ERP Ürünleri için 2.62.00.00 Sürümü Yayınlandı

8 Mayıs 2018

 

ERP ürünleri için 2.62.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Kayıt No
Ürün
Tanım
Açıklama
WINTLS-7736 MALI MUSAVIR PLUS Mali Müşavir Plus ürününün, Mali Müşavir 3 Serisi Yeni Ara Yüze Geçişinin Sağlanması Mali Müşavir Plus ürününün, Mali Müşavir3, Go3 ve Bordro Plus3 yeni ara yüze geçişleri sağlanmıştır.
WINTLS-6731 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Rapor Tasarımlarının İçerisinde Tüm Raporda Eklenen Alanların Tek Tek Tablo Kolonlarına Seçilmesi Gerekmeden “Tablo Kolonları Oluşturulsun” Seçeneği ile Otomatik Olarak Programın Oluşturulması Talebi Rapor tasarım ekranına alanları tablo kolonlarına toplu şekilde aktarabilmek için ikon eklenmiştir. İkon aracılığı ile tüm alanlar veya bölümler üzerinde sağ mouse menüsü ile ilgili bölüm içerisindeki alanlar toplu şekilde tablo kolonlarına aktarılabilecektir.
WINERP-87609 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Kullanıcının Tüm Mevzuatlar İçin Ülke Kodu Bilgisinin Listeden Seçebilmesinin Sağlanması Firma mevzuatı ve ülke bilgisine göre, cari hesap kartlarında yer alan adres, posta kodu, vergi dairesi ve banka hesapları bilgilerinde listeden seçim yapılmak istendiğinde ilgili ülkenin listenin açılması sağlanmıştır.
WINERP-87340 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3 Durumu Gönderildi Olan Beyanname İçin Aynı Tarihe Bir Beyanname Daha Eklenmesinin Engellenmesi ve Uyarı Verilmesinin Sağlanması Durumu gönderildi olan beyannamelerde, aynı tarihe bir beyanname daha eklenerek kaydet denildiğinde “Gönderildi statüsünde olan beyanname türlerinin tarih aralığında yeni beyanname ekleyemezsiniz” mesajı ile kayıt edilmesi engellenmiştir.
WINERP-87339 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3 BDP Güncelleme İşleminin Program İçerisinden Yapılmasının Sağlanması e-Beyanname açıldığında e-Beyanname katalogu altındaki BDP ile gib.gov.tr arasında fark olduğunda otomatik olarak güncelleme yapılması sağlanmıştır.
WINERP-87335 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3 e-Beyannamelerde Form BA/BS Oluşturulurken Ülkesi Alanında 3 Noktadan Seçim Yapılmasının Engellenmesi e-Beyannamelerde Form BA/BS oluştururken ülke bilgisi cari hesap bilgisinden alındığı için üç nokta üzerinden seçim yapılmaması sağlanmıştır.
WINERP-87062 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS GİB’in 13.11.2019 Tarihinde Yayımladığı Şematron Kontrolünde Yapılan Değişiklik Kapsamında Kamu e-Faturalarındaki “Menşei”, “CPA” ve “GTIP” Alanlarının Zorunluluğunun Kaldırılması Kamu e-Fatura türündeki faturalarda Menşei, CPA veya GTIP kodları giriş zorunluluğu kaldırılmıştır.
WINERP-86559 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Gönderici Birim Etiketi Olmayan Cari Hesaplar İçin e-Fatura Mükellef Kontrolünün Çalışmasının Sağlanması e-Fatura mükellef kontrolü işleminde posta kutusu etiketi ve gönderici birim etiketinden en az biri dolu olduğunda güncelleme işlemi yapılabilir.
Cari hesap kartı ekle/değiştir işlemlerinde e-fatura kullanıcısı için posta kutusu etiketi ve gönderici birim etiketi en az biri dolu olmalıdır.
WINERP-86218 TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISE Üretimde Kalıp Takibi Geliştirmeleri Üretimde kalıp takibi yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-86125 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS e-Defter Ekranı Açıldığında Önceki Ayın Defter Saklaması Yapılmadı ise Uyarı Mesajı Verilmesinin Sağlanması e-Defter entegratör saklama hizmeti geliştirmeleri kapsamında, e-Defter ekranına girildiğinde son oluşturulan defter dosyaları yedeklenmemiş ise uyarı verilmesi ve ekranda yer alan “Defter Saklama” butonunun yanına “Durum Sorgula” butonu eklenerek , entegratöre gönderilen dosyaların durumunun sorgulanabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-86124 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Onaylı Berat İndirildiğinde e-Defter Saklama Hizmeti İçin Uyarı Mesajı Verilmesinin Sağlanması Onaylı berat indirme işlemi ile “e-Defter Saklama” hizmeti aktif olan ancak otomatik olarak defter dosyalarını entegretöre yedeklenmeyen firmalar için uyarı verilmesi ve otomatik olarak dosyalarını eLogo entegratöründe yedekleyebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-86122 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Yabancı Uyruklu Cari Hesapların e-Fatura Mükellef Kontrolüne Takılmasının Engellenmesi Yabancı uyruklu cari hesapların e-Fatura mükellef kontrolüne takılmaması sağlanmıştır.
WINERP-86097 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS SYS Adres Bilgilerinde İllere Ait Girilen Posta Kodu Bilgisinin Cari Hesap Kartında Görüntülenmesi Cari hesap kartı iletişim bilgilerinde yer alan posta kodu alanının, adres bilgilerinde tanımlı olan posta kodlarından seçilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-86000 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Otomatik Satınalma Siparişi Oluşturma Filtrelerine Malzeme Özel Kodu 2-3-4-5 Eklenmesi Talebi Otomatik satınalma siparişi oluşturma filtrelerine Malzeme Özel Kodu 2-3-4-5 filtre seçenekleri eklenmiştir.
WINERP-85996 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Otomatik Satınalma Siparişi Oluşturma ile Açılan Pencerede Tüm Kolonlar İçin Sıralama Yapılabilmesinin Sağlanması Otomatik Satınalma Siparişi Oluşturma ile açılan pencerede numeric olmayan kolonlar için sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-85992 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Otomatik Satınalma Siparişi Oluşturma Filtrelerinde Bulunan Sipariş Miktarı Seçeneklerine Hiçbiri Seçeneğinin Eklenmesi Talebi Otomatik satınalma siparişi oluşturma işlem filtrelerinde bulunan sipariş miktarı filtre seçeneklerine “Hiçbiri” seçeneği eklenerek seçilmesi durumunda azami, asgari veya güvenli stok seviyelerini dikkate almadan sadece malzeme stoğunu 0 yapacak şekilde sipariş miktarı oluşturulması sağlanmıştır.
WINERP-85908 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Beyanname Geliştirmeleri Beyanname arayüzü değiştirilerek, içerik sadeleştirilmiştir. BDP üzerinden kural kontrolü yapılarak otomatik gönderimi sağlanmıştır.
WINERP-85743 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Gün İçerisinde Programın Otomatik Kilitlenmesini Engelleyecek Şekilde Kilitlenme Süresi Belirtilmesinin Sağlanması İzle-Seçenekler menüsünde olan ürün kilitlenme süresi alanına değer olarak 0 yazıldığında ürünün hiç kilitlenmemesi sağlanmıştır.
WINERP-85712 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS e-Defter Uygulaması Kapsamında Tasfiye ve Nevi Değişikliği İşlemlerinin Firma Kopyalama İşlemi ile de Yapılabilmesi Talebi Firma kopyama işleminde kopyalanmak istenilen ana firma tasfiye halinde ise oluşturulan yeni firmanın e-defter tasfiye/nevi durumu alanının otomatik olarak tasfiye sonrası olarak oluşturulması ve buna bağlı olarak oluşan firmada e-defter geçiş tarihi , tasfiye/nevi öncesi firma bilgisi ve dönem bilgileri alanlarının ana firmanın tasfiye tarihine göre oluşması sağlanmıştır.
WINERP-85692 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Azerbaycan Mevzuatına Uygun İki Tarih Arası Mizan Raporu Güncellemesi (Dövriyye Cedveli Hesabı) Devirli iki tarih arası mizan raporu, Azerbaycan mevzuatına uygun olarak güncellenmiştir.
WINERP-85665 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS e-Fatura Mükellef Kontrolü ile Türü Kamu Olan Mükellefler İçin Kontrol Yapılabilmesi Talebi e-Fatura mükellef kontrolü işlemi ile türü kamu olan mükelleflerin işaretli olarak gelmesi ve cari kartta bilgilerinin güncellenmesi sağlanmıştır.
WINERP-85659 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS GİB’e Gönderilen e-Faturada Belge No Alanının Değiştirilebilmesi Talebi GİB’e gönderilen e-Faturada belge no alanının güncellenebilir olması sağlanmıştır.
WINERP-85442 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Kullanıcı İzleme Raporunda Kullanıcının Programa Hangi Rol ile Giriş Yaptığı Bilgisinin de Görüntülenebilmesinin Sağlanması Kullanıcı İzleme Raporu’nda kullanıcının programa hangi rol ile giriş yaptığı bilgisi eklenmiştir.
WINERP-85435 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Kasa Çalışma Tarihinin Değiştirilmesinin Yetkilendirilebilmesi Talebi “Kasa Çalışma Tarihi’nin” değiştirilmesi yetkiye bağlanmıştır.
WINERP-85418 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Defter Saklama Hizmeti Kapsamında e-Defter Programında Saklama Durumunun Entegratöre Gönderilmedi Olduğu Durumlarda da Durum Sorgula İşleminin Yapılabilmesi Talebi e-Defter saklama hizmeti kapsamında Web servis aracılığı ile entegratöre gönderilmeyen ve manüel olarak entegratör sayfası aracılığı ile saklanan defter dosyalarının e-Defter liste ekranında durum sorgulaması yapılarak kontrol edilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-85355 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Finans/Hareketler/Cari Hesap Fişleri/Değiştir/Fiş Tarihi Yetkisinin Eklenmesi Talebi Cari Hesap Fişleri ekle/değiştir işlemleri için fiş tarihi alanı kullanıcı yetkisi eklenmiştir.
WINERP-85339 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS SYS/Kuruluş Bilgileri/Gtip Kodları/Gıda Altında Yer Alan Diğer Gtip Kodlarının 19059080 Olarak Güncellenmesi Talebi Sistem İşletmeni/Kuruluş Bilgileri/Gtip Kodları/Gıda altında yer alan diğer Gtip kodları 19059080 olarak güncellenmiştir.
WINERP-84966 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Bir Ambardan Yapılan Konsinye Çıkış Sonrası Diğer Ambara Ambar Fişiyle Transfer Yapılıp Envanter Raporu Alındığında Tasarımdaki Konsinye Çıkış Miktarı Ve Tutarı Alanlarının Transfer Yapılan Ambar İçin de Değer Getirmesinin Sağlanması Envanter Raporu’na ambar bazlı konsinye miktar ve maliyet bilgilerini görebilmek için “Ambar Satırı Konsinye Çıkış Miktarı”,”Ambar Satırı Konsinye Çıkış Maliyeti”,”Ambar Satırı Konsinye Çıkış Maliyeti Dövizli” ve “Ambar Satırı Konsinye Giriş Miktarı” alanları eklenmiştir.
WINERP-84915 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Verilen/Alınan Hizmet Fiyat Farkları Muhasebe Bağlantı Kodu Filtrelerine Stok Tutarları Ve Stok Maliyetleri Filtrelerinin Eklenmesi Talebi Alınan ve verilen hizmet fiyat farkları muhasebe bağlantı kodu filtre seçeneklerine “Stok Tutarları=Artırılacak-Azaltılacak ve Stok Maliyetleri=Etkilenecek-Etkilenmeyecek” filtreleri eklenmiştir.
WINERP-84907 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE Gelir-Gider Tahakkuku Yapılan Faturaların Satırında Yer Alan Dağıtım Süre(Ay) Olan Alanın Bitiş Tarihi Olarak Değiştirilmesi Fatura satırına dağıtım bitiş tarihi alanı eklenerek gelir -gider tahakkuk işleminin takvim yılına göre dağıtılması sağlanmıştır.
Dağıtım süresi (ay) girilirse her aya eşit tutarda dağıtım yapılmaktadır.
WINERP-84712 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Finans Parametrelerinde Bulunan Cari Hesap Vergi Numarası Kontrolü Yapılsın Ve T.C. Kimlik No Kontrolü Yapılacak Parametrelerine Kullanıcı Uyarılacak Seçeneğinin Eklenmesi Talebi Finans parametrelerinde bulunan ‘Cari Hesap Vergi Numarası Kontrolü Yapılsın’ ve ‘T.C. Kimlik No Kontrolü’ parametreleri için İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçenekleri eklenmiştir.
WINERP-84346 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Malzeme Liste Ekranında Rezerve Miktarının Ayrı Bir Kolonda Gösterilmesi Talebi Malzeme ekranı içerisine “Rezervasyon Miktarı” alanı eklenmiştir. Eklenen kolon öndeğer olarak gizlenmiş şekilde gelecektir.
WINERP-84166 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Satınalma Sözleşmesi Fişi İçerisinde Bulunan Birim Fiyat Kontrolü Yapılsın Ve Tutar Kontrolü Yapılsın Onay Kutucuğu İşaretli Olduğunda ve Sözleşme Siparişe Aktarıldığında Tutar Bilgisi Satırda Değiştiği An Uyarı Verilmesinin Sağlanması Sözleşme üzerinde birim fiyat veya tutar kontrolü yapıldığı durumlarda sipariş satırlarında birim fiyat veya tutar alanları değiştirildiği anda ilgili kontrolün yapılması sağlanmıştır.
WINERP-84067 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE e-Beyannameler/İndirilecek KDV Listesinde “Veri Al” Seçeneği Seçildiğinde Filtre Ekranında Proje Kodu Filtresi Eklenmesi Talebi e-Beyannameler/İndirilecek KDV Listesinde “Veri Al” seçeneği seçildiğinde filtre ekranına proje kodu filtresi eklenmiştir. Listeleme işleminde faturanın başlığında bulunan proje kodu dikkate alınmaktadır.
WINERP-83675 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE İthalat Operasyon Fişleri Liste Ekranına GGB No Alanı Eklenmesi Talebi İthalat Operasyon Fişleri liste ekranına “GGB No” alanı eklenmiştir.
WINERP-83428 TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISE Üretim Emri Liste Ekranı F9 Menüde Yer Alan Geri Al (Gerçekleşen Maliyetleri Muhasebeleştir) İşleminin Toplu Yapılabilmesi Talebi Üretim emirleri sağ tuş seçeneklerine ve yetki ağacına Toplu Geri Al (Gerçekleşen Maliyetleri Muhasebeleştir), Toplu Geri Al (TFRS Gerçekleşen Maliyetleri Muhasebeleştir), Toplu Geri Al (Planlanan Maliyetleri Muhasebeleştir) seçenekleri eklenmiş ve muhasebe kayıtlarının toplu olarak geri alınabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-83344 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3 Gerçekleşen Miktar Girişinde Negatif Seviyeye Düşen Malzemeler Ekranında Miktarları Güncelle Seçiminin Yetkiye Bağlanması Talebi Gerçekleşen miktar girişi penceresi üzerinden ulaşılan negatif seviyeye düşen malzemeler penceresindeki “Miktarları Güncelle” butonunu yetkilendirebilmek amacıyla; “Üretim Emirleri” yetki ağacı içerisine “Gerçekleşen Miktar Girişi,Negatif Seviyeye Düşen Malzemeler Penceresi,Miktarları Güncelle” ismiyle yetki eklenmiştir.
WINERP-83092 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Ambar Fişi Üzerinde F7 Yapıldığında Açılan Detaylarda Giriş/Çıkış Ambarlarının Görüntülenebilmesi Talebi Malzeme fişleri üzerinde F7 ile açılan detay ekranında giriş/çıkış ambarlarının görüntülenmesi sağlanmıştır.
WINERP-81555 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Toplu Faturalama İşleminde Faturalama Şekli Filtresine Sevkiyat Adresi Seçeneği Eklenmesi Talebi Toplu faturalama filtre seçeneklerinde bulunan “Faturalama Şekli” seçeneğine Sevkiyat Adresi seçeneği eklenerek irsaliyelerin sevkiyat adreslerine göre faturalama yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-81199 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE Faturaya Sözleşme Aktarımında İşyeri Kontrolü Yapılması Talebi Satış ve Satınalma parametrelerine öndeğeri hayır olmak üzere “Faturaya Sözleşme Aktarımlarında İşyeri Kontrolü Yapılsın=Evet/Hayır” parametresi eklenmiştir.
WINERP-81198 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE Faturaya Aktarılan Sözleşmeye Ait Numara Bilgisinin Fatura Satırında Yer Alması Talebi Faturaya sözleşme aktarma işleminde fatura satırlarında sözleşme fiş numarası bilgisinin listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-81167 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Faturada e-Fatura Cari Hesabı Seçildiği Anda Fatura Numarasının Otomatik Olarak e-Fatura Numaralama Şablonundan Gelmesi Talebi Satış faturalarında e-Fatura cari hesabı seçildiğinde fiş içerisinde e-Fatura numara şablonundan numara verilmesi sağlanmıştır.
WINERP-80752 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Kullanım Dışı Yapılan Kartların Devir İşleminde Devredilmesinin Engellenmesi Devir filtrelerine malzeme kodu, malzeme statüsü (kullanımda, kullanım dışı) ve cari hesap kodu, cari hesap statüsü (kullanımda, kullanım dışı) filtreleri eklenmiştir. Devir işleminde filtrelere uygun malzemelerin ve cari hesapların aktarılması sağlanmıştır.
WINERP-80698 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE Sipariş Üzerinden Faturalama Yapıldığında Fiyat Değiştirme Limiti Yapılıp Yapılmamasının Parametrik Olması Talebi “Satınalma Siparişi üzerinden Faturalama Yapıldığında Fiyat Değiştirme Limiti Kontrolü” ve “Satış Sipariş Üzerinden Faturalama Yapıldığında Fiyat Değiştirme Limiti Kontrolü” parametreleri eklenmiştir.
WINERP-80288 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Cari Hesap Döviz Toplamları Raporunda Devreden Bakiye Alanın Listelenmesi Talebi Cari Hesap Döviz Toplamları Raporu form tasarımına işlem dövizi, raporlama dövizi ve yerel para birimi için ayrı ayrı olmak üzere “Devreden Borç”, “Devreden Alacak” ve “Devreden Bakiye” standart alanları eklenmiştir.
WINERP-79683 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Talep Fişi, Fiş Tarih Alanına Müdahale İçin Ekle/Değiştir Yetkisinin Eklenmesi Talebi Talep Fişi,”Fiş Tarihi” alanına müdahale için Ekle/Değiştir yetkisi eklenmiştir.
WINERP-79024 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) Yönelik Kişisel Verilerin Yönetimi Modülünün Eklenmesi Kişisel verilerin korunması kanununa istinaden sadece yönetici konumundaki kullanıcıların erişebileceği “Kişisel Veri Yönetimi” modülü eklenmiştir.
WINERP-77905 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Muhasebe Hesabı Üzerinden Ulaşılan Hareketler Ekranında Toplu Basım Yapılabilmesi Talebi Muhasebe Hesabı üzerinden Ulaşılan Hareketler Ekranında toplu basım yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-77772 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Malzeme Kartından Girilen Üretici Kodu Bilgisinin Kullanıcı Yetkilerine Eklenmesi Talebi Malzeme kartı, malzeme sınıfı ve sabit kıymet kartları kullanıcı yetkilerine ekle ve değiştir işlemleri için üretici kodu bilgisi eklenmiştir.
WINERP-77487 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS İhracat Operasyon Fişleri Liste Ekranı F11 Ekranına GÇB No Kolonu Eklenmesi Talebi İhracat Operasyon Fişleri liste ekranında F11 Ekranına “GÇB/ETGB” kolonu eklenmiştir.
WINERP-77128 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3 Satınalma Siparişi İçerisinde Talep Hareketi Aktar Seçeneği İle Açılan Pencerede Cari Bilgisinin Listelenmesinin Sağlanması Satınalma Siparişi içerisinde Talep Hareketi Aktar Seçeneği ile açılan pencerede “Cari Hesap Bilgisi”nin listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-76661 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Müşteri Çek Senet Bordrosu Girişinde T.C. Kimlik Vergi No Alanında Karakter Sınırı Eklenmesi ve Yalnızca Sayısal Veri Girişine İzin Verilmesi Talebi Müşteri Çek/Senet Bordrosu girişinde “T.C. Kimlik/Vergi No” alanına karakter sınırı eklenmiş ve yalnızca sayısal veri girişine izin verilmiştir.
WINERP-76623 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Malzeme Kartı İçin Malzeme Açıklaması ve Malzeme Kodu İngilizce Açıklama Alanlarının Zorunlu Alanlar Arasına Eklenmesi Talebi Malzeme kartı için “Malzeme Açıklaması” ve “Malzeme Kodu” İngilizce açıklama alanları zorunlu alanlar arasına eklenmiştir.
WINERP-73368 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Kredi Kartı Fiş Tahsilatı Penceresinde Banka Hesap Adı Kolonuna Göre Sıralama Yapılmasının Sağlanması Kredi Kartı Fiş Tahsilatı penceresinde Banka Hesap Kodu ve Banka Hesap Adı kolonuna göre sıralama yapılabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-72940 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Kasa Kartında İşyeri Seçimi Yapılmasının Sağlanması Kasa kartlarında işyeri seçimi yapılabilmesi ve kasa kartında seçilen işyerinin kasa işlemi içerisinde değiştirilememesi sağlanmıştır.
WINERP-72494 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Faturaya Sipariş Aktarımında Tarih Kontrolü: Evet/Hayır Parametresinin Eklenmesi Talebi Satış ve satınalma parametrelerine faturaya sipariş aktarıldığında tarih kontrolü seçeneği eklenmiştir.
WINERP-71423 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Seri/Lot İçeren Fiş İptal Edildiğinde İlgili Seri/Lot Numarası da İptal Edilerek (Bloke Konularak) Başka Fişlerde Seçilmesinin Engellenmesi Malzeme Yönetimi Parametrelerine “İptal Edilmiş Fişlerdeki Seri Numaraları Tekrar Kullanılabilsin : Evet/Hayır ” parametresi eklenmiş ve seri takipli malzeme içeren satınalma fişleri iptal edildiğinde ilgili seri numaralarının kullanımının bloke edilip edilmeyeceğinin belirlenebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-71353 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE İhracat Operasyon Kur Farkı Hesaplama İşleminde Oluşan Mahsup Fişi Satırı Açıklama Alanında Fatura Numara Bilgisinin Listelenmesinin Sağlanması İhracat operasyon fişi kur farkı hesaplama işlemi sonrası oluşan kur farkı fişi satır açıklamasında ihracat operasyon fiş numarası bilgisinin de yazdırılması sağlanmıştır.
WINERP-70979 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, IK, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Kredi Kartı ve Firma KK Fiş Tahsilatı Yapıldığında Oluşan Banka İşlem Fişi Satır Açıklamasına, KK Fişine Ait Satır Açıklamasının Gelmesi Talebi Kredi Kartı ve Firma Kredi Kartı Fiş Tahsilatı yapıldığında oluşan banka İşlem fişi satır açıklamasına, KK Fişine ait satır açıklamasının gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-63654 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Cari Hesap Kartı Kopyalandığında Diğer Sekmesindeki Form Gönderim Bilgilerinin Kopyalanıp Kopyalanmayacağının Parametrik Olmasının Sağlanması Cari hesap kartı kopyalandığında diğer sekmesindeki form gönderim bilgilerinin kopyalanıp kopyalanmayacağı Finans Parametrelerindeki “Cari Kart Kopyalandığında Kopyalanacak Alanlar” parametresine eklenmiştir.
WINERP-28962 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE Azerbaycan Ülke, İl ,İlçe, Banka, Banka Şube, Gümrük Kodları Bilgilerinin Eklenmesi Azerbaycan ülke, il, ilçe, banka, banka şube kodları ve gümrük kodları bilgilerinin aktarım ile içeri alınabilmesi sağlanmıştır.
WINERP-28251 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Malzeme Hareketleri Penceresindeki Filtrelere “İptal” Filtresi Eklenmesinin Sağlanması Malzeme kartları üzerinden erişilen malzeme hareketleri penceresine “İptal Durumu” filtresi eklenmiştir.
WINERP-8366 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER ENTERPRISE, TIGER PLUS, GO PLUS Banka Hesaplarında Yer Alan Filtre Seçeneğine Provizyonun Eklenmesi Talebi Banka Kartları ve Banka Hesapları üzerinden erişilen hareketler penceresi filtre seçeneklerinde bulunan hesap detayı filtrelerine “Provizyon Masrafı” filtresi eklenmiştir.
WINERP-8216 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE Kasa İşlemi Eklemek İçin Açılan Kasa Kartları Penceresindeki Kasa Bakiyesi ve Dövizli Bakiyesi Kolonlarının Yetkilendirilmesinin Sağlanması Kasa işlemi eklemek için açılan Kasa Kartları penceresindeki “Dövizli Bakiye”, “Bakiye” ve “İ.D. Bakiye” kolonları için yetki ağacında “Kasa Kartları\Kolonlar” başlığı altında yetkilendirme yapılabilms sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Kayıt No
Ürün
Tanım
Açıklama
Kayıt No
Ürün
Tanım
Açıklama
WINTLS-7726 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Diyalogo.dll Ekranının Ana Ürünün Arkasında Kalmasının Engellenmesi Diyalogo.dll ile ürün içerisinde aktif olan e-Mutabakat ve LogoPay menülerinden herhangi birinin, ekran açılıp başka bir alana tıklandığında arkada kalması ve menü ağacından tekrardan açılması gerekliliğinde düzenleme yapılarak başka bir liste ekranı (browser) açılsa bile arka planda bu liste ekranlarının açık kalması sağlanmıştır.
WINERP-87555 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Cari Hesap Kartında Kur Farkı 3065 Sayılı Kanun Gereği Seçili ve Dövizli Faturada Ödeme Planı Varsa Kur Farkı Hesaplanmasının Sağlanması 3065 sayılı kanun gereği kur farkı hesaplama işleminde fatura içerisinde işlem dövizi kullanılması ve ödeme planı seçilmesi durumda kur farkı hesaplaması yapılması sağlanmıştır.
WINERP-87242 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Satış İrsaliyesi Faturalanıp Yeni İrsaliye Girişi Bir Önceki İrsaliye Üzerinden F9 Menü Kopya ile Oluşturulduğunda EINVOICEDET Tablosuna Aynı INVOICEREF ile Kayıt Atmasının Düzeltilmesi Faturalanmış bir irsaliye kopyalandığında, EINVOICEDET tablosuna e-Fatura bilgileri oluşturulurken fatura referansının da kopyalanması düzeltilerek fatura bilgisinin boş oluşması sağlanmıştır.
WINERP-87202 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS İrsaliye Toplu Basımında Performans İyileştirilmesi Sağlanmalı İrsaliye toplu basım işleminde performans iyileştirilmesi sağlanmıştır.
WINERP-87133 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS İade Türü Güncel Maliyet Olduğunda Envanter Raporunun Doğru Çalışmasının Sağlanması Dönemsel ortalama maliyet yöntemi kullanılarak maliyetlendirme çalıştırıldığında güncel maliyet türündeki satınalma iade faturalarının envanter raporuna doğru yansıması sağlanmıştır.
WINERP-87103 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS İhracat Operasyon Fişi İçerisine Seçilen Hizmet Kartında GTIP Kodu Tanımlı Olduğunda GTIP Kodunun Fiş Satırına Yansımasının Sağlanması Yabancı bölgeye ihracat faturası satırlarında hizmet kartı seçildiğinde, seçilen hizmet kartında GTIP kodu tanımlı ise otomatik olarak fatura satırına yansıması sağlanmıştır.
WINERP-87068 GO 3 GO 3 Ürününde Satış ve Satınalma Sipariş Fişleri İçerisinde F9 Menüde Hızlı Giriş Penceresi Seçeneğinin Gelmesinin Sağlanması GO 3 ürününde Satış ve Satınalma Sipariş Fişleri içerisinde F9 menüde “Hızlı Giriş Penceresi” seçeneği eklenmiştir.
WINERP-86953 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS e-Arşiv Perakende Cariye Satış Siparişi Girilip Faturalandığında e-Arşiv Bilgileri Penceresinin Açılmamasının Sağlanması e-Arşiv perakende cari hesaba satış siparişi girilip faturalandığında e-Arşiv bilgileri penceresinin tekrar açılmaması, siparişte girilen bilgileri tutması sağlanmıştır.
WINERP-86951 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Satınalma Faturası Kopyalandığında Yeni Oluşan Sabit Kıymet Kaydının Eski Faturanın Tarihi İle Oluşmasının Engellenmesi Sabit kıymet alımı yapılan Satınalma Faturası kopyalandığında oluşan yeni faturanın sabit kıymet hareketlerinde kopyalandığı tarih bilgisiyle gösterilmesi sağlanmıştır.
WINERP-86900 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS 2.59 Versiyonunda Eklenen Sabit Kıymet Kaydı Faydalı Ömrünün Bittiği Dönem İçin Hesaplama Yapıldığında Net Aktif Değeri Amortismanın Toplam Maliyeti Kadar Hesaplanmasının Düzeltilmesi 2.59 versiyonunda sabit kıymet kaydı faydalı ömrünün bittiği dönem için hesaplama yapıldığında net aktif değerine, toplam maliyeti yazması düzeltilmiştir. 2.62 versiyonu geçişi sonrası son hatalı satırda yeniden hesaplama yapılması gerekmektedir.
Not: Hesaplama hatası olan satırlarda M işareti olmaması gerekir.
WINERP-86892 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Sistem İşletmeninde Kuruluş Bilgileri Altında Tanımlı Alanlarda Türü Listeden Seçim Olduğunda Alanın İçindeki Bilgilerin Silinmesinin Engellenmesi Sistem İşletmeni/Kuruluş Bilgileri/Tanımlı Alanlarda “Listeden Seçim” türünün düzgün çalışması sağlanmıştır.
WINERP-86768 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Kullanıcı Yetkilerinde Alınan Sipariş Yetkileri Onay Türleri Yetkilerinden Öneri Ve Sevkedilemez Yetkileri Kapatıldığında Öneri Durumundaki Siparişin Durumunu Değiştirirken Alınan Uyarının Kaldırılması Kullanıcı yetkilerinde alınan sipariş yetkileri onay türleri yetkilerinden öneri ve sevkedilemez yetkileri kapatıldığında öneri durumundaki siparişin durumu değişitirilmek istendiğinde alınan hata giderilmiştir.
WINERP-86685 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Sipariş Satırında Malzeme Seçildiğinde Masraf Merkezi Kodunun Otomatik Gelmesinin Sağlanması Sipariş satırlarında malzeme seçildiğinde masraf merkezi alanına masraf merkezi kodunun gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-86669 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Kasa/Toplu Kayıt Ekleme İşlemiyle Eklenen Kayıt Kopyalandıktan Sonra Oluşan Kayıta Değiştir ile Girildiğinde Düzenleme Tarihinin Doğru Görüntülenmesi Kasa/Toplu Kayıt Ekleme işlemiyle eklenen kayıt kopyalandıktan sonra oluşan kayıta “Değiştir” ile girildiğinde düzenleme tarihinin düzgün görüntülenmesi sağlanmıştır.
WINERP-86661 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE Kasadan Girilen Bankadan Çekilen İşlem Fişinde Masraf Merkezleri Girilmesine Rağmen İşlemde Masraf Merkezi Kodları Eksik Uyarısı Alınmasının Engellenmesi Kasadan eklenen banka ve cari hesap fişlerinde masraf merkezleri girilmesine rağmen alınan uyarı düzeltilmiştir.
WINERP-86620 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Zamanlanmış Görevler ile Fatura Muhasebeleştirme İşleminde Alınan “Cannot Focus A Disabled Or Invisible Window” Uyarısının Kaldırılması Zamanlanmış görevler ile muhasebeleştirme işlemi çalışırken alınan “Cannot Focus A Disabled Or Invisible Window” uyarısı kaldırılmıştır.
WINERP-86615 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE Satınalma Emri Üzerinde Sipariş Ekle Yapılıp İlgili Sipariş Kaydedildiğinde Alınan Uyarının Giderilmesi Veritabanında 1 numaralı firma olmadığında satınalma emri üzerinden oluşturulan siparişte alınan uyarı giderilmiştir.
WINERP-86600 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS İhracat Operasyon Fişi Fatura Satırlarında Girilen GTIP Kodunun, Satış Faturaları Liste Ekranında Oluşan Dış Ticaret Bağlantılı Fatura İçerisine Yansımasının Sağlanması İhracat operasyon fişi satırlarında girilmiş olan GTIP kodunun, satış faturaları ekranından ilgili faturaya incele ile girildiğinde gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-86594 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Maksimum Çözünürlüğü 1366 x 768 Olan Makinelerde Satış İrsaliyesi Detaylar II Sekmesinde Fatura Tipi Alanının Görüntülenmesinin Sağlanması Maksimum çözünürlüğü 1366 x 768 olan makinelerde satış irsaliyesi Detaylar II sekmesinde Fatura Tipi alanının düzgün gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-86583 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS e-Arşiv Türündeki Toptan Satış İrsaliyesi Üzerinde İade Al İşlemi ile Toptan Satış İade İrsaliyesi Oluşturulduğunda İrsaliye Türünün Kağıt Olarak Oluşmasının Sağlanması e-Arşiv olarak düzenlenmiş irsaliyeler üzerinden sağ tuş iade al işlemi ile iade irsaliyesi oluşturulduğunda, irsaliyenin fatura türünün kağıt olarak oluşması sağlanmıştır.
WINERP-86513 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Ara Dönem Kullanan Firmada Amortisman Hesaplanırken Değer Düşüklüğü/Değer Artışının Yansımasının Sağlanması Ara mali dönem kullanan firmada amortisman hesaplanırken değer düşüklüğü/değer artışı yansıması sağlanmıştır.
WINERP-86493 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Taksit Hareketleri Üzerinden Oluşturulan Nakit Tahsilat Fişinin Otomatik Muhasebeleşmesinin Sağlanması Taksit hareketleri üzerinden oluşturulan nakit tahsilat fişinin otomatik muhasebeleşmesi sağlanmıştır.
WINERP-86484 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Satış Faturası/Detaylar Sekmesindeki KDV Muafiyet Kodunun İrsaliyeye Aktarılmasının Sağlanması Satış Faturası/Detaylar sekmesindeki “KDV Muafiyet Kodu”nun irsaliyeye aktarılması sağlanmıştır.
WINERP-86423 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Gider Pusulası Kopyalanıp Alıcı Adı/Soyadı Kısmında Üç Noktadan Aynı Cari Kopyalanarak Açılan Cari Seçilip Kaydedildiğinde, Eski Carinin Seçildiği Gider Pusulalarının Açıklamalarının Değişmesinin Engellenmesi Gider pusulası kopyalandıktan sonra alıcı alanında bulunan cari hesapta kopyalanarak yeni cari ile kaydedildiğinde kopyalanan gider pusulasının açıklamasının değişmesi düzeltilmiştir.
WINERP-86415 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Borç Takip Ekranında Kapama Yapılmadan Ayrıntılı Ödeme Listesi Alındığında Bakiye Tutarının Doğru Gelmesinin Sağlanması Borç takip ekranında kapama yapılmadan ayrıntılı ödeme listesi alındığında bakiye tutarının doğru gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-86363 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Malzeme Liste Ekranında Toplu Güncelleme Yapıldığında Erişim Bilgilerinin Güncellenmesinin Sağlanması Malzeme liste ekranında yapılan toplu güncelleme işleminde erişim bilgilerinin güncellenmesi sağlanmıştır.
WINERP-86313 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Toptan/Perakende Satış İrsaliyesi Üzerinde İade Al Seçeneği İle Satış İade İrsaliyesi Oluşturulduğunda Ambar Seçilmesinin Sağlanması Toptan/Perakende Satış İrsaliyesi üzerinde iade al seçeneği ile Satış İade İrsaliyesi oluşturulduğunda ambar seçilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-86230 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Yetki Listesi Gruplara Göre Alındığında Rapor Tasarımına Eklenen Etki Numarasının Doğru Değer Getirmesinin Sağlanması Yetki Listesi gruplara göre alındığında rapor tasarımına eklenen yetki numarasının doğru değer getirmesi sağlanmıştır.
WINERP-86202 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Satış İrsaliyesi Üzerinde Sevket İşlemi Yapıldığında İmlecin (Cursor) Farklı Yere Konumlanmasının Düzeltilmesi İrsaliye üzerinde Sevket işlemi yapıldığında imlecin farklı yere konumlanmaması sağlanmıştır.
WINERP-86200 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS SKONSOL Satış Faturasında Kredi Kartı ile Ödeme Yapılırken Satırlar Arası Geçiş Yapılırsa Onay Kodu Alanlarının Görüntü Olarak Silinmesinin Engellenmesi SKONSOL satış faturasında kredi kartı ile ödeme işleminde toplu işlem (batch) no ve onay no alanlarının satırlar arası geçişte silinmemesi sağlanmıştır.
WINERP-86167 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Otomatik Barkod Ataması İşleminde Barkod Şablonunda Kontrol Karakteri Kullanılıp, Gruplandırılmış Arttırımlı Seçeneği İle Şablon Tanımlandığında İlk Kayıt Sonrası Barkod Ataması Yapılmasının Sağlanması Otomatik barkod numaralama şablonu tanımlanırken “Gruplandırılmış Arttırımlı” seçeneğinin düzgün çalışması sağlanmıştır.
WINERP-86123 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS e-Fatura Alanı İşaretli Cari Hesap Kartında Proje Kodu Seçildiğinde İrsaliyede e-Fatura Logosu Gelmesinin Sağlanması İrsaliyede e-Fatura alanı işaretli ve proje kodu seçili olan cari hesap kartı seçildiğinde e-Fatura logosunun gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-86058 TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISE Üretim Emri Gerçekleşen Miktar Girişinde Negatif Seviyeye Düşen Malzemeler İçin Uyarı Ekranının Birden Fazla Çıkmasının Engellenmesi Üretim emri gerçekleşen miktar girişi yapılırken, negatife düşen malzemeler var ise açılan uyarı mesajının bir kere gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-86026 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Sabit Kıymet Amortisman Hareketi Üzerinde Muhasebeleştirme Filtrelerinde Muhasebe Kontrolü Yapılmayacak Olduğunda Mahsup Fişine Proje Kodunun Yansımasının Sağlanması Sabit kıymet amortisman hareketi üzerinde. Muhasebeleştirme Filtrelerinde Muhasebe Kontrolü “Yapılmayacak” olduğunda Mahsup Fişine “Proje Kodu”nun yansıması sağlanmıştır.
WINERP-86023 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Cari Hesap İşlemlerinde Proje Kodu Kontrolü Yapılıp Cari Hesap Fişlerinde Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur Parametresi Hayır İken, Alınan Serbest Meslek Makbuzu Kaydet Denildiğinde Alınan Uyarının Kaldırılması Cari hesap işlemlerinde proje kodu kontrolü yapılıp, “Cari Hesap Fişlerinde Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur Parametresi” hayırken, Alınan Serbest Meslek Makbuzu kaydet denildiğinde alınan “Fişte Proje Kodu Girilmemiş Satırlar Var” uyarısı kaldırılmıştır.
WINERP-86017 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Ayrıntılı Tahsilat Listesinde Veri Alanları İçinde Yer Alan [8]Invoice Alanından Veri Getirilmesinin Sağlanması Ayrıntılı Tahsilat Listesi’nde veri alanları içinde yer alan [8]Invoice alanından verilerin düzgün getirilmesi sağlanmıştır.
WINERP-86016 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Tevfikatlı Siparişte Satırda Hizmet Kartı Seçildiğinde Muhasebe Kodlarındaki Masraf Merkezi Ve Muhasebe Kodu Girilip Kaydedildiğinde Tevkifat KDV Alanındaki Masraf Merkezi ve Muhasebe Kodunun Silinmesinin Engellenmesi Sipariş fişindeki tevkifatlı hizmet satırlarına ait tevkifat KDV muhasebe kodları ekranında muhasebe kodu ve masraf merkezi kodu bilgileri saklaması sağlanmıştır.
WINERP-86015 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Hem Brüt Hem de Net Ağırlıkları Kilogram ve Gram Cinsinden Takip Edilen İki Farklı Malzemeye, Satınalınan Hizmet Maliyet Dağıtım Fişiyle Brüt Ağırlığa Göre Dağıtılmak İstendiğinde Dağıtım Yapılmasının Sağlanması Birim ağırlıkları brüt ve net olarak takip edilen iki farklı malzemeye, maliyet dağıtım fişinde dağıtım tipi ağırlık seçildiğinde dağıtım yapılması sağlanmıştır.
WINERP-85986 GO 3, GO WINGS İngilizce Dilinde Kullanılan GO 3 Ürünü Ekranlarındaki Türkçe Gelen Kelimelerin Düzeltilmesi İngilizce dilinde kullanılan GO 3 ürünü ekranlarına Türkçe gelen kelimelerin düzeltilmesi sağlanmıştır.
WINERP-85929 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Gider Pusulası İçerisinde Hesap Adı Alanından Aynı Açıklamaya Sahip Muhasebe Hesaplarından Biri Seçilip Tab İle Geçildiğinde Logicalref Değeri En Küçük Muhasebe Hesabı Olarak Değişmesinin Engellenmesi Kasa işlemleri ile eklenen Gider Pusulası, Alınan / Verilen Serbest Meslek Makbuzlarında muhasebe hesap açıklaması alanında açıklamanın bir kısmı yazılıp F10 tuşu ile muhasebe hesapları ekranı açılarak muhasebe hesabı seçildikten sonra fiş içerisinde farklı bir alana geçildiğinde muhasebe hesap kodunun aynı açıklamaya sahip farklı bir hesap kodu olarak değişmesi düzeltilmiştir.
WINERP-85926 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Kullanıcı Yetki Kodlarında Cari Hesaplara Birden Fazla Yetki Kodu Tanımlanarak Cari Hesap İşlem Merkezine Giriş Yapıldığında Alınan Uyarının Düzeltilmesi Kullanıcı yetki kodlarında cari hesaplara birden fazla yetki kodu tanımlanarak “Cari Hesap İşlem Merkezine” giriş yapıldığında alınan uyarı düzeltilmiştir.
WINERP-85739 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Cari Hesap Liste Ekranı Kısa Yollarından Girilen Satınalma Faturalarında Malzemenin İlk Hareketinin İndirimlerinin Malzeme Hareketleri Penceresine Yansımasının Sağlanması Cari hesap liste ekranı kısa yollarından girilen Satınalma/Satış Faturalarında malzemenin ilk hareketinin indirimleri malzeme hareketleri penceresine yansıması sağlanmıştır.
WINERP-85685 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Millileştirme Sonrası Oluşan Ambar Fişindeki Dövizli Tutar Bilgisinin Malzeme Fişleri Liste Ekranında Gözükmesinin Sağlanması Malzeme fişleri ekranında millileştirme fişi sonrası oluşan ambar fişine ait dövizli tutarın gösterilmesi sağlanmıştır.
WINERP-85628 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS İrsaliye İçerisinde Varyantlı Malzeme Seçilip Varyant Kodu Alanında “*” Karakteri ile Varyant Kodları Aratıldığında Tüm Kayıtların Listelenmesinin Sağlanması İrsaliye içerisinde varyantlı malzeme seçilip varyant kodu alanında “*” karakteri ile varyant kodlarının aratılması sağlanmıştır.
WINERP-85610 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Malzeme Kartı Kopyalandığında Ambar Parametrelerindeki Stok Seviye Kontrollerinin, Ticari Sistem Yönetimi Malzeme Parametrelerindeki Öndeğerleri Dikkate Almasının Sağlanması Malzeme kartı kopyalandığında ambar parametrelerindeki stok seviye kontrolleri, ticari sistem yönetimi malzeme parametrelerindeki öndeğerleri dikkate alınması sağlanmıştır.
WINERP-85604 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS İşlem Dövizli Faturada KDV Düzenleme İşlemi Yapıldığında Fatura Toplamındaki İşlem Dövizli KDV Tutarının Değişmesinin Sağlanması İşlem dövizli faturada KDV düzenleme işlemi yapıldığında dip toplam işlem dövizli tutarın güncellenmesi sağlanmıştır.
WINERP-85602 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Malzeme Satış Fiyat Analizi Raporunda Geçerlilik Tarihi Filtresinin Çalışmasının Sağlanması Malzeme Satınalma ve Satış Fiyat Analizi Raporları’nda “Geçerlilik Süresi” filtresinin düzgün çalışması sağlanmıştır.
WINERP-85585 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Ayrıntılı Bordro Dökümünde Tek Bordro Hareketi ile Farklı Carilere Ait Çekler Çek Çıkış (Banka Teminat) ile Çıkış Yapıldığında Cari Hesap Bilgisinin Doğru Görünmesinin Sağlanması Ayrıntılı bordro dökümü raporu tablo olarak alındığında çek çıkış banka teminat bordrosundan birden fazla cari hesaba ait çek olduğu durumda her çek satırı için doğru cari hesap bilgisinin gösterilmesi sağlanmıştır.
WINERP-85573 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Faturaya Aktarılan Parçalı İrsaliyeye F9 Menüde Çıkar İşlemi Uygulanmasının Engellenmesi Faturaya aktarılan parçalanmış irsaliyeler üzerinde bulunan F9 menüden “Çıkar” seçeneği kaldırılmıştır.
WINERP-85494 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Cari Hesaplara Göre Satış Dağılımı Raporuna Listeleme Şekli Filtresi Malzemelere Göre İken Fiş Başlığında Cari Seçilmeyen Satış İrsaliyesinin Doğru Gelmesinin Sağlanması Cari Hesaplara Göre Satış Dağılımı Raporu’nda listeleme şekli filtresi “Malzemelere Göre” iken fiş başlığında cari seçilmeyen Satış İrsaliyesi’nin düzgün görüntülenmesi sağlanmıştır.
WINERP-85480 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Çek/Senet Kartlarında Çek/Senet Bordrolarından Oluşturulmuş Çek Kartının İçerisinden Proje Kodu Alanının Değiştirilebilmesinin Sağlanması Çek/senet bordrolarından oluşturulan müşteri çekinde proje kodunun güncellenebilir olarak aktifleşmesi sağlanmıştır.
WINERP-85408 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Katma Değer Vergisi Beyannamesi 2 Vergiye Tabi Matrah Alanına Alınan Serbest Meslek Makbuzu Brüt Tutarının Yansımasının Sağlanması KDV Beyannamesi 2 de vergiye tabi matrah alanına, alınan serbest meslek makbuzunun brüt tutarı gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-85387 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Satış Faturası F9 İncele İşleminde Alınan İşlem Dövizi Değiştirilecektir Uyarısının Kaldırılması Satış Faturası, F9 incele işleminde İşlem Dövizi Değiştirilecektir uyarısı vermesi engellenmiştir.
WINERP-85362 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE İthalat Modülü Dağıtım Fişleri Yaz Tasarımı Tanımlı Alanları İçerisindeki Veri Al Seçeneklerinden EximDistPegRec, InvEximInfoRec ve SrvCardRec Alanları Tasarımda Kullanıldığında Alınan Access Violation Uyarısının Düzeltilmesi İthalat dağıtım fişi form tasarımına tanımlı alan eklemek istendiğinde veri alanları içerisindeki bazı alanlar tasarımda kullanıldığında alınan uyarı düzeltilmiştir.
WINERP-85361 TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISE İş Emirleri Liste Ekranında F11 Kolon Gizle/Göster Seçeneğinin Çalışmasının Sağlanması İş emri liste ekranında F11 ile gizlenen kolonların ekran kapatılıp açılınca düzgün gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-85360 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Kapanmamış Faturalar Raporunda Satış Elemanı Filtresi Verilmediğinde Tasarımdaki Satış Elemanı Standart Alanlarının Değer Getirmesinin Sağlanması “Kapanmamış Faturalar” raporunda satış elemanı kodu ve satış elemanı adı standart alanları filtrelerde verilmese de raporda yazdırılması sağlanmıştır.
WINERP-85330 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Banka Fişlerinden Toplu Kayıt Ekle İşlemiyle Eklenen Gönderilen Havale EFT Fişine İncele ile Girilip Kapat Butonuna Basıldığında Risk Kontrolüne Takılmasının Engellenmesi Banka fişlerinden toplu kayıt ekle işlemi ile eklenen havale/eft fişinde incele ile açılıp kapat denildiğinde risk kontrolü yapılmaması sağlanmıştır.
WINERP-85316 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Satış Faturaları KDV Raporu’na Tevkifatlı Toptan Satış İade Faturalarının KDV Tutarının Doğru Gelmesinin Sağlanması KDV Raporu’nda Tevkifatlı İade Faturalarının KDV tutarının doğru gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-85305 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Satınalma İrsaliyesi Üzerinden Oluşturulan Satış İrsaliyesi İptal Edildiğinde Envanter Raporunda Malzeme Miktarının Doğru Listelenmesinin Sağlanması Satınalma irsaliyesi üzerinden oluşturulan satış irsaliyesi iptal edildiğinde Envanter Raporu’nda malzeme miktarının doğru listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-85269 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Birimlere Göre Malzeme Toplamları Raporu Listelendiğinde Malzeme Miktarlarının Doğru Listelenmesinin Sağlanması Birimlere göre malzeme toplamları raporunda malzeme iade miktarı ayrı yazıldığında doğru miktarları listelemesi sağlanmıştır.
WINERP-85074 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Çek/Senet Reeskontlarını Oluştur İşleminde Ciro/Tahsil Edilen Çek/Senetler İçin VUK ve TFRS Hesaplaması Yapılmasının Engellenmesi Ciro edilmiş ya da tahsil edilmiş çek/senetler için Çek/Senet Reeskont işlemi ile hesaplama yapılmaması ve Çek/Senet Reeskont işlemi filtrelerinde “TFRS Düzeltmeleri oluşturulsun” filtresi evet seçilmiş ise TFRS düzeltme fişi oluşması sağlanmıştır.
WINERP-84967 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Maliyet Dağıtım İşlemi Millileştirme Sonrasında Yapılıp Ambar Fişi Girildiğinde Envanter Raporunda Giriş Ambarı İçin Tutarlara Maliyet Dağıtılmasının Sağlanması Millileştirme fişi sonrasında maliyetlendirme çalıştırıldığı durumda ambar transfer fişi ile giriş yapılan ambardaki tutara ait masraf dağıtımı yapılması sağlanmıştır.
WINERP-84838 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, GO WINGS Gönderilen e-Arşiv Faturaları Ekranında Durum Sorgulama Yapıldığında, Durum Bilgisi Rapor Dosyasına Yazıldı Olduğunda Kayıtların Listelenmesinin Sağlanması e-Arşiv Giden Kutusu listesinde “e-Arşiv Durumu” filtresine e-Arşiv Faturası Oluşturulacak ve e-Arşiv Faturası Oluşturuldu seçenekleri kaldırılıp, Rapor Dosyasına Yazıldı, Sunucuya İletildi, İşlenmeyi bekliyor, GİB’e İletildi, Sunucuda Hata Alındı ve Sunucuda İmzalandı seçenekleri eklenmiştir.
WINERP-84801 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Fatura İçerisinden İrsaliye Aktar İşleminde Kullanılacak Para Birimi İşlem Dövizi Seçili Olduğunda İşlem Dövizi Alanında Yapılan Yuvarlamanın Düzeltilmesi Fatura içerisinden irsaliye aktar işleminde kuruş farkı oluşması düzeltilmiştir.
WINERP-84774 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Satınalma Faturasında Girilen Genele İndirim Satırı Oranının Fatura Yaz Tasarımında Satır İndirimi(%) Alanına Yansımasının Engellenmesi Satınalma faturasında yaz tasarımında standart alanlarda genele uygulanan indirimin satır indirimi alanına yansıması düzeltilmiştir.
WINERP-84662 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Kaydedilen Satış Teklifine Değiştir ile Girilip, Birim Fiyat Seçeneklerinden Son Teklif Fiyatı İncelenip Kapatıldıktan Sonra Fişteki Birim Fiyatta Yapılan Değişikliğin Dip Toplamı Etkilemesinin Sağlanması Teklif fişine değiştir ile girilip birim fiyat alanında üç nokta üzerinden son satış teklif veya son satınalma teklif fiyatları ekranı açılarak ilgili fiş incelenip kapatıldığında ana fiş üzerinde yapılan birim fiyat değişikliği dip toplama etki etmesi sağlanmıştır.
WINERP-84643 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Satınalma Siparişinde Tevkifatlı Hizmet Satırı Girilip Kaydedilmeye Çalışıldığında Muhasebe Kodları Olmasına Rağmen Alınan Uyarının Giderilmesi Satınalma Sipariş satırlarında tevkifatlı hizmet satırına ait tevkifatlı KDV muhasebe kodlarının kaydedilmesi sağlanmıştır.
WINERP-84558 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Çek Karşılığı Kredi İşleminde Çek Bankaya Tahsile Verildiğinde Teminat Tutarı Tüm Taksitleri Kapatmamasına Rağmen Bütün Kredi Taksitlerinin Kapandı Durumunda Görülmesinin Düzeltilmesi Çek karşılığı kredi içerisine bağlanan çek bankada tahsil edildikten sonra kredi tutarının tamamını karşılamamasına rağmen tüm taksitlerin kapandı statüsüne gelmesi düzeltilmiştir.
WINERP-84557 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Satış Teklif Yönetiminin Satış Faaliyetlerinden Sözleşme Eklenip İkinci Birim Seçilip Parçalı Olarak Sipariş Edilmek İstendiğinde “Birim Fiyat Sözleşme Birim Fiyattan Düşük Olamaz” Uyarısı Alınmasının Engellemesi Satış Teklif Yönetimi’nin satış faaliyetlerinden sözleşme eklenip ikinci birim seçilip parçalı olarak sipariş edilmek istendiğinde alınan “Birim Fiyat Sözleşme Birim Fiyattan Düşük Olamaz” uyarısı düzeltilmiştir.
WINERP-84501 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS İşlem Dövizli Ve Teslim Şekli Dap Olarak Seçilen Bedelsiz İhracat Operasyon Fişinde Dap Birim Fiyatı Alanının Eksi Olarak Gelmesinin Düzeltilmesi Genele %100 indirim yapılarak bedelsiz olarak girilen ihracat operasyon fişinde birim fiyat, dövizli birim fiyat ve tutar alanlarının doğru bilgileri getirmesi sağlanmıştır.
WINERP-84499 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Sistem İşletmeni/Kuruluş Bilgileri/Adres Bilgileri Altında Ülke Bilgisine Değiştir Kaydet Yapıldığı Durumda İllerin Cari Kartta Seçilmesinin Sağlanması Sistem İşletmeni/Kuruluş Bilgileri/Adres Bilgileri altında ülke bilgisinde Değiştir-Kaydet işlemi yapıldıktan sonra illerin cari kartta seçilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-84475 TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS ENTERPRISE Lotlu ve Kalite Kontrolü Yapılan Malzeme Satınalma İrsaliyesinde 2 Satır Olarak Giriş Yapıldığında İlk Satırda KK Değerleri Ekranında Miktar Kontrol Sıklığı Miktarının En Yüksek Satıra Göre Hesaplanmasının Düzeltilmesi Kalite kontrol takibi yapılan malzemeden aynı fiş içerisinde iki satır eklendiğinde kalite kontrol değer girişi ekranında kontrol sıklığı alanının doğru çalışması sağlanmıştır.
WINERP-84411 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Kullanıcı Yetkilerinde Cari Hesap Kartında Sadece Banka Hesap Bilgilerinde Değiştir Yetkisi Verildiğinde Döviz Türlerinin Seçilmesinin Sağlanması Kullanıcı yetkilerinde cari hesap kartında sadece banka hesap bilgilerinde değiştir yetkisi verildiğinde döviz türlerinin seçilebilmesi sağlanmıştır.
WINERP-84355 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS İşlem Dövizli Faturada Cari Hesap Değiştirildiğinde İşlem Dövizli Tutarın Değişmesinin Engellenmesi İşlem dövizli sipariş, irsaliye ve faturalarda cari hesap değiştirildikten sonra gelen “Birim fiyat güncellenecektir” uyarısına vazgeç denildiğinde dövizli birim fiyat alanının güncellenmemesi sağlanmıştır.
WINERP-84331 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Satış Siparişi Üzerinden Karşı Sipariş Oluşturma İşlemi İle Oluşturulan Satınalma Siparişinde Uygulanmış Kampanyalarda Satış Kampanyalarının Görüntülenmesinin Engellenmesi Kampanya uygulanan satış siparişi üzerinden karşı sipariş oluşturma işlemi ile oluşturulan satınalma siparişinde sağ tık uygulanmış kampanyalarda satış siparişinde uygulanmış kampanyaların listelenmemesi sağlanmıştır.
WINERP-84330 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE Satış Faturaları İçin Öndeğerleme Çalıştırıldığında İhraç Kayıtlı Satış Faturası İçerisinde Satırda Seçilen Dahilde İşleme İzin Belgesi Bilgisinin Silinmesinin Engellenmesi Öndeğerleme servisi çalıştırılması sonucu İhraç Kayıtlı Satış Faturası satırlarında bulunan DİİB bilgilerinin silinmesi engellenmiştir.
WINERP-84290 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS İzle Seçenekler Formlarda Layout Manager Kullanımı Seçili Olduğunda Cari Kart T.C. Kimlik No Kısmındaki Bulut Butonuna Basıldığında Firma Mali Müşavir Web Servis Bilgileri Girilmelidir Uyarısı Alınmasının Engellenmesi İzle seçenekler formlarda layout manager kullanımı seçili olduğunda cari kart T.C. Kimlik No kısmındaki bulut butonuna basıldığında iletişim bilgilerinin güncellenmesi sağlanmıştır.
WINERP-84269 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE Muhasebe Hesabında Bakiye Sıfır Olup Raporlama Dövizi Bakiyesi Varsa Devir İşleminde Devredilmesinin Engellenmesi Devir işlemi sonucunda oluşan muhasebe açılış ve kapanış fişlerinde yerel para birimi bakiyesi olmadığı halde dövizli bakiyesi olan hesapların listelenmemesi sağlanmıştır.
WINERP-84232 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE Oracle Veritabanı Kullanılan Sette e-Fatura Mükellef Kontrolü Çalıştırıldığında Alınan “ORA-00942: table or view does not exits” Uyarısının Kaldırılması Oracle veritabanı kullanılan setlerde e-Fatura mükellef kontrolü işlemi sırasında alınan uyarı kaldırılmıştır.
WINERP-83938 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, START, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE Ayrıntılı Tahsilat Listesi Kapanma Durumu Filtresinin Çalışmasının Sağlanması Ayrıntılı Tahsilat Listesi Raporu’nda kapama durumu filtresinin sonuç getirmesi sağlanmıştır.
WINERP-83106 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE e-Defter Uygulaması Kapsamında Defter Dosyaları Oluşurken Defter Türü Bilgisinin Alt Satıra Yansımasının Engellenmesi Unvan bilgisi alanında boş satır olan firmalarda, e-Defter dosyaları oluşturulurken XML dosyasında defter türü bilgisinin alt satıra yansıması ve imzalama aşamasında sistem kilitlenmesi düzeltilmiştir.
WINERP-82816 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE Kullanıcı İçin Tüm İşyerleri(Girişler) ve İşyerleri(Çıkışlar) Yetkileri Kapatıldığında Fatura Girişi Yapılmasının Engellenmesi Sistem İşletmeni kullanıcılar firma yetkileri altında yer alan işyerleri(girişler) ve işyerleri(çıkışlar) kapatıldığında fiş ve fatura girişi engellenmiştir.
WINERP-82377 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE Finans Parametrelerinde Cari Hesap IBAN Kontrolü Hayır Olmasına Rağmen Veri Aktarımı (İçeri) ile Aktarılmak İstendiğinde Alınan “…. Numaralı IBAN Geçersizdir.” Uyarısının Düzeltilmesi Finans parametrelerinde bulunan “Cari Hesap Iban Kontrolü=Hayır” olduğu durumda cari hesap kartı XML aktarım işleminde Iban kontrolü yapılmaması sağlanmıştır.
WINERP-81810 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE Öneri Durumundaki Nakit Tahsilat Fişlerinin XML Olarak İçeri Alındığında Fişin Otomatik Muhasebeleşmesinin Engellenmesi Öneri durumundaki nakit tahsilat fişi XML ile içeriği alındığında otomatik muhasebeleşmesi engellenmiştir.
WINERP-80467 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE Devirden Gelen Müşteri Çeki İşlem Bordrosu ile Müşteriye İade Edildiğinde İşlem Bordrosu Yazdırılırken İade Edilen Cari Hesap Unvanının Formun Başlık Bölümünde Görüntülenmesinin Sağlanması Devirden gelen müşteri çeki işlem bordrosu ile müşteriye iade edildiğinde işlem bordrosu yazdırılırken iade edilen “Cari Hesap Unvanının” formun başlık bölümünde görüntülenmesi sağlanmıştır.
WINERP-80098 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3 Kullanıcı Yetkileri-Genel-Tanımlar XML İle Aktarılan Kayıtları Değiştir ve Çıkar Yetkisi Kaldırıldığı Halde Liste Ekranı Üzerinde XML Aktarımı (içeri) Yapıldığında Yetkinin Çalışmasının Sağlanması “XML İle Aktarılan Kayıtları Değiştir ve Çıkar” yetkisinin F9 menü üzerinden içeri aktarılan fişler için çalışması sağlanmıştır.
WINERP-63602 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER ENTERPRISE, TIGER PLUS Döviz Türleri Tablosunda Yuvarlama Yok Seçildiğinde Faturada Toplam İndirim Alanına -0,00 Değeri Atmasının Engellenmesi Ticari Sistem Yönetimi modülü altında bulunan Döviz Türleri tablosunda “Yuvarlama Yok” seçildiği durumda fatura açıldığında dip toplam alanında -0,00 değerinde tutar göstermesi engellenmiştir.
WINERP-43262 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Satınalma Faturası ile Alınan Seri Numaralı Malzemenin Konsinye Çıkış İrsaliyesiyle Çıkışı Yapılıp Konsinye Çıkış İade ile Geri Alınmasından Sonra Satınalma Faturası Üzerinden İade Et İşlemi Yapıldığında Seri Numaralarının Gelmesinin Sağlanması Konsinye çıkış ve konsinye iade işlemi yapılmış seri takipli malzemeler satınalma iade irsaliyesi ile iade edilmek istendiğinde ve iade tipi “Giriş/Çıkış Maliyeti” seçili olduğunda “Seri/Lot ve Stok Yeri Bilgileri” penceresinden ulaşılan giriş hareketleri penceresinde ilgili seri numaralarının gelmesi sağlanmıştır.
WINERP-35418 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Ticari İşlem Grubu Hesap Özeti Raporu’nda Firma Kredi Kartı Fişi ve Firma Kredi Kartı İade Fişlerinin Listelenmesinin Sağlanması Ticari İşlem Grubu Hesap Özeti Raporu’nda firma kredi kartı fişi fişlerinin listelenmesi sağlanmıştır.
WINERP-33271 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Borç Takip Ekranında Kasa İşlemleri “Kapanmış Hareketler:Listelenmeyecek” Filtre Seçeneği ile Kasa İşlemlerinden Düzenlenen Faturaların Listelenmesinin Engellenmesi Borç takip liste ekranı filtrelerinde yer alan “Kapanmış hareketler:Listelenecek / Listelenmeyecek” filtre seçeneği “Listelenmeyecek” seçili olduğunda kasa işlemlerinden düzenlenen faturaların listelenmemesi sağlanmıştır.
WINERP-31678 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, START3, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Satınalma Faturaları Dökümü Raporu “Ekran” Olarak Alındığında “Fatura Toplamı” Değeri “Satış İade” Tutarını Düşerek Toplam Bilgisi Getirmesinin Sağlanması Satınalma Faturaları Dökümü Raporunda “Fatura Toplamı” (Fiş Toplamı 2) alanı değerinin ve ara toplam alanı değerlerinin ,iade tutarları düşülerek gösterilmesi sağlanmıştır.
WINERP-29514 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Talep Fişinde, Karşılama Türü:Satınalma, Stoktan Karşılama:Hayır Seçili ise Malzeme F9-Planlı Hareketler Takibi Penceresinde Miktardan Düşmesinin Engellenmesi Karşılama Türü=Satınalma ve Stoktan Karşılama=Hayır olduğu durumda malzeme kartı üzerinden erişilen F9-Planlı Hareketler penceresinde talep fişi miktarının giriş miktarı olarak yansıması sağlanmıştır.
WINERP-26098 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Rapor Üretici Raporlarından Detaylı Cari Hesap Ekstresi Raporu Tablo Olarak Alındığında Bakiye Kolonunun Kümülatif Değer Getirmesinin Sağlanması Rapor üretici raporlarında bulunan “Detaylı Cari Hesap Ekstresi” raporu tablo olarak alındığında bakiye alanının kümülatif değer getirmesi sağlanmıştır.
WINERP-24366 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER ENTERPRISE, TIGER PLUS Çek Karşılığı Rotatif Kredi Kullanımında Tahsil Edilen Çekler Dikkate Alınmadan Rotatif Kredi Faiz Hesaplaması Yapılmasının Düzeltilmesi Çek karşılığı rotatif kredi kullanımında tahsil edilen çekler dikkate alınmadan yapılan rotatif kredi faiz hesaplaması düzeltilerek ödenen tutar düşülerek çekin tahsil tarihine göre hesaplaması sağlanmıştır.
WINERP-12022 TIGER 3, TIGER 3 ENTERPRISE, GO 3, TIGER WINGS, TIGER WINGS ENTERPRISE, GO WINGS Kampanya Uygulaması Yapılırken Promosyon Seçilen Ürüne Sipariş Girişi Yapılırken Hareket Özel Koduna Müdahale Edilebildiği Gibi Teslimat Koduna Müdahale Edilmesinin Sağlanması Sipariş fişleri promosyon satırlarında teslimat kodu alanına veri girilebilmesi sağlanmıştır.
Bize Ulaşın