temini kullanıcı fiş yetkilerine göre çalışsın seçeneği eklenmiştir. Temin işleminde kullanıcının yetkisi olmayan fişleri oluşturması engellendi.
82 WINERP-9252 TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Üretim Kontrol
Üretim Emri Raporları – Malzeme İhtiyaçları Listesi
Varyantlı Malzemelerde Eldeki Stok Miktarı Yanlış Geliyor.
Malzeme ihtiyaç raporu eldeki stok alanının Varyantlı malzemeler için varyant bazında stok toplamı getirmesi sağlanmıştır.
83 WINERP-72232 TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Planlama
Üretim Planlama – Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)
Malzeme Kartı Fabrika Parametrelerinde Tanımlanan Diğer Fabrikaların Ambarlarına Bakılacak Seçeneği MRP, MPS, CTP ve Malzeme Temininde Dikkate Alınmalıdır.
Malzeme kartı fabrika parametrelerinde işaretlenebilen ‘Diğer Fabrikaların Ambarlarına da Bakılacak’ seçeneğine göre MRP, MPS, CTP planlamalarında diğer fabrikalara bağlı ambarların stoklarının da dikkate alınması sağlanmıştır.
84 WINERP-71438 TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Planlama
Üretim Planlama – Siparişe Teslim Tarihi Ataması (CTP)
Siparişe Teslim Tarihi Atama ve Malzeme İhtiyaç Planlama Filtrelerinde Bulunan İş İstasyonu Kaynak Kullanımları Dikkate Alınacak Parametresi Fason İstasyon İçin Dikkate Almamalıdır.
Siparişe teslim tarihi ataması ve Malzeme İhtiyaç Planlama işlemi filtrelerinde bulunan “İş istasyonu kaynak kullanımları dikkate alınacak parametresi” fason reçeteler için dikkate alınmaması sağlanmıştır.
85 WINERP-70233 TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Planlama
Hareketler – Üretim Planlama Önerileri
Malzeme İhtiyaç Planlama(MRP) Temin Öneri Fişlerinde Karşılama Türü Satınalma Siparişi Olan Fişlere Kullanıcı Yetki Kodu Gelmiyor
Planlama öneri fişlerinde karşılama türü satınalma olan fişlere işlemi yapan kullanıcının satınalma siparişi ve emirlerine yetki kodu tanımı varsa oluşan fişlere yetki kodu gelmiyordu, gelmesi sağlandı.
86 WINERP-9366 TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Talep Yönetimi
Hareketler – Talep Fişleri
Talep karşılama ekranında malzemenin birim fiyat alanında son alış fiyatı istendiğinde gelmiyor.
Talep karşılama ekranında malzemenin birim fiyat alanında son alış fiyatı istendiğinde gelmiyordu. Cari hesap seçili olmasa da malzeme hareketleri penceresinin açılması sağlanmıştır.
87 WINERP-14558 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Talep Yönetimi
Hareketler – Talep Fişleri
Kullanıcının Satınalma Sipariş Yetkisi Olmamasına Rağmen Talep Karşılama İle Sipariş Fişi Oluşabiliyor.
Satınalma siparişi ekleme yetkisi olmayan kullanıcının karşılama türü satınalma olan talep fişi satırlarına ait talep karşılama yapamaması sağlanmıştır.
88 WINERP-14569 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Talep Yönetimi
Raporlar – Talep Hareketleri Dökümü
Talep hareketleri raporu excel üzerine alındığında fiş tarihi sayısal olarak gelmektedir.
Talep hareketleri raporu excel üzerine alındığında fiş tarihi sayısal olarak gelmekteydi, düzeltildi..
89 WINERP-71010 TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satınalma
Ana Kayıtlar – Tedarikçi Değerledirme Kriterleri
Satınalma Modülünde Tam Yetkili Olan Kullanıcının Üretim Kontrol Yetkisi Yok İse Tedarikçi Değerlenirme Kriterlerinde Değişiklik Yapamıyor, Sadece Ekle İşlemi Yapabiliyor.
Satınalma modülünde yetkisi olan kullanıcının üretim kontrol yetkisi yok ise tedarikçi değerlenirme kriterlerinde değişiklik yapamıyordu. Düzeltildi.
90 WINERP-9274 TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satınalma
Hareketler – Verilen Siparişler
Malzeme Müşteri Tedarikçi Bilgilerinde Ticari İşlem Grubuna Göre Müşteri Tedarikçi Kodu Tanımı Yapılan Malzeme Sipariş Fiş Satırına F9 Menüsündeki Müşteri Tedarikçi Kodu Girişi İle Eklenemiyor.
Malzeme müşteri tedarikçi bilgilerinde ticari işlem grubuna göre müşteri tedarikçi kodu tanımı yapıldığında fişlerde ilgili ticari işlem grubu seçilmesine rağmen Müşteri Tedarikçi Kodu Girişi ile satıra ilgili malzeme atanamıyordu, düzeltildi.
91 WINERP-33702 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satınalma
Hareketler – Alım İrsaliyeleri
“Seri/Lot ve Stok Yeri Bilgileri” Bölümünden Lot Girişi Yaparken Malzeme Miktarı Alanında Ondalıklı Sayı Girişinde Sorun Yaşanıyor.
Seri/lot ve stok yeri bilgileri” bölümünden lot girişi yaparken malzeme miktarı alanında ondalıklı sayı girişinde bazı durumlarda sorun oluşuyordu ,düzeltildi.
92 WINERP-54580 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satınalma
Hareketler – Alım İrsaliyeleri
LogoConnect’te Gelen Fatura ERP Kayıt Edilirken Açılan İrsaliye Eşleme Ekranındaki e-Fatura İrsaliye No Tarihi Ay ve Gün Alanları Ters Yazılmaktadır.
LogoConnect’ten gelen fatura ERP kayıt edilirken açılan irsaliye eşleme ekranındaki e-Fatura tarihi ve e-Fatura irsaliye tarihi alanının ay ve gün bilgileri ters listelenmekteydi, gün ay yıl formatında gösterilmesi sağlandı.
93 WINERP-71267 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satınalma
Hareketler – Alım İrsaliyeleri
Satınalma İrsaliyesine Satır Açıklaması Girilip Kaydedildikten Sonra Yine Aynı Cariye Aynı Malzeme İle İrsaliye Girildiğinde Birim Fiyat Üzerinden Son Satınalma Fiyatı Denildiğinde İlgili İrsaliyenin Açıklaması Gelmemektedir.
Satınalma irsaliyesine ‘Satır Açıklaması’ girilip kaydedildikten sonra yine aynı cariye aynı malzeme ile irsaliye girildiğinde ‘Birim Fiyat’ üzerinden Son Satınalma Fiyatı denildiğinde ilgili irsaliyenin satır açıklaması gelmiyordu, düzeltildi.
94 WINERP-4047 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satınalma
Hareketler – Alım Faturaları
Cari hesap girilmeden kaydedilen alınan hizmet faturasına %100 indirim girildiğinde muhasebeleştirilemiyor.
Çok satırlı hizmet faturasında %100 indirim girilmiş bir satır varsa fatura muhasebeleştirilemiyordu, düzeltildi.
95 WINERP-69723 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satınalma
Hareketler – Alım Faturaları
İngilizce Kullanımda Fiş Tarihi Değiştirildiğinde”Fiyatlandırma Döviz Kuru Değiştirilecek” Uyarısı Türkçe Geliyor, İngilizce Gelmeli.
İngilizce kullanımda fiş tarihi değiştirildiğinde “Fiyatlandırma Döviz Kuru Değiştirilecek” uyarısı Türkçe geliyordu, İngilizce gelmesi sağlandı.
96 WINERP-70481 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satınalma
Hareketler – Alım Faturaları
Satınalma Faturası İçerisinde Malzeme Türü Sabit Kıymet , Başlık Ve Satırdaki Ambar Bilgileri Farklı Seçildiğinde Satırda Seçilen Ambar Dikkate Alınmıyor.
Satınalma faturası içerisinde malzeme türü sabit kıymet seçildiğinde başlık ve satırdaki ambar bilgileri farklı seçildiğinde, başlıktaki ambarı yazıyordu. Satırda girilen ambarın yazılması sağlandı.
97 WINERP-72265 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satınalma
Hareketler – Alım Faturaları
Fişte Barkod Girişi Seçeneği İle Alt Birim Setine Ait Barkod ile Giriş Yapılmak İstendiğinde Miktar Satıra Ana Birim Olarak Yansıyor.
Barkod girişi ile satır eklenirken ilgili malzemenin alt birim barkodları ile işlem yapıldığında malzemenin ana birimi satıra yansıyordu ,düzeltildi.
98 WINERP-8110 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Ana Kayıtlar – Satış Koşulları (Fiş Satırları)
Satış koşullarında değişiklik yapıldığında programa tekrar bağlanılmadan güncel değişikliklere göre hesaplama yapılamıyor.
Satış ve satınalma koşullarında değişiklik yapıldığında programa tekrar giriş yapılmadan güncel değişikliklere göre hesaplama yapılamıyordu, düzeltildi.
99 WINERP-34239 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Ana Kayıtlar – Satış Kampanya Kartları
Kampanya Kartı İçerisinde Parametre Kullanımında * Karakteri Girilebilmelidir.
Kampanya kartı içerisinde parametre kullanımında * karakterinin kulanılabilmesi sağlanmıştır.
100 WINERP-9030 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Alınan Siparişler
Sipariş fişi içerisinde talep hareketi aktar işlemi yapıldığında farklı temin tarihleri olasa bile tek satır olarak getiriyor.
Talep fişi satırlarında aynı malzeme ancak farklı teslim tarihleri seçilmiş malzemeler sipariş içerisine talep fişi aktar veya talep hareketi aktar ile aktarıldığında satırlar birleştiriliyordu, teslim tarihi farklı olan satırların birleştirilmeden ayrı ayrı aktarılması sağlanmıştır.
101 WINERP-22566 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Alınan Siparişler
Sipariş Fişinde F9-Sözleşme Aktar Yapıldığında Sözleşme İçerisinde Seçili Olan Ambar Bilgisi Gelmiyor, Merkez Ambar Geliyor.
Sipariş fişi içerisinde F9-Sözleşme Aktar işlemi ile aktarılan sözleşmeye ait ambar bilgisi hatalı geliyordu,düzeltildi.
102 WINERP-32306 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Alınan Siparişler
Sipariş Fiş Browserında Birden Fazla Sipariş Fişi Seçilip F9 Gönder Yapıldığında, Gönderilen Sipariş Fişlerine Ait Maillerlerde Ekte (Pdf,Html) Dosyası Görünmüyor.
Sipariş browserında birden fazla sipariş seçilip gönder işlemi yapıldığında gönderilen maillerde ek yer almıyordu , hata düzeltilerek gönderilen tüm siparişlerin ekleriyle birlikte gönderilmesi sağlanmıştır.
103 WINERP-69722 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Alınan Siparişler
İngilizce Dil Seçimi İle Girilen Sette, Sipariş Üzerinden F9-Sevket Yapıldığında İrsaliyeTürleri Türkçe Geliyor.
İngilizce dil seçimi ile girilen sette, sipariş üzerinden F9-Sevket yapıldığında irsaliye türleri türkçe geliyordu, düzeltildi.
104 WINERP-70641 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Alınan Siparişler
Hizmet Satırı Olan Sipariş Bağlantılı Fatura İade Alındığında Siparişin Hizmet Satırı İçin Satış ve Dağıtım Parametrelerinde Bulunan “İade İşlemleri Siparişi Etkileyecek = Hayır Parametresi Dikkate Alınmıyor.
Satırlarında hizmet olan sipariş bağlantılı faturalar iade alındığında Satış ve Dağıtım /Satınalma Parametrelerinde Bulunan “İade İşlemleri Siparişi Etkileyecek = Hayır parametresi siparişteki hizmet satırlrı için dikkate alınmıyor ve sipariş tekrar faturalanabiliyordu, hata düzeltilerek satınalma ve satış siparişlerindeki hizmet satırlarınında parametreye göre çalışması sağlanmıştır.
105 WINERP-8214 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Satış Faturaları
Sevkiyat Hesabı Zorunlu Alan Olarak Seçilmesi Durumunda İrsaliyede Sevkiyat Hesabı Seçilmesine Rağmen Faturalama Yapıldığında Sevkiyat Hesabı Seçilmelidir Uyarısı Alınıyor.
Faturalarda sevkiyat hesabı zorunlu alan olarak seçildiğinde irsaliye girişinde sevkiyat bilgileri tanımlanarak kaydedilmiş olmasına rağmen irsaliye üzerinden faturalama yapılırken “Sevkiyat Hesabı Bilgisi Girilmelidir”uyarısı alınıyor ve fatura kaydedilemiyordu, düzeltildi.
106 WINERP-8734 TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Satış Faturaları
İthalat Sonucu Oluşan Fatura Üzerinde Teslim Şekli Ve Ambalaj Kodu Bilgileri Görülemiyor.
İthalat ve İhracat operasyon fişlerinde bulunan “Teslim Şekli” ve “Taşıyıcı Kodu” alanlarının oluşan satış ve satınalma faturalarına aktarılması sağlanmıştır.
107 WINERP-9899 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Satış Faturaları
Fatura Ödeme Hareketlerinde Geç Ödeme Faizine Girilen Küsüratlı Rakam, Başka Bir Alana Geçildiğinde Küsüratsız Görünüyor.
Fatura ödeme hareketlerinde geç ödeme faizine girilen küsüratlı rakam, başka bir alana geçildiğinde küsüratsız görünüyordu, düzeltildi.
108 WINERP-9915 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Satış Faturaları
Cari Hesap kartından Gelen ödeme Planı Var İse Sipariş Hareketi Aktarıldığında Ödeme Planı Siliniyor.
Ch kartından gelen ödeme planında sipariş hareketi aktarıldığında ödeme planı siliniyordu, düzeltildi.
109 WINERP-9955 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Satış Faturaları
Fatura İçerisinde Girilen Detaylı Bilgi Alanı Fatura Kopyalandığında Kopyalanan Faturaya Gelmiyor.
Sipariş,İrsaliye ve Fatura kopyalandığında detaylı bilgi alanının da yeni fişe kopyalanması sağlandı.
110 WINERP-9995 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Satış Faturaları
Satış Faturasında Negatif Seviye Kontrol Sonuçlarında 6 Satırdan Fazlası İçin Gösterim Yapılamıyor.
Satış fişerinde negatif seviye kontrol sonuçları ekranında 6 satırdan fazlası için gösterim yapılamıyordu, negatif seviyeye düşen tüm malzemelerin gösterilmesi sağlanmıştır.
111 WINERP-29849 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Satış Faturaları
Perakende Satış Faturasında %100 Genel İndirim Yapıldığında Genel Toplamda Kdv Tutarı Kalıyor.
Perakende satış faturasında genele %100 indirim uygulandığında fatura genelinde kdv tutarı kalıyordu,düzeltildi.
112 WINERP-30997 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Satış Faturaları
Cari Hesap Kartında Fatura Basım Sayısı:2 İse Faturadaki Genel Masraf Toplamı 2.Fatura Basımında Değişiyor.
Fatura basımında genel masraf toplamı alanı fatura basım sayısına göre hatalı basım yapıyordu , düzeltildi.
113 WINERP-33006 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Satış Faturaları
Satış Faturası Satırında, Varyantlı Malzeme Ve Satırda İlgili Varyant Seçildikten Sonra F9 Seri/Lot Stok Yeri Bilgileri Ekranında Sağ Menüdeki Barkod Girişi Ekranında Farklı Varyantlara Ait Seri Numaralarıda Okutulup, Seri Numarası Çıkışı Yapılabiliyor.
Satış faturası satırında, seçilen varyantlı malzeme ve varyantına ait olmayan seri/lot numaraları hatalı olarak f9 menüde yer alan Seri lot yeri bilgileri seçeneği barkod girişi işlemiyle ilgili varyanta ait olmayan seri/lot numarası yazılarak çıkılabiliyordu, hata düzeltilerek sadece seçilmiş olan varyanta ait seri/lot bilgileri için işlem yapılabilmesi sağlandı.
114 WINERP-56856 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Satış Faturaları
Ödeme Planı Tanımlı Olan Cari Kart Faturaya Çağrıldıktan Sonra Kullanıcının Yetkisi Olmamasına Rağmen Ödemeler Kısmına Manuel Ödeme Planı Kodu Girilebiliyor.
Kullanıcının yetkisi olmamasına rağmen faturalarda ödemeler kısmına manuel ödeme planı kodu tanımlayabiliyordu, düzeltildi.
115 WINERP-63837 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Satış Faturaları
Dövizli Faturalarda Aynı Kodlu Malzemeler Birleştirilsin Parametresi İşaretliyken Genele Uygulanan İndirim Sadece İlk Satır Tutarından Düşmektedir.
Dövizli faturalarda aynı kodlu malzemeler birleştirilsin parametresi seçili iken fişte aynı malzemeden farklı fiyatlı satırlar olduğunda genele uygulanan indirim ilk satır tutarı kadar düşmekteydi. Toplam indirim tutarının düşmesi sağlandı.
116 WINERP-63864 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Satış Faturaları
Sipariş / İrsaliye Fatura Aktarımında, Aktarılan Sipariş Yada İrsaliye’ye Ait Malzeme Satırında Miktar Silinerek Fatura Kaydedildiğinde Satıra Bağlı İndirim, Masraf Satırı Silinmeli.
Fatura içerisine sipariş ve irsaliye aktarımlarında bekleyen miktarlar getirilmeyecek olarak aktarım yapılıp tüm satırlara miktar girilmeden fatura kaydedildiğinde miktar girilmemiş satırlara bağlı indirim ve masraf satırlarının da silinmesi sağlanmıştır.
117 WINERP-69782 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Satış Faturaları
Fatura Satırında Malzeme Sınıfı Kullanılarak Kaydedilmiş Faturaya Değiştir İle Girşi Yapılıp Malzeme Sınıfı Satırı Delete İle Silindiğinde Malzeme Hareketleri Tablosunda “LG_XXX_XX_STLINE” Malzeme Sınıfına Bağlı Satır Kalıyor.
İrsaliye ve fatura satırında malzeme sınıfı kaydedilmiş fişe değiştir ile girilerek satır delete ile silindiğinde STLINE tablosunda malzeme sınıfına bağlı satır kalıyordu. Fiş içinde delete ve shift+delete ile satır silindiğinde ilgili tablodan da silinmesi sağlandı.
118 WINERP-70079 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Satış Faturaları
Karma Koli İçin Fiyat Değiştirme Limiti Uygulanamıyor.
Karma koli türündeki malzeme kartları için tanımlı satış fiyatı üzerinden fiyat değiştirme limiti kontrolü yapılmıyordu, yapılması sağlandı.
119 WINERP-70237 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Satış Faturaları
Silinen Kayıtlar İçerisinden Faturaya Değiştir İle Girilip Tanımlı Alanlar Açılmak İstendiğinde Access Violation Hatası Alınıyor
Silinen kayıtlar ve değişiklik tarihçesi ekranlarında kopyala işlemi ile yeni fiş açılmak istendiğinde hata alınıyordu,düzeltildi.
120 WINERP-70872 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Satış Faturaları
Cari Hesap Kartında “İrsaliye Yerine Geçer” Kutucuğu İşaretli Olmasına Rağmen Sipariş Sevkedildiğinde Ya Da Faturalandığında E-Arşiv Bilgileri Ekranında “İrsaliye Yerine Geçer” Kutucuğu İşaretli Gelmiyor
Cari hesap kartında ‘irsaliye yerine geçer’ kutucuğu işaretli olmasına rağmen sipariş üzerinden sevketme veya faturalama işlemi yapıldığında kutucuk işaretli gelmiyordu, düzeltildi.
121 WINERP-71825 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Satış Faturaları
Tutar Üzerinden Ek Vergi Tanımlanan Lotlu Malzeme Kartına Satış Faturası Girildiğinde Satışta Otomatik Seri/Lot Hareketleri Oluşturulacak Evet Olduğunda Ek Vergi Tutarı Gelmiyor.
Tutar üzerinden ek vergi tanımlanan lotlu malzeme kartına satış faturası girildiğinde satışta Otomatik Seri/Lot Hareketleri Oluşturulacak parametresi Evet olduğunda ek vergi tutarı hesaplanmıyordu,düzeltildi
122 WINERP-72010 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Satış Faturaları
Satış Faturasında, F9-Sipariş Hareketi Aktar Yapıldığında Hizmet Girişi Olan Satış Siparişinin Satırları Listelenmiyor.
Sipariş hareketi aktar işlemi ile hizmet satırları aktarılamıyordu,düzeltildi.
123 WINERP-10333 TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Hareketler – Paketleme Fişleri
Paketleme Fişinde Paketlenecek Miktar Ondalıklı Olarak Girilemiyor.
Paketleme fişinde paketlenecek miktar ondalıklı olarak girilemiyordu, düzeltildi.
124 WINERP-21881 TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Satış Teklif Yönetimi – Satış Faaliyetlerim
Satış Sözleşmesinde Sevkiyat Adresi Giriliyor.Sonraki Satış Sözleşmesinde Sevkiyat Adresi Olmasa Bile Siparişe Aktarıldığında Aynı Sevkiyat Adresi Gelmekte.
Sevkiyat adresi boş olan satış sözleşmesi, siparişe aktarıldığında sevkiyat adresine ,bir önceki sözleşmede tanımlanmış sevkiyat adresi geliyordu, düzeltildi.
125 WINERP-70303 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Satış Teklif Yönetimi – Satış Faaliyetlerim
Teklif Fişi Formuna Hizmet Açıklama 2 Bilgisini Yazdırılmak İstendiğinde Access Violation Hatası Alınıyor.
Teklif Fişi formuna Hizmet Açıklama2 bilgisini yazdırmak istediğimizde Access Violation hatası alınıyordu, düzeltildi.
126 WINERP-9231 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
İşlemler – Malzeme Fiyat Güncelleme
Malzeme fiyat güncelleme işlemi , sadece malzeme sınıfının fiyatlarını güncelliyor, alt malzeme fiyatlarını güncellemiyor.
Malzeme fiyat güncelleme işleminde malzeme sınıfına bağlı alt malzemelerin fiyat kartları güncellenmiyordu, düzeltildi.
127 WINERP-19500 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Malzeme Raporları – Ayrıntılı Satış Raporu
Detaylarında Kur Bulunan Fiyat Farkı Faturası İptal Edilmesine Rağmen Ayrıntılı Satış Raporunda RD Fiyat Farkı Kolonu Etkileniyor.
Fiyat Farkı faturası iptal edilmesine rağmen Ayrıntılı Satış Ve Ayrıntılı Satınalma raporlarında RD Fiyata Farkı tutarı kolonuna yansıyordu, düzeltildi.
128 WINERP-28075 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Malzeme Raporları – Ayrıntılı Satış Raporu
Ayrıntılı Satış Raporunda Malzemenin Devir Hareketi Var İse Hareket Görmeyenler Listelensin Seçeneği Seçilince Görüntülenmeli
Ayrıntılı satış ve satınalma raporlarında malzemenin devir hareketi varsa hareket görmeyenler listelensin seçeneği seçilindiğinde, hareket görmeyen malzemeler başlığı altında listelenmesi sağlanmıştır.
129 WINERP-70589 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Sipariş Raporları – Ayrıntılı Alınan Sipariş Dökümü
Cari Hesap Yetki Kodu Tanımlanmış Bir Kullanıcı İle Alınan Ayrıntılı Satış Siparişi Dökümünde Cari Hesap Kodu Detaylı Filtrede Ctrl+A İle Seçildiğinde Bu Kayıt Üzerinde İşlem Yetkiniz Yoktur Uyarısı Alınıyor.
Cari hesap yetki kodu tanımlanmış bir kullanıcı ile alınan Ayrıntılı Satış Siparişi Dökümünde Cari Hesap Kodu detaylı filtrede Ctrl+A ile seçildiğinde “Bu Kayıt Üzerinde İşlem Yetkiniz Yoktur” uyarısı alınıyordu, düzeltildi.
130 WINERP-19894 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Sipariş Raporları – Alınan Sipariş Karşılama Analizi (Malzeme)
Sipariş Fişinde Hizmet İçin Girilmiş Satırın Statüsü Kapandı Olmasına Rağmen “Satış Siparişi Karşılama (Hizmet) Raporunda” Bekleyen Miktar Listeleniyor.
Sipariş fişinde hizmet için girilmiş satırın statüsü kapandı olmasına rağmen “Satış siparişi karşılama (hizmet) raporunda” bekleyen miktar alanında listeleniyordu. Düzeltildi.
131 WINERP-10208 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Sipariş Raporları – Alınan Siparişler Finansal Uygunluk Analizi
Alınan Sipariş Finansal Uygunluk Analizi Raporundaki Standart Alanlardan “F.K Birim Fiyatı” Alanı Yanlış Değer Getiriyor.
Alınan sipariş finansal uygunluk analizi raporundaki standart alanlardan “F.K Birim Fiyatı” (fiyat kartı) alanı yanlış değer getiriyordu, düzeltildi.
132 WINERP-15550 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Fatura Raporları – Faturalanmamış Satışlar
Faturalanmamış Satışlar ve Alımlar Raporu İrsaliye Satırları Evet Seçeneği İle Tablo Raporu Olarak Alındığında Satırlar Listelenmiyor.
Faturalanmamış Satışlar ve Alımlar Raporu İrsaliye satırları:Evet olarak seçilip Tablo raporu olarak alındığında satırlar listelenmiyordu, düzeltildi.
133 WINERP-9779 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Fatura Raporları – Malzeme Satış Fiyat Analizi
Satış Fiyat Analizi Raporunda Üst Malzeme Sınıfı Kodu Alanı Yanlış Değer Getiriyor.
Satış /Satınalma Fiyat Analizi raporlarında Üst Malzeme Sınıfı Kodu alanının doğru değer getirmesi sağlandı.
134 WINERP-9456 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Satış ve Dağıtım
Fatura Raporları – Satışlar Tablosu
Satışlar tablosundaki iade tutarı kolonuna perakende satış iade faturasının kdv dahil tutarı yansıyor.
Satışlar tablosu raporu iade tutarı kolonuna Perakende satış iade faturalarının kdv hariç iade tutarı yansıması sağlanmıştır.
135 WINERP-8241 TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

İthalat
Hareketler – Dağıtım Fişleri
Dağıtım fişi muhasebeleştirilirken miktarı da muhasebeleştiriyor.
İthalat dağıtım fişi muhasebeleştirme ekranı ile beraber oluşan mahsup fişine miktar bilgisinin gelmemesi sağlandı.
136 WINERP-15532 TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

İthalat
Hareketler – Millileştirme Fişleri
Millileştirme Fişi Form tasarımındaki “Listelenen Kayıt Sayısı(6)” Alanı Form Tek Sayfa Olarak Listelendiğinde Gelmiyor.
Millileştirme fişi form tasarımındaki ‘Listelenen Kayıt Sayısı [6]’ alanı, tek sayfa listeleme olduğunda rapora gelmiyordu, düzeltildi.
137 WINERP-26103 TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

İthalat
Raporlar – Malzeme İzleme Raporu
İthalat Modülündeki Malzeme İzleme Raporunda Hizmet Ve Sabit Kıymet Satırları Listelenmiyor.
İthalat modülünde bulunan Malzeme İzleme Raporunda hizmet ve sabit kıymet satırları listelenmiyordu,düzeltildi.
138 WINERP-69149 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

İhracat
Hareketler – İhracat Operasyon Fişleri
İhracat Operasyon Fişlerini Xml İle Aktarmak İstediğimizde Satır Detaylı Bilgi Alanı Aktarılamıyor
İhracat operasyon fişi satırlarında girilen detaylı bilgilerin xml aktarımları ile aktarılabilmesi sağlanmıştır.
139 WINERP-9094 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Ana Kayıtlar – Banka Kartları
İşyeri Numarası 4 Haneli Olduğunda Banka Hareketleri Browserında 3 Hane Olarak Listeleniyor.
Banka Hareketleri ekranında işyeri ve bölüm no bilgisinin 4 karakter olarak listelenebilmesi sağlandı.
140 WINERP-14471 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
Grup Ağacı Üzerinden Cari Hesap Kopyalama Yapıldığında Cari Hesap Kodu Olarak Grup Firmasının Kodunu Getiriyor
Grup ağacı üzerinden cari hesap kopyalama yapıldığında cari hesap kodu olarak grup firmasının kodunu getiriyordu, düzeltildi.
141 WINERP-24517 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
Cari Hesap F9 Menü İle Ulaşılan Borç Takip Toplamları Ekranında Öndeğer Filtre Çalışmıyor.
Cari hesap kartı üzerinden F9 menü ile ulaşılan “Borç Takip Toplamları” ekranında öndeğer olarak kaydedilmiş olan filtre çalışmıyordu, düzeltildi.
142 WINERP-26777 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
Kullanıcıdan Cari Hesap Browserında Filtrele Yetkisi Kaldırıldığı Zaman ,Browser Öndeğer Filtre İle Açılmıyor
Browser filtreleme yetkisi kaldırılmış bir kullanıcı için browserda listelemenin, varsa öndeğer filtre tanımına göre yapılması sağlanmıştır.
143 WINERP-27197 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
Cari Hesap Hesap Toplamları Ekranında Faturalanmamış İrsaliye Bakiyeleri Yanlış Değer Getiriyor.
Satınalma irsaliyesi üzerinden satış irsaliyesi oluştur işlemi yapıldığında cari hesap hesap toplamları penceresinde bakiyeler yanlış alanda listeleniyordu. düzeltildi.
144 WINERP-60132 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
Cari Hesap Kartında Tanımlı Bir Hesap Kodu Kullanım Dışı Yapılıp Silindiğinde CRDACREF Tablosundaki ACCOUNTREF’i 0’a Update Etmiyor
Kartlarda tanımlanmış olan muhasebe hesap kodu kullanım dışı yapılıp silindiğinde CRDACREF tablosundaki ilgili kart satırında ACCOUNTREF değeri (0) sıfır olarak güncellenmiyordu, güncellenmesi sağlandı.
145 WINERP-69855 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
Cari Hesap Browserı Filtresinde Cari Hesap Türü Seçeneklerinde Grup Şirket Seçeneği Görünmüyor Ve Bu Seçenek Aktif Seçili İse Browserda Grup Şirket Carileri Görünmüyor
Cari hesap browserı filtresinde yer alan Cari Hesap Türü filtre seçenelerine ‘Grup Şirketi’ seçeneği eklenmiştir.
146 WINERP-73135 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
2.49.01 Setinde Cari Hesap Browserında Filtre Kullanılıyor İse Fiş İçerisinden Cari Hesap Ekranına Ulaşıldığında Cari Hesap Browserı Boş Geliyor ve AccessViolation Hatası Alınıyor.
Cari hesap ekranında öndeğer filtre kaydedip fiş ekranlarından cari hesap ekranına ulaşıldığında hata alınıyordu, düzeltildi.
147 WINERP-60248 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Ana Kayıtlar – Çek/Senet Kartları
Müşteri Senedi Banka Tahsile Verilip Sonradan Bankadan Portföye İade Bordrosu ile Portföye Alındığında Çek / Senet Kartlarında Hesap Alanında Cari Hesap Bilgisi Yerine Banka Hesap Bilgisi Yazmaktadır.
Müşteri senedi banka tahsile verilip, bankadan portföye iade bordrosu ile portföye geri alındığında çek / senet kartlarında hesap alanında cari hesap bilgisi yerine banka hesap bilgisi yazıyordu. Cari hesap bilgisinin yazması sağlandı.
148 WINERP-27534 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Ana Kayıtlar – Ödeme/Tahsilat Planları
Geri Ödeme Planı İçerisinde, Satırdaki Koşul Alanında Ticari işlem Grubu Filtre Olarak Verildiğinde; Ticari İşlem Grup Kodu 3 Karakterden Fazla Olduğunda, Koşul Dikkate Alınmıyor,Ödeme Planı Çalışmıyor.
Geri ödeme planı içerisinde, koşul alanında kullanılan ticari işlem grup kodu 3 karakterden fazla olduğunda, koşul dikkate alınmıyor ve ödeme planı uygulanmıyordu, düzeltildi.
149 WINERP-62279 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Ana Kayıtlar – Ödeme/Tahsilat Planları
Ödeme Planı İçin Oluşturulan Kampanya Fiş Satırında Ödeme Planı Varsa Kampanya Uygulandığında Satırdaki Ödeme Planını Güncellemiyor.
Kampanya kartının satırında ödeme planı varsa kampanya uygulandığında satırdaki ödeme planını güncellemiyordu. Düzeltildi.
150 WINERP-71369 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Banka Raporları – Banka Ekstresi
Banka Alınan Hizmet Faturası Banka Ekstresinden Açıldığında (İncele) Muhasebe Bağlantı Kodlarından Son Satır Görüntülenmiyor.
Banka Alınan Hizmet Faturası banka ekstresinden açıldığında (İncele) muhasebe bağlantı kodlarından son satır görüntülenmiyordu, düzeltildi.
151 WINERP-14387 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Hareketler – Banka Fişleri
Muhasebeleştirme işleminden sonra hatalı muhasebe bağlantı kodlarına bakıldığında muhasebe kodları penceresi arkada kalıyor.
Muhasebeleştirme işleminde hatalı muhasebe kodları uyarı penceresi arkada kalıyordu,düzeltildi.
152 WINERP-71852 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Hareketler – Banka Fişleri
Kasa/Banka İşlemlerinden Personel Borçlanması/Geri Ödemesi Fişlerinden Sicil No Seçimi Yapılmak İstendiğinde “Invalid Object Name : LG_USAGESTAT” Mesajı Alınıyor
Kasa/Banka İşlemlerinden Personel Borçlanması/Geri Ödemesi fişlerinden Sicil No seçimi yapılmak istendiğinde “Invalid Object Name : LG_USAGESTAT” mesajı alınıyordu, düzeltildi.
153 WINERP-58846 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Hareketler – Cari Hesap Fişleri
Alınan/Verilen Serbest Meslek Makbuzu Kaydedildikten Sonra İçine Tekrar Girildiğinde Kuruş Farkı Oluşuyor.
Alınan ve Verilen Serbest Meslek Makbuzu kaydedildikten sonra değiştir seçeneği ile tekrar açıldığında kuruş farkı oluşuyordu, düzeltildi.
154 WINERP-6516 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Hareketler – Kasa İşlemleri
Cari hesap kartında yapılan ünvan değişikliği kasa browser ekranına yansımıyor.
Cari hesap kartı unvan alanında yapılan değişiklik kasa işlemleri ekranında güncellenmiyordu,düzeltildi.
155 WINERP-8023 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Hareketler – Kasa İşlemleri
Kasa İşlemlerinden, Saat 00.00.00 İken Eklenen Faturanın Tarihi Bir Önceki Günün Tarihi Oluyor.
Kasa işlemlerinden saat 00.00.00 iken eklenen faturanın tarihi bir önceki günün tarihi oluyordu, düzeltildi.
156 WINERP-10240 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Hareketler – Kasa İşlemleri
Kasa işlemlerinde grup şirketi hareketi check’i işlem kaydedildikten sonra kayboluyor.
Mali konsalidasyon özelliğinin açık olmadığı ürünlerde, kasa işlemlerinde grup şirket hareketi seçiminin gelmemesi sağlandı.
157 WINERP-19924 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Hareketler – Kasa İşlemleri
Kasadan Toplu Kayıt Olarak Girişi Yapılan Muhasebe Tahsil ve Tediye Hareketleri İçin Otomatik Muhasebeleştirme Yapılamıyor.
Kasa işlemlerinden toplu kayıt ile eklenen muhasebe tahsil ve tediye fişleri için otomatik muhasebeleştirme yapılamıyordu, yapılabilmesi sağlandı.
158 WINERP-9182 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Hareketler – Çek/Senet Bordroları
Çek çıkış ekranında banka adı alanında şube hesap adı listeleniyor.
Çek çıkış ekranında banka adı alanında şube hesap adı listeleniyordu, düzeltildi.
159 WINERP-10278 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Hareketler – Çek/Senet Bordroları
Çek / Senet Bordrosunda Girilen Açıklamanın Tamamı Bordro Browserında Görünmüyor.
Çek / senet bordrosunda girilen açıklamanın tamamı bordro browserında görünmüyordu, düzeltildi.
160 WINERP-65806 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Hareketler – Çek/Senet Bordroları
Bankaya Teminata Verilip Bankadan Portföye İade Edilen Çekler Daha Sonra Ciro Edilmek İstendiğinde Müşteri Çekleri Hesap Alanına Cari Hesap Bilgisi Gelmiyor
Bankaya teminata verilip bankadan portföye iade edilen çekler daha sonra ciro edilmek istendiğinde müşteri çekleri hesap alanına cari hesap bilgisi gelmiyordu, düzeltildi.
161 WINERP-25906 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Kasa Raporları – Kasa Ekstresi
Kasa Ekstresinde, Alan Listesindeki KDV Oranı Ve KDV Tutarı Alanları Değer Getirmiyor.
Kasa ekstresi standart alanlarında yer alan KDV oranı,KDV Tutarı YPB ve KDV Tutarı RD alanlarının ve veri alanlarında KDV Tutarı YPB alanının değer getirmesi sağlanmıştır.
162 WINERP-16907 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Çek/Senet Raporları – Müşteri Çek/Senetleri
MÜŞTERİ ÇEK VE SENETLERİ BAŞKA BİR İŞYERİNE GÖNDERİLDİĞİNDE ÇEK/SENET BORDROLARI VE ÇEK SENET KARTLARI BROWSER’LARINDA HESAP ALANI BOŞALIYOR.
Müşteri çek ve senetleri başk bir işyerine gönderildiğinde , çek senet bordroları ve çek senet kartları browserlarında yer alan hesap alanındaki bilgiler kayboluyordu, düzeltildi.
163 WINERP-8024 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Ödeme/Tahsilat Raporları – Ayrıntılı Ödeme Listesi
Ayrıntılı Ödeme Listesinde Satın Alma Faturalarına Girilen Yetki Kodu Bilgisi Raporda Listelenmiyor.
Ayrıntılı ödeme listesinde, satın alma faturalarına girilen yetki kodu bilgisinin raporda listelenmesi sağlandı.
164 WINERP-34548 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Finans
Ödeme/Tahsilat Raporları – Ayrıntılı Ödeme Listesi
Ayrıntılı Ödeme Listesi ve Borç Yaşlandırma Rapor Tasarımı İçerisindeki Tanımlı Alanlar/Veri Alanları Altındaki [8] Invoice İçerisindeki Kolonlar Rapora Eklendiğinde Hatalı Değer Listeleniyor.
Ayrıntılı ödeme listesi ve borç yaşlandırma rapor tasarımı içerisindeki, tanımlı alanlar/veri alanları altındaki [8] Invoice içerisindeki kolonlar rapora eklendiğinde hatalı değer listeleniyordu, düzeltildi.
165 WINERP-72649 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Genel Muhasebe
Ana Kayıtlar – E-Beyannameler
Katma Değer Vergisi Beyannamesi (KDV1) Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlerde İşlem Türü 601 için Tevkifat Tutarı 2/10 Olarak Yanlış Hesaplanmaktadır
Katma değer vergisi beyannamesi (KDV1) kısmi tevkifat uygulanan işlemlerde işlem türü 601 işlem türü listesi ve tevkifat oranı 3/10 olarak güncellenmiştir.
166 WINERP-72744 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Genel Muhasebe
Ana Kayıtlar – E-Beyannameler
E-Beyannameler İçerisinde Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Hesap Seçimi Alanlarındaki Hesap Listesi Filtresi Çalışmıyor.
E-Beyannameler içerisinde Katma Değer Vergisi Beyannamesinde hesap seçimi alanlarındaki hesap listesi filtresi çalışmıyordu, düzeltildi.
167 WINERP-72501 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Genel Muhasebe
Ana Kayıtlar – E-Defterler
SHA-512 Özet Algoritma Uyumu Gerektiren Yeni Zaman Damgası Geliştirmeleri Yapılmalıdır.
SHA-512 Özet algoritma uyumu gerektiren yeni zaman damgası uygulama geliştirmeleri yapılmıştır.Bu kapsamda firma tanımı içerisindeki Bağlantı Ayarları-Zaman Damgası Sunucu Bilgileri başlığı altında bulunan “Özel Algoritması” bölümüne “SHA-512” seçeneği eklenmiştir.
168 WINERP-9722 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Genel Muhasebe
Ana Kayıtlar – Muhasebe Bağlantı Kodları
Muhasebe bağlantı kodlarında sabit kıymet muhasebe kodlarında filtrede amortisman oranı küsüratlı verilebilmeli.
Sabit kıymet bağlantı kodları tanımında amortsman oranı için ondalıklı değer girilebilmesi sağlandı.
169 WINERP-32133 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Genel Muhasebe
Ana Kayıtlar – Muhasebe Bağlantı Kodları
Muhasebe Bağlantı Kodlarında Malzeme Kodu Filtresinde Malzeme Kodunun Son Hanelerine Göre Filtre Verilemiyor.
Muhasebe bağlantı kodlarında ‘Malzeme Kodu’ filtresinde malzeme kodunun son hanelerine göre filtre verilebilmesi sağlanmıştır.
170 WINERP-36666 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Genel Muhasebe
Defter ve Dökümler – Yevmiye Defteri
Yevmiye Defteri Tasarımında Detay Başlığında Listelenen Detay(17) Alanı Formatı 12,345,xx CR Seçilmesine Rağmen Alacak Bakiyelerde Düzgün Çalışmıyor
Yevmiye defteri tasarımında standart alanlar içerisinde bulunan “Detay(17)” alanı ile alt muhasebe kodlarına ait bakiye bilgisi raporlanırken alacak bakiyeler için bakiye bilgisinin yanına (A) bilgisi yazdırılamıyordu, düzeltildi.
171 WINERP-8429 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Genel Muhasebe
Hareketler – Muhasebe Fişleri
Analitik mahsup fişi yazdırıldığında “tutar kısmı yazı ile” alanı boş çıkıyor.
Analitik mahsup fişi tasarımı stadart alanlarında tutar kısmı yazı ile alanları mevcut değildi , Alacak tutarı yazı ile ve borç tutarı yazı ile isimli iki adet alan standart alanlara eklenerek harcama talebi sonucu oluşan mahsuplarda tutar kısımlarının yazı ile yazması sağlanmıştır.
172 WINERP-9043 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Genel Muhasebe
Hareketler – Muhasebe Fişleri
Muhasebe Fişinde, Alacak Satırında Hesap Dağıtım Detayları Penceresi Açıldığında Hem Borç Hem Alacak Kolonu Açılıyor. Dağıtım Oranı Yazıldığında Borç Kolonuna Rakam Geliyor.
Muhasebe fişinde, alacak satırında hesap dağıtım detayları penceresi açıldığında hem borç hem alacak kolonu açılıyordu. Seçili satıra göre borç veya alacak kolonunun gelmesi sağlandı.
173 WINERP-24636 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Genel Muhasebe
Hareketler – Muhasebe Fişleri
Dönem Başlangıç Tarihi Yıl Ortasında İse Kapanış Fişi Oluşturulduğunda Hesap Planında Bakiyeler Kapanmıyor.
Mali dönem başlangıç tarihi yıl ortasında ise kapanış fişi oluşturulduğunda hesap planında bakiyeler kapanmıyordu. Düzeltildi.
174 WINERP-28451 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Genel Muhasebe
Hareketler – Muhasebe Fişleri
Mahsup Fişinde Borç/ Alacak Tutar Üzerinde F9-Döviz Girişi Penceresinde Dövizli Tutar Seçilerek Sağ Mause Yapıldığında Cut,Copy, Paste Seçenekleri Geliyor, Gelmemeli.
Mahsup Fişinde Borç/ Alacak tutar üzerinde F9-Döviz Girişi penceresinde Dövizli Tutar seçilerek sağ mause yapıldığında Cut,Copy, Paste seçenekleri geliyordu, gelmemesi sağlandı.
175 WINERP-70311 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Genel Muhasebe
Hareketler – Muhasebe Fişleri
Muhasebe Fişleri İçin Eklenen Tanımlı Alan Zorunlu Alan Yapıldığında Muhasebeleşen Fişlerde Sağ Tuşta “Tanımlı Alan” Seçeneği Gelmelidir.
Muhasebe fişleri için eklenen Tanımlı Alan, Zorunlu Alan yapıldığında muhasebeleşen fişlerde, başlık bölümünde sağ tuşta “Tanımlı Alan” seçeneğinin gelmesi sağlanmıştır.

Not:Muhasebeleştirme işlemi ile açılan fişlerde satırlara müdahale edilemediği için satırlarda zorunlu alan kontrolü yapılmamaktadır.

176 WINERP-18232 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Genel Muhasebe
İşlemler – Hesaplar Arası Aktarım
Hesaplar arası aktarım sırasında yetkiye göre değil filtreye göre aktarım yapılıyor.
Hesaplar arası aktarım işleminde işlemi yapan kullanıcının yetkilerinin kontrol edilerek sadece yetkisi olan kayıtlar için aktarım işlemi yapabilmesi sağlanmıştır.
177 WINERP-9525 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Genel Muhasebe
İşlemler – Muhasebeleştirme
Masraf merkezi kontrolü yapılacak olarak seçilmiş hesap kartlarının seçildiği ticari işlemlerin muhasebeye entegrasyonunda; filtrelerde muhasebeleştirme kontrolü yapılmayacak seçilmiş ise masraf merkezi kontrolü yapmadan muhasebeleştiriyor.
Masraf merkezi kontrolü yapıldığı muhasebe hesaplarının seçildiği fişlerin muhasebeye entegrasyonunda muhasebeleştirme kontrolü yapılmıyor ise masraf merkezi kontrolü yapılmıyordu, düzeltildi.
178 WINERP-21653 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Genel Muhasebe
İşlemler – Toplu Hesap Dağıtımı
Toplu Hesap Dağıtımında Dağıtılmış Hareketler Tekrar Dağıtılsın Filtresi Hesap Dağıtım Detayını Değiştiriyor.
Toplu hesap dağıtımı ile mahsup fişinde hesap dağıtım detayları güncellenmesine rağmen dağıtım şablonu kodu ve açıklaması alanı güncellenmiyordu, düzeltildi.
179 WINERP-8715 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Genel Muhasebe
Masraf Merkezi Raporları – Masraf Merkezi Ekstresi
Masraf Merkezi Ekstresinde Masraf Merkezi Kodu Filtresinde * (Yıldız) Karakteri İle Filtre Verilemiyor.
Masraf merkezi ekstresinde Masraf Merkezi Kodu filtresinde * (Yıldız) kullanımı hatalı çalışıyordu, düzeltildi.
180 WINERP-9717 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Yönetim Karar Destek
Ana Kayıtlar – Rapor Üretici
Malzeme Negatif Seviye Listesi Raposunda Fiş No Alanında 9 Karakter Geliyor.
Malzeme negatif seviye listesi raposunda fiş no alanında 9 karakter geliyordu, düzeltildi.
181 WINERP-37521 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

İş Akış Yönetimi
Ana Kayıtlar – İş Akış Kartları
İş Akış Tanımında Başlangıç Koşulu Örnek Olarak Cari Hesap Açıklaması X ile Başlayanlar İçin Formülde (*)Kullanıldığında İş Akışı Çalışmıyor.
İş akış kartı başlangıç koşulu alanında * (Yıldız) ile verilen koşul filtresi çalışmıyordu, düzeltildi.
182 WINERP-23010 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Ticari Sistem Yönetimi
Tanımlar – *
Farklı İki Firma İçin “Cari Hesap Özel Kodları” Aynı Değerlerle Tanımlı Olup Sadece Bir Firma İçin Özel Kod Tanımları Renklendiriliyor Firma Değiştirilip Yeniden Girildiğinde Renkli Seçimler Öndeğere Dönüyor Değişiklik Saklanamıyor
İki ayrı firmada aynı özel kod için farklı renk tanımları yapıldığında ,firma değiştirme işleminde renklendirme özelliği bozuluyordu. Hata giderildi.
183 WINERP-10162 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

USYS
Malzeme Fiş Satırları İçin Eklenen Tanımlı Alanlar Malzeme Fiş Formunda Değer Getirmiyor.
Malzeme fiş formu standart alanlarında tanımlı alanlar için bulunan alanların forma değer yazdırabilmesi sağlandı.
184 WINERP-11073 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

USYS
Satış,Satınalma Ve Finans İşlemleri İçin Muhasebeleştirme Yapıldığında Kullanıcı İzleme Raporunda Açıklama 1, Açıklama 2 Alanlarında Bilgi Listelenmiyor.
Satış,Satınalma ve Finans işlemleri üzerinden yapılan muhasebeleştirme işlemi sonucu sistem işletmeninde bulunan kullanıcı izleme raporunda işleme ait Açıklama 1 ve Açıklama 2 alanlarında bilgi listelenmiyordu, düzeltildi.
185 WINERP-9067 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

USYS
Yönetim – Kullanıcılar
Yönetici konsolunu kullanma yetkisi olmayan kullanıcılar; malzeme, satışdağıtım vs. browserlarında F10 Sık Kullanılan Kayıtlar penceresinde Tüm Kullanıcılar için butonunu seçemiyor.
Ekranlar üzerinde F10 tuşu ile açılan sık kullanılan kayıtlar penceresinde yönetici statüsünde olmayan kullanıcılar “tüm kullanıcılar için geçerli” kutucuğunu işaretleyemiyordu,düzeltildi.
186 WINERP-9237 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

USYS
Yönetim – Kullanıcılar
Ticari Sistem Yönetiminde İşlemlere Yetki Verilmediği Halde İşlemler Açık Geliyor.
Ticari sistem yönetimi modülündeki işlemler menüsüne (onaylama, toplu onaylama) yetki verilmediği halde açık geliyordu, düzeltildi.
187 WINERP-9900 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

USYS
Yönetim – Kullanıcılar
Kullanıcıya ödeme planı grup kodu yetkisi verilmez ise,cari hesap kartında sevkiyat adresi alanında yeni özel kod tanımı yapılamıyor.
Kullanıcının ödeme planı grup kodu yetkisi olmadığında ,cari hesap kartında sevkiyat adresi alanında yeni özel kod tanımı yapamıyordu, düzeltildi.
188 WINERP-10941 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

USYS
Yönetim – Kullanıcılar
Grup Tanımından Diyalogo ve GoGaranti Yetkisi Kaldırılmış Olmasına Rağmen O Gruba Bağlı Kullanıcılarda Yetkilendirilmemiş Görülüyor.
Kullanıcı grubu üzerinden verilen eklenti yetkileri,o gruba bağlı kullanıcılarda kontrol edilmiyordu, düzeltildi.
189 WINERP-11737 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

USYS
Yönetim – Kullanıcılar
Satış İrsaliyesi Ekle Ve Değiştir Yetkilerinde Birim Fiyat & Tutar Değişikliği Yetkisi Alanı Eklenmeli.
Satış ve Satınalma irsaliyeleri için yetki ağacında tek olan “Birim Fiyat Tutar Değişikliği” yetkisi ekle ve değiştir altına alınarak ayrı ayrı kontrol edilebilmesi sağlanmıştır.
190 WINERP-12478 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

USYS
Yönetim – Kullanıcılar
Grup yetkilerinden firma yetkisi kopyalama işleminde,ambar yetkilerinden sadece ilk ambarı kopyalanıyor.
Grup yetkilerinden firma yetkisi kopyalama işleminde,ambar yetkilerinden sadece ilk ambarı kopyalanıyordu, düzeltildi.
191 WINERP-70789 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

USYS
Yönetim – Kullanıcılar
Kullanıcı Yetki Ağacında Satış Siparişlerindeki Ekle Yetkisi Altında Bulunan Ödemeli Özelliği Kaldırıldığında Satınalma Modülünde Tam Yetkili Olan Kullanıcı Satınalma Siparişinde Ödemeli Check İşaretini Atamıyor.
Satınalma sipariş fişindeki “Ödemeli” özelliğinin işaretlenebilmesi için satış siparişlerindeki ödemeli yetkisi ile kontrol sağlanıyordu,yetki ağacında satınalma siparişleri ekle ve değiştir altına “Ödemeli” yetkisi eklenmiştir.
192 WINERP-71444 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

USYS
Yönetim – Kullanıcılar
Kullanıcı Yetkilerinde Cari Hesap üzerinden Ekstre Raporu Alma Yetkisi Olmasına Rağmen F9 Menüde Ekstre Seçeneği Gelmiyor.
Kullanıcı yetkilerinde kullanıcıya cari hesap üzerinden Ekstre alma yetkisi verilmesine rağmen F9 sağ tuş menü seçeneklerinde ekstre seçeneği gelmiyordu, hata düzeltilerek yetkisi varsa gelmesi sağlandı.
193 WINERP-33230 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Dosya
Öndeğerleme – Banka İşlemleri
Öndeğerleme İle Banka Kredi Taksit Ödemesi İle Oluşan Banka İşlem Fişine Finansman Gideri Getirilememekte.
Banka kredi taksit ödemesi ile oluşan banka işlem fişine ‘Finansman Gideri’ muhasebe kodu öndeğerleme ile gelmiyordu, düzeltildi.
194 WINERP-29086 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Turkcell Hizmet Merkezi
Ana Kayıtlar – Fatura Eşleştirme Raporu
Fatura Eşleştirme Tablosunda Alınan Ve Vergi Hizmet Kartları Tablarında Hizmet Kodu Manuel Yazıldığında Kaydetmiyor.
Fatura eşleştirme tablosunda alınan hizmet ve vergi hizmet kartları tablarında hizmet kodu manuel yazıldığında kaydedilmiyordu, düzeltildi.
195 WINERP-72738 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Turkcell Hizmet Merkezi
İşlemler – Faturaları İçeri Al
Turkcell Online Fatura Aktarımında Özel İletişim Vergisi 7,5 Olduğundan Hatalı Aktarılmaktadır.
Turkcell fatura aktarımında özel iletişim vergisi 7,5 olan satırlarında aktarılması sağlanmıştır.
196 WINERP-20351 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Navigator
Fatura Fonksiyonları – INVCALC
Faturada Eksi Girilen Depozitolu Mal Satırı Olduğunda Invcalc Fonksiyonu Yanlış Değer getiriyor.
Faturada eksi miktar olarak girilen Depozitolu Mal satırı olduğunda “Invcalc” fonksiyonu yanlış değer getiriyordu, düzeltildi.
197 WINERP-72624 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Üst Menü (ikonlar)
Genel Arama
Oracle Veri Tabanında, Araçlar /Genel Arama Penceresinde Arama Yapıldığında “ORA-01722:geçersiz sayı” Hatası Alınıyor.
Oracle veri tabanında Araçlar menüsünde bulunan “Genel Arama” ekranında arama yapılamıyordu, düzeltildi.
198 WINERP-23070 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Skonsol (Satış Konsolu)
Satış
Skonsol2 De Satış Faturası Yazdırılırken Cari Hesap Kartında Girilen Satış Fatura Formu Kullanılmıyor.Ödeğer Tasarım Kullanılıyor.
Skonsol2 de Satış Faturası yazdırılırken cari hesap kartında girilen Satış Fatura Formu kullanılmıyordu, düzeltildi.
199 WINERP-34597 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

Skonsol (Satış Konsolu)
Satış
Birim Setinde Bölünebilir Seçilmemesine Rağmen SKONSOL’da Ondalıklı Birim Girilebiliyor.
Birim setinde ‘Bölünebilir’ seçilmemesine rağmen SKONSOL’da ondalıklı birim girilebiliyordu, düzeltildi.
200 WINTLS-6095 GO3

TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

 
Rapor Alınırken Tarih Formatı Değiştirildiğinde Rapor Excel’e Alındığında Tarih Bilgisi Değiştirilen Yeni Formata Göre Gelmiyor.
Raporlar tablo veya excel olarak alındığında bilgisayar ayarlarındaki tarih formatından farklı olarak tarih bilgisi yazdırılıyordu,düzeltildi.
201 WINERP-71275 TigerPlus

Tiger3

TigerEnterprise

Tiger3Enterprise

 
Oracle Datasında, Eklenti Listesinden (Kullanılabilir Widget) ‘Son yaptığınız işlemleri görebilirsiniz’ Seçildiğinde “OraOLEDB:ORA-01719: dış birleştirme işlecine(+) OR veya IN İşleneni izin verilmez” Mesajı Alınıyor.
Oracle datasında “Son İşlemler” eklentisi kullanılmak istendiğinde hata alınıyordu,düzeltidi.

Saygılarımızla,

Bize Ulaşın
maltepe escort