ERP Ürünleri için 2.43.00.00 Sürümü Yayınlandı

10 Nisan 2017

altaltaltaltaltalt
Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama
1 WINERP-63323
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt İşlemler – Maliyet Üzerinden Fiyatlandırma (COST)
COST İşlemi çalıştırılırken Malzeme ile ilgili filtreler verildiği zaman dikkate almadan ilgili tarihteki tüm fişleri kontrol ettiğinden performans problemi oluşuyor.
COST İşlemi sırasında Malzeme Türü, Malzeme Kodu veya Malzeme Açıklaması filtreleri kullanıldığı zaman ilgili filtrelere göre çalışması sağlandı.
2 WINERP-63176 Mali Müşavir Plus
MM Plus İçindeki Go Plus Ürünü Go 3 Olarak Güncellenmelidir.
MMPlus içerisindeki GoPlus ürünü Go 3 olarak güncellenmiştir.
3 WINERP-62860
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
Borç Takip Penceresinde Filtrelerden Satış Elemanı Filtresi Verildiğinde” Microsoft OLE DB Provider For SQL Server: Çok Parçacı “SL4.CODE” Tanımlayacası Bağlanamadı” hatası alınmaktadır.
Borç takip penceresi filtrelerinde “Satış Elemanı Kodu” filtresi tanımlanarak listeleme yapıldığında hata alınıyordu, düzeltildi.
4 WINERP-62840
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
International Setlerde, Dinar Döviz Türü İçin Kuruş Hanesi Arttırıldığında, Fatura Formunda “(Net Toplam Yazı İle)” Standard Alanında Veriler, Belirtilen Kuruş Hane Sayısına İstinaden Yazı İle Yazılmalıdır.
International Setlerde, Arapça dilinde yazdırılan faturalarda, “Net Toplam Yazı İle” ve “İD Net Toplam Yazı İle” standart alanlarında, net toplamların virgülden sonraki tutarlarının, Döviz Türleri parametrelerinde belirtilen kuruş hane sayısına göre yazdırılması sağlanmıştır.
5 WINERP-62833
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Yönetim Karar Destek
alt alt Ana Kayıtlar – Rapor Üretici
Rapor Üretici içerisinde Yetkilendirme Penceresinde Kullanıcı Yetkilerine bakılması için tanım yapıldığında çalışmıyor.
Rapor üretici raporu tanımlanırken yetkilendirme penceresinde tanımlama yapıldıktan sonra hata alınıyordu, düzeltildi.
6 WINTLS-5666
GoPlus
GO3
International Setlerde,  Go Serisi Ürünlerde Arapça Ve Farsça Dillerinde Sağdan Sola Login Olunduğunda Raporlar Tablo Olarak Alınabilmelidir.
International Setlerde ,Go serisi ürünlerde Farsça veya Arapça olarak sağdan sola seçimi ile giriş yapıldığında raporların tablo olarak alınabilmesi sağlandı.
7 WINERP-62810
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler – Üretim Emirleri
Üretim Emri İşlem Bağlantılarından Açılan Sipariş Hareketleri Penceresine Siparişe Ait Hareket Özel Kodu Alanı Eklenmelidir.
Üretim emri işlem bağlantılarından açılan sipariş hareketleri penceresine “Hareket Özel Kodu” alanı eklenmiştir.
8 WINERP-62621
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Tanımları
alt alt Ana Kayıtlar – Ürün Reçeteleri
Ürün Reçetesi Oluşturulması Kolaylaştırılmalıdır
Ürün reçeteleri içerisine rotasız seçeneği eklenip, reçete içerisinden istasyon seçilerek kolay ve hızlı bir şekilde reçete oluşturulması sağlanmıştır.
9 WINERP-62530
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar – E-Beyannameler
Gönderilmek üzere seçili konuma getirilen beyannamelere ait paketler gönder seçeneğinden önce bir klasörde oluşturulmalı.
Beyannameler üzerinde F9 menüsüne paket oluştur ve paket dizinini aç seçenekleri eklenmiştir. Gönderme işlemi öncesinde ilgili beyannamenin paketlerinin oluşturulması sağlanmıştır.
10 WINERP-62231
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
Cari Hesap Kartında Bulunan Vergi Dairesi Alanında Tablodan Seçim Yapılmadan Manuel Seçim Yapılabilmeli, Vergi Dairesi Kodu Ve Açıklama Alanı Yazıldığında Vergi Dairesi Otomatik Gelmeli.
Cari hesap kartında bulunan vergi dairesi adı ve kodu alanlarının maksimum karakter sayısı 30 olarak değiştirilmiş olup, manuel giriş yapıldığında vergi dairesi adı veya kodunun otomatik dolması ve aynı şekilde vergi dairesi bilgilerinin serbest bir şekilde girişine de izin verilmiştir.
11 WINERP-61765
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Tanımları
alt alt Ana Kayıtlar – Operasyonlar
Operasyon Tanımında, Varyantlı Mamülün, Varyantları Bazında İş İstasyonunda Farklı İşlem Süresi Tanımlanabilmeli Ve Üretim Süresi Hesaplanmalıdır.
Operasyon tanımlarında varyantlı mamullerin varyantları bazında tanımlanan koşula göre farklı iş istasyonu veya aynı iş istasyonu için farklı sürelerle tanımlama yapılabilmesi sağlanmıştır.
12 WINERP-61759
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Alınan Siparişler
Talep ve Sipariş Üzerinden Ürün Konfigüratörü Oluşturulabilmeli Ve Bu Konfigüratöre Göre Üretim Emri Oluşturulabilmelidir
Talep fişi ve satış siparişine Revizyon Ekle (Konfigüratör) seçeneği eklenmiştir ve bu seçeneğe göre ürün konfigüratörü oluşturulup üretim emirleri verilmesi sağlanmıştır.
13 WINERP-61678
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Banka Raporları – Banka Hesap Ekstresi
Banka Ekstresi Tablo Olarak Alındığında Kayıtlar Üzerinde Fiş Çift Tıklanıp Açılmak İstendiğinde Farklı Fiş Listelenmektedir.
Banka Ekstresi raporu tablo olarak alınıp kayıtlar üzerinden ilgili fişler açılmak istendiğinde yanlış fişler açılıyordu,düzeltildi.
14 WINERP-61662
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler – Üretim Emirleri
Üretim Emri İşlem Bağlantılarında Fiş No Alanından Satış Fiş Satırları Çekilirken Satış Sipariş Satırının Hareket Özel Kodu da Görülebilmelidir.
Üretim emri ve Fason emri girdi bağlantıları ve çıktı bağlantılarına “Hareket Özel Kodu” alanı eklenmiştir.
15 WINERP-61501
GO3
Tiger3
Tiger3Enterprise
Yönetim Karar Destek
alt alt Ana Kayıtlar – Rapor Üretici
3 Serisi Ürünlerde Ticari Sistem Yönetimi / Rapor Üretici Raporları Alanı Çalışmıyor.
3 serisi ürünlerde Ticari Sistem Yönetimi modülü altındaki Rapor Üretici Raporları altına eklenen raporlara erişilemiyordu,düzeltildi.
16 WINERP-61471
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Hareketler – Çek/Senet Bordroları
Müşteriden Karşılıksız İade Edilen Çek Kaydı Üzerinde Ödeme İşlemleri Kısmında Ödeme Tarihi İleri Bir Tarihe Alınmasına Rağmen Değişmiyor.
Müşteriden karşılıksız iade edilen çek kaydında ‘Ödeme İşlemleri’ kısmında yapılan “Ödeme Tarihi” değişikliği kaydedilemiyordu, düzeltildi.
17 WINERP-61417
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satınalma
alt alt Hareketler – Satınalma Sözleşmeleri
Hareketlerde Sözleşme Bağlantısı Alanına Seçilen Sözleşme Bilgisi Silinemiyor.
Hareketlerde ‘Sözleşme Bağlantısı’ alanına seçilen sözleşme bilgisi silinemiyordu, düzeltildi.
18 WINERP-61416
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
Fatura / Detaylar Tabında Bağlı İrsaliyeler Penceresi Açılarak Tab İle İlerlendiğinde “No” Alanından Sonra “Kapat” Butonuna Geçiliyor.Tarih, Saat, Belge No Alanları Atlanıyor.
Fatura / Detaylar sekmesinden ulaşılan “Bağlı İrsaliyeler Listesi” ekranında Tab tuşu ile ilerlendiğinde cursor “Tarih, Saat, Belge No” alanlarına konumlanmıyordu, düzeltildi.
19 WINERP-61290
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Stok İşlem Merkezinde Malzeme Sınıfı Satırlarında “Incorrect syntax near the keyword ‘ORDER’ Hatası Alınıyor “
Stok işlem merkezinde malzeme sınıfı satırlarında “Incorrect syntax near the keyword ‘ORDER’ hatası alınıyordu, düzeltildi.
20 WINERP-61287
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Skonsol (Satış Konsolu)
alt alt Satış
Skonsol Üzerinde İşlem Yapıldığında Ödeme Tipi Alanına Giriş Yapıldığında Invalid Pointer Operation Hatası Alınıyor
Skonsol üzerinde satış veya ön ödemeli satış işlemleri yapılırken ödemi tiplerinin listelendiği alanda sütun başlıklarına cursor ile çift tıklama işlemi yapıldığında hata alınıyordu, düzeltildi.
21 WINERP-61265
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
Toptan/Perakende Satış İade Faturasında Seri Takipli Ürün İçin Açılan “Seri No çıkış Hareketleri” Penceresinde Seri No Seçilmek İstendiğinde “Bu Hareket Kullanılıyor” Mesajı Alınıyor
Toptan/Perakende Satış İade faturasında seri takipli ürün için açılan “Seri No çıkış Hareketleri” penceresinde seri no seçilmek istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi.
22 WINERP-61262
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
İthalat
alt alt Hareketler – Dağıtım Fişleri
International Setlerde, Maliyet Dağıtımda Kullanılan Alanların Dış Ticaret Modülüne Bağlı Olmaması Talep Ediliyor.
International setlerde, Maliyet Dağıtımda kullanılan alanların Dış Ticaret modülüne bağlı olmaması sağlanmıştır.
23 WINTLS-5536
GO3
Tiger3
Tiger3Enterprise
3 Serisi Ürünlerde Klavye Tuşlaması ile İkonlara Konumlanabilmeli
3 serisi ürünlerde masaüstü aktifken klavyeden modülün baş harfi yazıldığında, ilgili modülün üzerine konumlanması sağlanmıştır.
24 WINERP-61240
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Banka Kredi Taksit Ödemesi Yapılırken “Range check error” Mesajı Alınıyor.
Banka kredi geri ödeme planında yıl alanı işletim sistemi tarih formatından farklı olarak iki haneli girildiği durumlarda kredi taksit ödemesi yapılırken hata alınıyordu,hata alınmaması sağlandı.
25 WINTLS-5534
GO3
Tiger3
Tiger3Enterprise
Bilgisayarda Görev Çubuğu Otomatik Gizli olduğunda 3 Serisi Ürünlerde Araç Çubuğu Gösterilemiyor
Windows taskbar otomatik gizlendiği durumlarda 3 serisi ürünlerde windows taskbar gösterilemiyordu,düzeltildi.
26 WINERP-61032
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
International Setlerde, Fatura Formunda “(Net Toplam Yazı İle)” Standard Alanı Arapça Dilinde Kullanıldığında, Kullanılan Para Biriminin Ana Para Ve Küsürat Kısımlarını Temsil Eden Kısaltmalar Da Arapça Yazılmalıdır.
International Setlerde, Fatura basım dili Arapça seçilmesi durumunda; Döviz Türleri parametreleri içerisinde yer alan ‘Kodu’ alanı yerine, ‘Adı’ ve ‘Alt Birim’ alanlarındaki değerlerin “Net Toplam Yazı İle” alanında yazdırılması sağlandı.
27 WINERP-60945
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Proje Raporları – Proje Analizi
Satırlarda Raporlama Dövizi Olarak Giriş Yapılmış Banka Fişleri Proje Analizi Raporuna Yansımıyor
Satırlarda raporlama dövizi olarak giriş yapılmış banka fişleri Proje Analizi Raporuna yansımıyordu, düzeltildi.
28 WINERP-60915
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Ana Kayıtlar – Kasa Kartları
Kasa Ekstresine Kasadan Girilen Faturaların Satır Bilgilerinin Raporda Gösterilmesi İçin Filtre Eklenmesi Talep Ediliyor.
Kasa ekstresine Kasadan girilen faturaların satır bilgilerinin raporda gösterilmesi için “Kasa satırları = Hayır / Evet” filtresi eklenmiştir. Kasa satırlarının listelenebilmesi için yeni rapor tasarımı yapılarak rapor alınmalıdır.
29 WINERP-60913
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Alınan Siparişler
International Setlerde Programa Farsça (Sağdan Sola Görüntüleme) Dilinde Giriş Yapıldığında, Sipariş Fişleri Üzerinde Sevk Bilgileri Browserında Görüntüleme Sorunu Yaşanmaktadır.
International setlerde programa Farsça (sağdan sola görüntüleme) dilinde giriş yapıldığında, sipariş fişleri üzerinde ‘Sevk Bilgileri’ penceresi boş görüntüleniyordu, düzeltildi.
30 WINERP-60912
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Malzeme Raporları – *
Yeni Bir Kullanıcı İle Programa Girildiğinde Cari Hesap Emanet Malzeme Durumu Gelmemektedir
Yeni eklenen bir kullanıcı ile programa girildiğinde yetkisi bulunmasına rağmen “Cari Hesap Emanet Malzeme Durumu” raporu menü ağacında listelenmiyordu, listelenmesi sağlandı.
31 WINERP-60911
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar – E-Beyannameler
İndirilecek KDV raporunda Banka hizmet faturası ile İthalat faturası ilişkilendirildiyse oradaki KDV tutarı gelmeli.
Bankadan girilen hizmet faturasında ithalat kdv kutucuğu işaretlenmiş ve ithalat dosyası ile ilişkilendirilmiş ise, İndirilecek Kdv listesine ithalat dosyası bilgileriyle aynı satırdaki kdv kolonunda, hizmet faturasında girilen tutar yansıyacak şekilde düzenleme yapılmıştır.
32 WINERP-60909
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar – E-Beyannameler
Yüklenen KDV Listesi raporunda Satış faturalarına karşılık Alış faturalarını getirirken malzeme kartı içerisindeki Seri/Lot kullanılıyorsa ilgili Seri/Lot hareketine göre getirmeli.
Yüklenilen KDV Listesinde üretim emrine bağlı olarak satış hareketinden alış hareketinin (lotlu ) bulunması işleminin tek seviye üretim kullanıldığı durumda yapılabilmesi sağlanmıştır.
33 WINERP-60907
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satınalma
alt alt Hareketler – Alım Faturaları
Tevkifatlı Hizmet Kartı Seçilmiş Satınalma Faturasında Satırda Girilen Masraf Merkezi Bilgisi Tevkifat Kdv Muhasebe Kod Satırına Yansımamaktadır
Faturada satırda tevkifatlı hizmet kartı seçildiğinde, satırda girilen masraf merkezi bilgisinin muhasebe kodları tevkifatlı KDV satırlarına yansıması sağlanmıştır.
34 WINERP-60906
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar – E-Beyannameler
Yüklenen KDV Listesi raporunda Satış faturalarını getirirken Yurtiçi / Yurtdışı gibi bir ayrım olmalı ona göre faturaların ayrı gelmesi sağlanmalı.
Yüklenilen KDV listesi raporunda alış ve satış faturaları filtrelerine yurtiçi ve yurtdışı seçimi yapılabilmesini sağlamak için “Fatura Kapsamı” filtresi eklenmiştir.
35 WINERP-60893
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Hareketler – Muhasebe Fişleri
Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde/İptal Edildiğinde Mahsup Fişi:Silinecek Parametresi Aktif ve Kayıt Revizyon Takibi Devredeyken Muhasebe Fişleri Silinen Kayıtlara Satır Yazmıyor
Satınalma ve satış faturaları için, Muhasebeleşen fiş değiştirildiğinde/iptal edildiğinde mahsup fişi: silinecek parametresi aktif olduğunda, silinen muhasebe fişlerinin muhasebe fiş browserında silinen kayıtlar ekranına yansıması sağlanmıştır.
36 WINERP-60856
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Araçlar
alt alt Veri Aktarımı (içeri)
Veri Aktarımı (Xml)İçeri İşleminde Satınalma Faturaları İçin Fiyat Değişim Limit Kontrolü Yapılmıyor.
Satınalma faturaları xml ile içeri alınırken kullanıcının fiyat limit kontrolünün dikkate alınması sağlanmıştır.
37 WINERP-60838
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
Varyant Malzeme Kartının Ambar Parametreleri Güncellendikten Sonra Varyantlar Üzerinden Ambar Parametreleri Hatalı Görünmektedir.
Varyantlı malzeme için ambar parametreleri güncellendikten sonra bağlı varyantlar üzerinden ambar parametrelerine bir kere girildikten sonra ikinci kez giriş yapıldığında parametreler güncellenmemiş görünüyordu, düzeltildi.
38 WINERP-60662
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Özet Maliyet Analizi Raporunda Ek Vergili Malzeme İçin Hatalı Hesaplama Yapılıyor.
Özet maliyet analizi raporunda ek vergili malzeme için hatalı hesaplama yapılıyordur. Düzeltildi.
39 WINERP-60509
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Ana Kayıtlar – Malzeme (Sınıfı) Satış Fiyatları
Fiyat Kartında Proje Kodu Seçilebilmeli Ve Girilen Sipariş, İrsaliye Ve Fatura Satırındaki Proje Koduna Öndeğer Olarak Gelmesi Sağlanmalı.
Fiyat kartlarına proje kodu alanı eklenerek sipariş,irsaliye,fatura,emir,teklif ve sözleşme fişlerinde satıra aktarılması sağlanmıştır.
40 WINERP-61436
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Alınan Siparişler
Malzeme, Teklif, Sipariş , İrsaliye Ve Fatura Fiş Türlerinde, Fiş İçerisinde F11 İle Kaldırılan Kolonlar Fişe Değiştir Yada İncele İle Girildiğinde Görünüyor.
Fişler içerisinden F11 İle kaldırılan kolonlar fişe değiştir ya da incele ile girildiğinde görünüyordu, gizlenen kolonların görünmemesi sağlandı.
41 WINERP-60258
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
USYS
alt alt Yönetim – Kullanıcılar
İşlem Yetkileri-Genel Tanımlar Başlığı Altındaki “Birim Fiyat & Tutar Değişikliği Yetki Kontrolünde Dikkate Alınmayacak Satır Türleri” Yetkileri Pasif Görünen Kullanıcılarda Bu Yetkiler Öndeğer Olarak + Olarak Değişmeli
Genel tanımlar altındaki “Birim fiyat tutar değişikliğinde dikkate alınmayacak satır türleri” yetkisi ile modül altındaki “birim fiyat tutar değişikliği” yetkisi ayrı ayrı çalışır duruma getirildi.  Bu kapsamda yetkilerin çalışma mantığı şu şekildedir:Satınalma ve Satış Dağıtım modülü altında bulunan “Birim Fiyat & Tutar Değişikliği” yetkisi verildiği zaman Genel Tanımlar başlığı altındaki “Birim Fiyat & Tutar Değişikliği Yetki Kontrolünde Dikkate Alınmayacak Satır Türleri ” yetkisinin bir fonksiyonu bulunmamaktadır.Fakat modül atında “Birim Fiyat & Tutar Değişikliği” yetkisi verilmediyse, bu yetki kısıtlamasının dikkate alınmayacağı satır türleri, Genel Tanımlar başlığında bulunan “Birim Fiyat & Tutar Değişikliği Yetki Kontrolünde Dikkate Alınmayacak Satır Türleri ” bölümünden (+) olarak seçilmelidir.
42 WINERP-60244
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
Cari Hesap Kartı Üzerinde Yaz Mektup İşleminde Bakiye Vermeyenler Listelenmeyecek Seçilirse Bakiye Hatalı Listeleniyor.
Cari hesap kartı üzerinde ‘Yaz Mektup’ işleminde ‘Bakiye Vermeyenler : Listelenecek/Listelenmeyecek’ filtresinde düzenleme yapıldı.
43 WINERP-60242
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satınalma
alt alt Hareketler – Verilen Siparişler
Sipariş Satırlarına Girilen Masraf Merkezi, Sipariş Fişi Yazdırıldığında Satırda Seçilen Masraf Merkezi Alanı (M.Merkez Kodu (Satır)) Yanlış Listeleniyor.
Sipariş fişi yazdırılırken standart alanlarda bulunan “Masraf Merkezi Kodu (satır)” alanının doğru değer getirmesi sağlandı.
44 WINERP-60239
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satınalma
alt alt Hareketler – Alım Faturaları
Alınan Hizmet Faturası Satırında Seçilen İthalat Dosya Kodu Muhasebeleştirme Sonrası Oluşan Mahsup Fişinin Açıklama Alanına Yazılamıyor.
Alınan Hizmet Faturası içerisinde girilen İthalat Dosya Kodu’ nun Muhasebeleştirme sonrası oluşan mahsup fişinin açıklama alanına gelmesi sağlanmıştır.
45 WINERP-60159
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Ana Kayıtlar – Satış Elemanları
Satış Elemanına Bağlı Cari Hesap Sayısı Fazla İse Satış Elemanı Üzerinden Satıcı-Cari Hesap Bağlantıları Ekranına Ulaşılmak İstendiğinde Performans Problemi Yaşanıyor.
Satış elemanı üzerinden ulaşılan Satıcı-Cari Hesap Bağlantısı ekranında performans iyileştirmesi yapılmıştır.
46 WINERP-60120
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Sipariş/İrsaliye/Fatura Tasarımlarındaki “Srvcardrec” Veri Alanı Başlığı Değer Getirmiyor
Sipariş ve Fatura tasarımlarındaki “Srvcardrec” veri alanı başlığı altındaki alanlar değer getirmiyordu, düzeltildi.
47 WINERP-59941
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Hareketler – Kasa İşlemleri
Kasa İşlemlerinden Gider Pusulası Girildiğinde İşlemde Muhasebe Hesap Kodları Eksik Uyarısı Alınmaktadır.
Kasa İşlemlerinden Gider Pusulası Girildiğinde İşlemde Muhasebe Hesap Kodları kontrolünün doğru yapılması sağlanmıştır.
48 WINERP-59913
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satınalma
alt alt Hareketler – Satınalma Emirleri
Satın Alma Emir Fişi Yazdırılırken Alan Listesindeki Emir Onay Bilgisi Değer Getirmiyor.
Satınalma emir fişi yazdırılırken “Emir Onay Bilgisi” standart alanı değer getirmiyordu,düzeltildi.
49 WINERP-59870
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar – Hesap Kartları
Muhasebe Hesap Planında Bağlantılar Kontroller Tabında Hesap Planı Seçip Delete Seçildiğinde “kodlu hesap bulunamadı* Uyarısı Almaktayız
Muhasebe hesap planında ‘Bağlantılar Kontroller’ tabında hesap kodu seçip delete tuşuna basıldığında “kodlu hesap bulunamadı” uyarısının alınmaması sağlandı.
50 WINERP-59576
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
Risk Takibi Yapılan Caride Devirle Gelen Çek-Senet, İade Edildiğinde Müşteri Çek/ Senetleri Toplamlarını Eksi Olarak Etkilemektedir.
Cari hesap risk parametrelerinde risk çarpanı ‘0’ olduğundan ve devir yapıldıktan sonra risk çarpanı sıfır olduğu için müşteri çek/senetleri alanına yansıyan tutarın açık hesaba yansıması sağlanmıştır. Tahsil yada iade edilmesi aşamasında ise bu tutar risk toplamından düşülmektedir.
51 WINERP-59529
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Ana Kayıtlar – Banka Kredileri
Banka Kredisi Girişinde Kuruş Farkından Dolayı Ödemeler Toplamı İle Belge Toplamı Uyuşmuyor Mesajı Alınıyor Ve Kredi Kaydedilmiyor
Banka kredisi giriş ekranında taksit hareketleri oluştuğunda ödenecek ve ödenen toplamlar arasında kuruş farkı oluşuyordu,düzeltildi.
52 WINERP-59523
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar – E-Beyannameler
İndirilecek Kdv Listesinde Tevkifatlı Ve Stopajlı Alınan Hizmet Faturasında Satırdaki Brüt Tutar Yerine Toplamdaki İndirim Yapılmış Tutar Yansıyor.
İndirilecek Kdv listesinde ‘Tevkifatlı Ve Stopajlı Alınan Hizmet Faturası’ satırında toplamdaki indirim yapılmamış tutarın yansıması sağlandı.
53 WINERP-59469
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar – E-Beyannameler
Form Ba Bs İçerisinde Veri Al Yapıldığında Faturada Seçili Olan Cari Hesap Kartında Perakende Cari Check İşareti Varsa Cari Bilgilerini de Faturanın Detaylarında Bulunan Bilgilerden Almalı.
Perakende cari hesap türündeki cari hesap kartları için form Bs alınırken e-arşiv bilgileri ekranında girilmiş olan bilgilerin getirilmesi sağlandı.
54 WINERP-59453
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üst Menü (ikonlar)
alt alt Menü
Hızlı Veri Girişi İle Satış Siparişi Fişi Ekranı Açıldığında, Satınalma Siparişi Fişi Ekranındaki Arayüz Uyarlamalar İle Eklenen Alanlar Geliyor.
Satınalma siparişi, irsaliye ve faturalarına yapılan arayüz uyarlamaları, hızlı veri girişi ile eklenen satış siparişi, irsaliye ve faturalarında da geçerli oluyordu, düzeltildi.
55 WINERP-59429
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Hareketler – Muhasebe Fişleri
Excelden Kopyala Yapıştır İle Muhasebe Fişine Aktarılan Muhasebe Kodlarının Başında Ve Sonunda Boşluk Var İse Muhasebe Hesap Kodunun Bakiyesini Etkilenmiyor.
Excelden kopyala-yapıştır işlemi ile muhasebe fişine aktarılan muhasebe kodlarının, başında ve sonunda boşluk olmadan aktarılması sağlanmıştır.
56 WINERP-59421
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Hareketler – Hızlı Üretim Fişleri
Hızlı Üretim Emrine Manuel Eklenen Üretimden Giriş Fişlerini Hesaplamıyor.
Manuel olarak eklenen ve bir hızlı üretim fişine bağlanmış üretimden giriş fişleri için Maliyet Üzerinden Fiyatlandırma (COST) çalıştırıldığında ilgili fişlere maliyet ataması yapılmıyordu, yapılması sağlandı.
57 WINERP-59202
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Ana Kayıtlar – Banka Kredileri
Banka Kredisi İle Oluşan Banka İşlem Fişi Muhasebeleştirildiyse Banka Kredisindeki Kredi Alınış Tarihi Değiştirilirse Yeni Banka İşlem Fişi Oluşuyor.
Banka Kredisine ait banka fişi muhasebeleştirilmiş ise banka kredisine değiştir ile girildiğinde alış tarihi,tutar,kredi türü,hesap türü,banka kodu,işyeri gibi alanlar pasif hale getirilerek, değiştirilmesi engellenmiştir.
58 WINERP-59187
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar – E-Defterler
E-Defter Uygulamasında, Birden Fazla Parçadan Oluşan Yevmiye Ve Büyük Defter Dosyaları Üzerinde ‘Defter Dosyalarını Aç’ Denildiğinde Aynı Defter Dosyası Birden Fazla Listeleniyor.
Birden fazla parçadan oluşan yevmiye ve büyük defter dosyaları üzerinden defter dosyasını aç denildiğinde kayıtları mükerrer listeliyordu, düzeltildi.
59 WINERP-59166
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar – E-Defterler
E Defter Uygulaması Kapsamında Yeni Mali Dönem İçin Yapılan Defterin Kontrol Numarası Hatalı Oluşuyor.
E Defter uygulaması kapsamında yeni mali dönem için oluşturulan defterlerin kontrol numarası ara dönemde kullanılmak için sistem işletmeninde tanımlanan son kontrol numarası alanına bakılarak hatalı oluşturuluyordu , yeni mali dönemde bu alana bakılmadan oluşturulması sağlandı.
60 WINERP-59162
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
Negatif Seviye Kontrolü Yapılan Malzemede Çıkış Fişinin Tarihi İleri Bir Tarihe Alınıp Miktar Değiştirildiğinde Stok Negatife Düşmediği Halde Negatif Uyarısı Alınıyor
Negatif seviye kontrolü yapılan malzemede çıkış fişinin tarihi ileri bir tarihe alınıp miktar değiştirildiğinde stok negatife düşmediği halde negatif uyarısı alınıyordu, düzeltildi.
61 WINERP-59142
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler – Üretim Emirleri
Üretim Emrinde Rezervasyon Seçili İse Üretim Emri Girdi Satırındaki Ürünler Sadece O Üretim Emrinde Kullanılmalıdır.
Üretim emri rezervasyon işlemlerinde Seri/Lot rezervasyon seçeneği eklenerek üretim girdilerinde kullanılan malzemeler için seri/lot seçimi yapılarak sadece ilgili üretim için ayrılması ve kullanılması sağlanmıştır.
62 WINERP-59116
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satınalma
alt alt Hareketler – Satınalma Sözleşmeleri
International Setlerde Hareketlere Sözleşme Numarası Seçilirken, Sözleşme Ve Cari Hesap İlişki Kontrolünün Kaldırılması İsteniyor.
International setlerde fiş içerisinde detaylar sekmesinde seçilen ‘Sözleşme No’ bilgisinin cari hesap bağlantısına bakılmaksızın seçilebilmesi sağlanmıştır.
63 WINERP-59096
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Çek/Senet Raporları – Müşteri Çek/Senetleri
Çek X Bankasına Tahsile Çıkılıp Daha Sonra Bankadan Portföye İade Ediliyorsa Müşteri Çek/Senetleri Raporunda Ciro Edilen Bölümünde Tahsile Çıkan Bankanın Bilgisi Listeleniyor, Listelenmemeli.
Müşteri Çek/Senetleri raporunda Bankada ciro edilen Çek/Senet’ in durum bilgisi hatalı geliyordu, “Bankada Ciro Edilen” kolonu eklenerek düzgün gelmesi sağlanmıştır.
64 WINERP-59054
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt İşlemler – Dönem Geri Alma
Dönem Geri Almada Performans Sorunu Yaşanıyor
Dönem geri alma işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır.
65 WINTLS-5288
GO3
Tiger3
Tiger3Enterprise
3 Serisi Ürünlerde Ekrana Birden Fazla Rapor Alınarak Açık Pencereler Kısayolundan Kapatıldığında Raporlar Ekranda Kalıyor Ve Kapatılmak İstendiğinde Çalışmayı Durdurdu Hatası Alınıyor.
3 serisi ürünlerde birden fazla rapor ekranda alınarak,alt barda bulunan açık pencereler kısmından kapatılmak istendiğinde hata alınıyordu,düzeltildi.
66 WINERP-58785
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
İthalat
alt alt Raporlar – Masraf Kalemleri Raporu
İthalat Modülünde Bulunan Dağıtım Fişlerinde Cari Hesap Kur Farkı Fişi Kullanılarak Masraf Dağıtımı Yapılan Tutar Masraf Kalemleri Raporuna Yansımalı.
Masraf kalemleri raporuna dağıtım fişi ile ithalat dosyasına dağıtımı yapılabilen cari hesap fişlerinin (Alınan serbest meslek makbuzu,Verilen serbest meslek makbuzu, Borç Dekontu,Alacak Dekontu,Kur farkı fişi) yansıması sağlanmıştır.
67 WINERP-58707
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Kalite Kontrol
alt alt Analiz ve Dağılım Raporları – Malzeme Kalite Kontrol Analiz Raporu
Malzeme Kalite Kontrol Analiz Raporunda Veri Alanlarından Sipariş Numarasını Getirmek İstediğimizde Access Violation hatası alıyoruz
Malzeme Kalite Kontrol Analiz Raporuna,veri alanlarından Sipariş Numarasını getirmek isediğimizde “Access Vioation” hatası alınıyordu,  Sipariş fişinde kalite kontrol işlemi olmadığından “Veri Alanları” arasından R5 li sipariş seçenekleri çıkarılarak düzeltilmiştir.
68 WINERP-58669
GO3
Tiger3
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
3 Serisi Ürünlerde Cari Hesap Browserında Sağ Tarafta Bulana Kısayol Butonlarıyla Eklenen Fişler Simge Durumunda Küçültülemiyor.
3 serisi ürünlerde cari hesap browser üzerindeki kısayollardan eklenen fişlerin simge durumunda küçültülebilmesi sağlandı.
69 WINERP-58517
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Ödeme/Tahsilat Raporları – Ödeme Listesi
Ödeme Listesi Raporunda Ara Toplam Yıllık Olarak da Alınabilmelidir.
Ödeme listesinde bulunan “Ara toplam” filtresine ‘Yıllık’ seçeneği eklenmiştir.
70 WINERP-58094
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Araçlar
alt alt Veri Aktarımı (Excel’den)
Excel Aktarım Şablonunda Malzemeler Aktarılırken Sadece Aktarılan Alanlar Güncellenecektir İşareti Olmasına Rağmen İçeriye Yeni Kayıt Olarak Gönderilmektedir
Excelden aktarım işleminde “Sadece aktarılan alanlar güncellenecektir” seçeneğinin işaretli olması durumunda aktarım şablonu içinde tanımlanan barkod bilgisi malzeme kartına yeni barkod satırı olarak ekleniyordu, malzeme kartı içinde barkod tanımı varsa ilgili barkodun güncellenmesi yoksa eklenmesi sağlandı.
71 WINTLS-5542
GO3
Tiger3
Tiger3Enterprise
3 Serisi Ürünlerde Fişler İçerisinde Bulunan Malzeme Açıklaması Genel Açıklama Gibi Alanlarda CTRL+A Seçeneği Çalışmıyor.
3 Serisi ürünlerde fişler içerisinde Ctrl+A özelliği çalışmıyordu, düzeltildi.
72 WINERP-40921
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler – Üretim Emirleri
Üretim Emri Başladığında veya Tamamlandığında Otomatik Malzeme Çekişi Yapıldığı Zaman Gerçekleşen Miktar Girişi Penceresi Boş Gelmektedir.
Malzeme kartları içerisindeki fabrika parametreleri üzerinde bulunan otomatik malzeme çekişi parametresine göre üretim emri , devam ediyor veya tamamlandı konumuna getirildiğinde üretimden giriş fişlerinin seçilen parametreye göre oluşması sağlanmıştır.
73 WINERP-57806
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Ticari Sistem Yönetimi
alt alt Tanımlar – Finans Parametreleri
International Setlerde, Finans Parametreleri Altında “Cari Hesap Kur Farkı İşlemlerinde Lock Kontrolü” , “Banka Kur Farkı İşlemlerinde Lock Kontrolü” Ve “Kasa Kur Farkı İşlemlerinde Lock Kontrolü” Parametreleri Bulunmamaktadır.
International setlerde, Finans Parametreleri altına ‘Cari Hesap Kur Farkı İşlemlerinde Lock Kontrolü’, ‘Banka Kur Farkı İşlemlerinde Lock Kontrolü’ ve ‘Kasa Kur Farkı İşlemlerinde Lock Kontrolü’ parametreleri eklenmiştir.
74 WINERP-57337
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
USYS
alt alt Yönetim – Kullanıcılar
Satış Dağıtım Altından E-Fatura Yetkileri Çıkartıldığında Satınalma Faturasında E-Fatura Alanı Gelmiyor.Satış Dağıtım Yetkisi Çıkarıldığında Satınalma Yetkileride Etkileniyor.
Kullanıcı yetkilerinde bulunan fatura içerisinde F9 menü ile e-fatura bilgileri seçeneğinin gelmesini sağlayan “e-fatura” yetkisi satınalma faturaları için çalışmıyordu,düzeltildi.
75 WINERP-57120
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler – Üretim Emirleri
Üretim Emri Üzerinde F9-Malzeme Temini Ve Ardışık Malzeme Temini İşlemlerinde Stoktan Karşılama Yapılıyorsa Stoktan Karşılanan Miktar O Üretim Emri İçin Rezerve Edilmeli.
Malzeme ve ardışık malzeme temini işleminde, stoktan karşılama (rezervasyon) işleminin fiili stok üzerinden yapılması sağlanmıştır.
76 WINERP-56900
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Hareketler – Muhasebe Fişleri
Otomatik Muhasebeleştirmeye Bağlı Oluşan Mahsubun Fiş Basımı Sırasında Aktarım İşlemleri Penceresi Gelmeden Yazıcıya Gönderim Direk Yapılabilmeli.
Öndeğer yazıcı tanımı ve öndeğer muhasebe fişi form tanımı olduğu durumlarda Otomatik Muhasebeleştirme=”Yapılacak” ve muhasebe parametrelerinde bulunan Otomatik Fiş Basımı=”Evet” parametrelerine istinaden faturaların muhasebeleştirme işleminden sonra mahsup fişinin direk yazıcıdan çıktısının alınması sağlandı.
77 WINERP-56887
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler – Üretim Emirleri
Sipariş Fişi Üzerinden Oluşturulan Varyantlı Üretim Emrinde Birim Çevrimi Hatalı Oluşmaktadır.
Varyantlı mamuller için sipariş üzerinden üretim emri oluşturulduğunda birim çevrimleri hatalı oluşuyordu, düzeltildi.
78 WINERP-56845
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
Satış Faturası Üzerinden ‘İade Al’ Seçeneği İle Oluşturulan Satış İade Faturalarında Başlık Ve Satırdaki Satış Elemanı Bilgisi Değiştirilebilmelidir.
Satış faturası üzerinden ‘İade Al’ seçeneği ile oluşturulan satış iade faturalarında başlık ve satırdaki satış elemanı bilgisinin değiştirilebilmesi sağlandı.
79 WINERP-56286
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar – Muhasebe Bağlantı Kodları
Muhasebe Bağlantı Kodlarında Tanımlanan Alınan/Verilen Promosyon Muhasebe Kodlarına “Promosyon Malzemenin Kdv Oranı” Filtresi Eklenmelidir.
Alınan ve Verilen Promosyonlar muhasebe bağlantı kodlarına “Kdv Oranı” filtresi eklenerek promosyon verilen malzemenin kdv oranına göre farklı muhasebe hesaplarına tutarının yansıması sağlanmıştır.
80 WINERP-55143
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Duran Varlık Yönetimi
alt alt Hareketler – Sabit Kıymet Hareketleri
TFRS Amortisman Hesaplamasında İlk Ay İçin Hesaplanacak Amortisman’ın Günlük Hesaplanması İsteniyor.
TFRS Amortisman hesaplamasının ilk ay için hesaplanacak amortisman’ın günlük hesaplanması sağlanmıştır.Bu kapsamda Duran varlık parametrelerine “TFRS Amortisman Hesaplamasında İlk Ay Günlük Hesaplansın – Evet/Hayır” parametresi eklenmiştir.
81 WINERP-54701
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
Fatura Satırlarındaki Malzeme Sıralanması Açıklamaya Göre Yapılamamaktadır.
Fatura yaz işleminde seçilen parametreye istinaden açıklamaya veya koda göre sıralanarak yazdırılması sağlandı.
82 WINERP-54556
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
Form tasarımları “YAZ” işlemi ile yazdırılmak istendiği zaman Yazdırma sayısı yanında En son Yazdırma Tarihi Gelmeli.
Yaz işleminde yazdırma sayısının gösterildiği tüm ekranlarda son yazdırılma tarihinin de gösterilmesi sağlandı.  Yaz işlemi yapılan tablolara PRINTDATE kolonu eklenmiştir.
83 WINTLS-5660
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Rusça Tanımlanan Birim Setlerinin Seçildiği Malzemeler Hareketlerde Kullanıldığında, Satırda Birim Seti Kolonunun Üzerinde İken Birim Seti Adı Doğru Görünürken, Diğer Kolonlara Geçiş Yapıldığı Zaman Birim Setinde Karakter Bozulmaları Yaşanıyor.
Rusça tanımlanan birim setlerinin seçildiği malzemeler hareketlerde kullanıldığında, satırda birim seti kolonunun üzerinde iken birim seti adı doğru görünürken, diğer kolonlara geçiş yapıldığı zaman birim setinde karakter bozulmaları yaşanıyordu, düzeltildi.
84 WINERP-53925
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler – Malzeme Temini Önerileri
Üretim Emri Üzerinden Malzeme Temini, Ardışık Malzeme Temini Yapıldığında Oluşan Malzeme Temin Önerileri Fişlerine Bölüm Merkez Geliyor, Kullanıcı Öndeğerinde Seçili Bölüm Gelsin.
Malzeme Temini ve Ardışık Malzeme Temini işlemi üzerindeki bölüm sahasına, kullanıcı tanımlarındaki öndeğer bölüm bilgisinin getirilmesi sağlanmıştır. Eğer kullanıcının burada seçilmiş bölüme yetkisi yok ise, yetkisi olan ilk bölüm bilgisi buraya atanması sağlanmıştır.
85 WINERP-53915
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Hareketler – Hızlı Üretim Fişleri
Hızlı Üretim Fişlerinde Çıkarma Yetkisi Olmayan Kullanıcılar Delete Tuşu İle Fişleri Silebiliyorlar.
Hızlı üretim fişlerinde ‘Çıkar’ yetkisi olmayan kullanıcılar delete tuşu ile fişleri silebiliyorlardı, düzeltildi.
86 WINERP-53848
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Hareketler – Hızlı Üretim Fişleri
Hızlı Üretim Fişi Kopyalandığında Günün Tarihi Gelmiyor Kopyalanan Fişin Tarihi Geliyor
Hızlı üretim fişi kopyalandığında günün tarihi gelmiyor, kopyalanan fişin tarihi geliyordu, düzeltildi.
87 WINERP-53820
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Duran Varlık Yönetimi
alt alt Hareketler – Sabit Kıymet Hareketleri
Satınalma Faturasıyla Oluşturulan Sabit Kıymet Kayıtlarının Kodu Kayıt Numara Şablonunu Dikkate Almıyor.
Satınalma faturasıyla oluşturulan sabit kıymet kayıtları kodunda kayıt numaralama şablonu dikkate alınmıyordu, düzeltildi.
88 WINERP-53449
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Alınan Siparişler
Satış ve Dağıtım Parametrelerinden Satış Siparişleri Kdv’si Dahil Olarak Seçilmesine Rağmen Satış Siparişi Satırında Barkod Girişinden Malzeme Aktarıldığında KDV Hariç Olarak Aktarıyor.
Sipariş fişi satırında, barkod girişi ile malzeme aktarıldığında KDV’ nin Dahil/ Hariç olarak gelmesi, ‘Satış ve Dağıtım Parametreleri – Satış Siparişleri KDV ’si’ seçeneğinde seçili değere göre aktarılması sağlanmıştır.
89 WINERP-53443
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Alınan Siparişler
İşlem Dövizli Sipariş Fişinde Tutar Olarak Girilen Masraflar Kur Bilgisi Değiştirildiğinde Güncellenmiyor.
İşlem dövizli sipariş fişinde Tutar olarak girilen Masraflar kur bilgisi değiştirildiğinde güncellenmiyordu, düzeltildi.
90 WINERP-53375
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt İşlemler – Muhasebeleştirme
Smm Fark Mahsubu Oluşturma Sırasında Miktar Bilgisinde Mükerrer Kayıt Oluşuyor.
Smm fark mahsubu oluşturma sırasında miktar bilgisinde mükerrer kayıt oluşuyordu,Smm fark mahsubuna miktar bilgisinin taşınmaması sağlandı.
91 WINERP-53293
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Hareketler – Hızlı Üretim Fişleri
Mamul Üzerinde Otomatik Hızlı Üretim Fişi Oluşturmada Hammaddeler İçin Negatif Seviye Kontrolü Yapılmıyor
Mamul üzerinde otomatik hızlı üretim fişi oluşturmada hammaddeler için negatif seviye kontrolü yapılmıyordu. Düzeltildi.
92 WINERP-52773
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Satış Teklif Yönetimi – Satış Faaliyetleri
Siparişten Üretim Emri Eklenen Mamül İçin Satış Teklif Fişinde Miktar Bilgisi Değiştirilmek İstenildiğinde ” Sipariş Miktarı Üretimle Bağlantılı Miktarın Altına Düşürülemez ” Mesajı Alınmaktadır.
Teklif fişi ile aynı referansa sahip satış sipariş fişi üzerinden üretim emri oluşturulduğunda, teklif fişinde miktar bilgisi değiştirilmek istendiğinde ” Sipariş Miktarı Üretimle Bağlantılı Miktarın Altına Düşürülemez ”hatası alınıyordu. Düzeltildi.
93 WINERP-52405
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
Borç Kapamada Dikkate Alınacak Kur Parametresine “Hareket Kuru” Seçeneği Eklenmelidir.
Borç kapamada dikkate alınacak kur parametresine “Hareket Kuru” seçeneği eklenmiştir.Bu parametre ile dövizli borç kapama işleminde kapatan hareketin fiş içerisindeki girilmiş olan döviz kuru dikkate alınmaktadır.
94 WINERP-52109
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Ödeme/Tahsilat Raporları – Borç Yaşlandırma Raporu
Borç Yaşlandırma Raporu Tablo Olarak Alındığında Detay Satırları Listelenmiyor
Borç Yaşlandırma Raporu ‘Tablo’ olarak alındığında detay satırları listelenmiyordu, listelenmesi sağlandı.
95 WINERP-51520
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
USYS
alt alt Yönetim – Kullanıcılar
Kullanıcı Yetkileri-Ticari Sistem Yönetimi-Tanımlar-Yetki Kodu Tanımlamalarında Yapılan Yetkilendirmeler Çalışmıyor
Kullanıcı Yetkileri-Ticari Sistem Yönetimi-Tanımlar- Hızlı Üretim fişi Yetki Kodu tanımlamalarında yapılan yetkilendirmeler çalışmıyordu, düzeltildi.
96 WINERP-51516
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Skonsol (Satış Konsolu)
alt alt Satış
Skonsol2 Ürününde Ödeme Tutarı parçalandığında Kalan Tutar Alanındaki Tutar Güncellenmiyor
Skonsol2 ürününde ödeme tutarı parçalı yapıldığında kalan tutar alanı güncellenmiyordu,düzeltildi.
97 WINERP-51055
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Fiş Dökümleri ve Ekstreler – Malzeme / Stok Yeri Dağılımı
Malzeme/Stok Yeri Dağılımı Raporu “Fiş Tarihleri” Filtresini Dikkate Almıyor.
Malzeme\Stok Yeri Dağılımı Raporunda “Fiş Tarihleri” filtresi çalışmıyordu,düzeltildi.
98 WINERP-51032
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar – Muhasebe Bağlantı Kodları
Muhasebe Bağlantı Kodlarından Satış Kdv Muhasebe Koduna Ticari İşlem Grubu Tanımlandığında İlgili Kdv Muhasebe Kodu Yansımıyor
Muhasebe bağlantı kodları filtrelerine öncelik adında yeni bir filtre eklenerek değeri küçük olanın daha baskın olması sağlandı.
99 WINERP-50876
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliyeler İptal Edilsin Parametresi İade Faturalarında Çalışmıyor
‘Fatura İptal Edildiğinde Bağlı İrsaliyeler İptal Edilsin’ parametresinde seçili değerin “İade Faturaları” için de geçerli olması sağlanmıştır.
100 WINERP-50810
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış İrsaliyeleri
Emanet Malzemeler Sevk Edildiğinde Tutar ve Birim Fiyat Alanları Değiştirilememelidir.
Emanet malzemeler için sevk işlemi yapılırken miktar alanı dışındaki alanların değiştirilememesi sağlanmıştır.
101 WINERP-50023
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Hareketler – Muhasebe Fişleri
Kapanış Fişleri Yazdırılmak İstendiklerinde Fiş Türü Bilgisi Listelenmiyor.
Kapanış fişleri yazdırılırken standart alanlarda bulunan “Fiş Türü” alanı değer getirmiyordu,düzeltildi.
102 WINERP-49391
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Çek/Senet Raporları – Müşteri Çek/Senetleri
Müşteri Çek Senetleri Rapor Filtresinde Senet Seri No Filtresi Çalışmıyor, Bütün Kayıtlar Listeleniyor.
Müşteri Çek Senetleri rapor filtresinde Senet Seri No filtresi çalışmıyordu, düzeltildi.
103 WINERP-49373
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Skonsol (Satış Konsolu)
alt alt Satış
Kullanıcının Yetki Kodu Olmasına Rağmen Skonsolda Tüm Bankalar Görüntülenmektedir.
Skonsol2’de banka hesapları listelenirken kullanıcının banka hesapları için tanımlanan yetki kodları dikkate alınmıyordu.Sadece yetkisinin olduğu banka hesaplarının listelenmesi sağlandı.
104 WINERP-49370
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
Cari Hesap Ekstresinde Ödemeli Siparişlere Eklenen Ödeme Planları Gelmiyor.
Cari hesap ekstresinde ‘Ödemeli Sipariş’lere ait “Ödeme Planları” nın listelenmesi sağlanmıştır.
105 WINERP-49350
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Hareketler – Hızlı Üretim Fişleri
Hızlı Üretim Fişinde Mamül Kodu 16 Karakterden Fazla İse Kod Bilgisi Fişin Başlığında Bulunan Mamul Kodu Alanına Kopyalanamıyor.
Hızlı üretim fişinde mamul kodu giriş alanına 16 karakterden fazla olan bir mamul kodu başka bir yerden kopyalanarak yapıştırıldığında kodun tamamı yazılamadığından hata alınıyordu , düzeltildi.
106 WINERP-49258
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Dosya
alt alt Fiş Numaralama – Muhasebe Fişleri (Fiş/Talep/Tahsis)
Mahsup Fişleri için İşyeri Bazında Kayıt Numaralama Şablonu Oluşturulup Merkez İşyeri İçin Fiş Numaralama Yapıldığında Diğer İşyerleri İçin Girilmiş Mahsup Fişlerinin Numarası Değişiyor.
Mahsup fişleri için işyeri bazlı kayıt numaralama şablonu oluşturularak bir işyeri için fiş numaralama yapıldığında, şablonda belirtilenin dışında ki işyerleri için girilmiş fişlerin numarları değişiyordu, düzeltildi.
107 WINERP-49051
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt İşlemler – Ambar Sayımı
Ambar Sayımı Ekranında Gelen Son Satın Alma Fiyatı Satırda Birim Değiştirildiği Durumda Yanlış Oluşuyor
Ambar sayımı ekranında maliyet kolonundaki tutar bilgisi satırda seçili gelen birime göre hatalı listeleniyordu.Filtrelerde belirtilen Maliyet türü seçeneğine göre ana birim cinsinden tutar bilgisinin listelenmesi sağlanmıştır.
108 WINERP-49034
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt İşlemler – Yansıtma
Mali Dönem Bağımsız Firmada Muhasebe Kur Farkı İşleminde Geçmiş Yılda Kur Farkı Hesaplatılan Mahsuplar İçin Tekrar Hesaplama Yapılıyor.
Mali dönem bağımsız çalışılan firmada devir işleminden sonra muhasebe kur farkı işlemi çalıştırıldığında devir öncesi mahsup fişlerini de hesaplamaya dahil ediyordu,düzeltildi.
109 WINERP-48426
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
İthalat
alt alt Hareketler – Dağıtım Fişleri
Dağıtım Fişinde Alacak Dekontunun Cari Ayağı Muhasebe Kodu Karttan Tanımlı İse Gelmiyor.
Dağıtım fişinde alacak dekontunun cari hesap kartında muhasebe kodu tanımlı ise gelmiyordu. düzeltildi.
110 WINERP-48388
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış İrsaliyeleri
Satış Parametrelerinde İrsaliye Satırları Ödeme Şekli Güncellensin Parametresi Evet Olmasına Rağmen İrsaliye Satırına Ödeme Planı Gelmiyor.
İrsaliye satırları ‘Ödeme Şekli’ bilgisinin parametre seçeneğine göre güncellenmesi sağlanmıştır.
111 WINERP-47622
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Banka Raporları – Banka Ekstresi
Kredi Kartı Fiş Başlığındaki Bölüm Bilgisi Banka Ekstresine Hatalı Yansıyor.
Kredi kartı fiş başlığında merkez harici girilen bölüm bilgisi banka ekstresine hatalı yansıyordu, düzeltildi.
112 WINERP-47610
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar – Muhasebe Bağlantı Kodları
Muhasebe Bağlantı Kodlarından Tanımlanan “Verilen Promosyonlar” Muhasebe Kodu Fişlerde Gelmiyor.
Faturalarda promosyon satırlarına ait tanımlanmış olan muhasebe bağlantı kodlarının malzeme özel kodu ve malzeme grup kodu filtrelerine göre çalışması sağlandı.
113 WINERP-47601
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Hareketler – Cari Hesap Fişleri
Kredi Kartı Fişi Tarihi İle Günün Tarihi Aynı Olduğu Durumda Kayıt Çıkarılmak İstendiğinde “Banka Bildirimi Yapılmış Olan Kredi Kartı Fişi Çıkartılacaktır” Uyarısı Verilmeli.
Kredi kartı fiş tarihi ile günün tarihi aynı olan kayıt çıkarılmak istendiğinde “Banka Bildirimi Yapılmış Olan Kredi Kartı Fişi Çıkartılacaktır” uyarısı verilmesi sağlandı.
114 WINERP-47588
GoPlus
GO3
Ticari Sistem Yönetimi
alt alt Tanımlar – Duran Varlık Yönetim Parametreleri
Goplus ve Go 3 Ürünü Sabit Kıymet Parametrelerine “Kıst Amortisman:Yıllara Yayılacak/Son Yıl Ayrılacak” Parametresi Eklenmelidir.
Go Plus ve Go 3 ürünü Sabit Kıymet Parametrelerine “Kıst Amortisman:Yıllara Yayılacak/Son Yıl Ayrılacak” seçeneği eklenmiştir.
115 WINERP-46397
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar – E-Beyannameler
Fatura İçerisinde Kdv’siz Satır Var İse Bu Satırda Bulunan Birim Fiyat İndirilecek KDV Listesine Tutar Olarak Yansımamalıdır.
İndirilecek KDV listesine fatura satırlarında hem KDV’li hem de KDV’siz satırlar olduğunda tutar hatalı yansıyordu, sadece KDV’ye konu olan matrahların listelenmesi sağlanmıştır.
116 WINERP-46167
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Satış Teklif Yönetimi – *
Devir Sonrası Teklif Fişi Detaylı Bilgisi Aktarılmıyor
Devir işleminde teklif fişine girilen detaylı bilgi aktarılamıyordu. Düzeltildi.
117 WINERP-46150
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Talep Yönetimi
alt alt Hareketler – Talep Fişleri
Talep Fişi Karşılanmış Olmasına Rağmen Tekrardan Satınalma Siparişi Oluşturulabiliyor.
Talep fişine bağlı satınalma siparişi üzerinden karşı sipariş oluşturularak eklenen satış siparişi çıkarıldığında talep fişinin statüsü karşılanmadı olarak güncelleniyor ve tekrar sipariş fişi oluşturulabiliyordu, düzeltildi.
118 WINERP-45682
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Ödeme/Tahsilat Raporları – Borç Takip Raporu
Banka Havale Fişi İçerisinde Satış Elemanı Seçilmesine Rağmen Borç Takip Raporuna Satış Elemanı Bilgisi Yansımıyor
Banka havale fişi içinde seçilen satış elemanı bilgisi Borç Takip raporuna yansımıyordu, düzeltildi.
119 WINERP-45335
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
Konsinye Mallar Raporunda, Malzeme Kodu Detaylı Filtre Kullanıldığında “Raporlanacak kayıt bulunamadı” Mesajı Alınıyor.
Konsinye Mallar Raporunda, ‘Malzeme Kodu’ filtre seçeneğinde Detaylı Filtre kullanıldığında raporlama yapılamıyordu, düzeltildi.
120 WINERP-45076
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
İhracat
alt alt Hareketler – İhraç Kayıtlı Satış Faturaları
İhraç Kayıtlı Satınalma Faturası Üzerinden İade Et İşlemi Yapılabilmeli.
İhraç kayıtlı satış ve satınalma faturaları sağ tuş (f9) menüye ‘iade et / iade al’ seçenekleri eklenmiştir. Bu seçenekler ile ilgili faturaların üzerinden iade işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır.
121 WINERP-44984
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Hareketler – Kasa İşlemleri
Kasa İşlemlerinden Toplu Kayıt Ekleme Özelliği ile Ch Tahsilat Fişi İçerisende İki Satırlık Kayıt Oluşturulduğunda Muhasebe Kodları Penceresinde Son Cari Satırın kasa koduna masraf merkezi Gelmiyor
Kasa işlemlerinden toplu kayıt ekle seçeneği ile girilmiş fişlerin muhasebe kodları penceresinde bazı kasa satırlarına masraf merkezi bilgisi gelmiyordu, düzeltildi.
122 WINERP-44729
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Hareketler – Banka Fişleri
Gelen / Gönderilen İD Havale Fişi Kaydedilip, Yeniden Giriş Yapıldığında Cari Döviz Bilgilerindeki Kur Siliniyor.
Dövizli girilmiş olan gelen/gönderilen havale fişleri içerisinde döviz girişi yapıp herhangi bir alana tıklamadan kaydedilip değiştir ile girildiğinde F9-cari döviz bilgileri ekranında kur bilgisi listelenmiyordu,düzeltildi.
123 WINERP-44461
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satınalma
alt alt Hareketler – Alım Faturaları
Kdv siz Kesilen Satınalma faturası üzerinden iade et işlemi Yapıldığında Kdv Hesaplıyor
KDV siz kesilen satış – satınalma faturaları üzerinden iade et/iade al işlemlerinde KDV hesaplanıyordu, düzeltildi.
124 WINERP-44441
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Satış Teklif Yönetimi – *
Satırlarında Malzeme Ve Hizmet Olan Satış Teklif Fişi Yazdırılmak İstenildiğinde Hizmetin Resmi Boş Gelmesi Gerekirken, Srvcard Tablosundaki Logical Referansı Items Tablosundaki Logical Referansı İle Aynı Olan Malzemenin Resmi Yazdırılıyor.
Satırlarında Malzeme Ve Hizmet olan ‘Satış Teklif Fişi’ yazdırılmak istenildiğinde hizmetin resmi boş gelmesi gerekirken, Srvcard tablosundaki Logical Referansı Items Tablosundaki Logical Referansı ile aynı olan malzemenin resmi yazdırılıyordu, düzeltildi.
125 WINERP-44399
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler – Üretim Emirleri
Üretim Emri Başlamadı Konumunda Planlanan Sarf Fişine Üretim Emrindeki Rezervasyon Seçili İse Lotlar Otomatik Oluşması İsteniyor.
Üretim emri içerisine “Seri Lot Rezervasyon” check box eklenerek üretim emri üzerinde F9 menüye “Planlanan Seri Lot Rezervasyon Girişi” seçimi eklenmiştir.
126 WINERP-44248
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Satış Teklif Yönetimi – *
Satış Faaliyetlerine Teklif İçerisinde Seçilen Malzemenin Grup Kodu Ve Üretici Kodu Karakter Sayısı 24 İse Yaz Ekranında Access Violation Hatası Alınmaktadır
Satınalma ve satış tekliflerinde seçilen malzeme kartlarında seçilmiş olan malzeme grup kodu ve üretici kodu alanlarının karakter sayıları uzun olduğunda form yazdırma esnasında access violation hatası alınıyordu, düzeltildi.
127 WINERP-44134
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
Çek Bordrosunda Birden Fazla Dövizli Çek Girildikten Sonra CH Döviz Değerleme Raporu Alındığında İlgili Satırda Bordro Döviz Toplamını Çek Miktarı ile Çarparak Getiriyor.
İşlem dövizli kaydedilen çek senet bordroları ch döviz değerleme raporuna, bordro içerisindeki çek sayısı ile çek toplamının çarpımı olarak bakiyeye yansıyordu,düzeltildi.
128 WINERP-43776
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış İrsaliyeleri
İptal Edilen Konsinye Çıkış İrsaliyesi F9-Konsinye Hareket Aktar (Parçalı) İle Faturaya Aktarılabiliyor.
İptal edilen ‘Konsinye Çıkış İrsaliyesi’ nin, fatura içinden F9-Konsinye Hareket Aktar (Parçalı) İle faturaya aktarılması engellenmiştir.
129 WINERP-43728
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Cari Hesap Raporları – Cari Hesap Ekstresi
Cari Hesap Ekstresinde Gelen Fişlere Giriş Yapılabilmesi Yetkiye Bağlanmalıdır.
Cari Hesap Ekstresinde gelen fişlere giriş yapılabilmesi ‘İncele’ yetkisine bağlanmıştır.
130 WINERP-43638
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Çek/Senet Raporları – Ayrıntılı Bordro Dökümü
Ayrıntılı Bordro Dökümü Raporuna Bankadan Portföye İade(Karşılıksız)Çek Türü Yansımıyor
Bankadan portföye iade (Karşılıksız) çek işlem bordrosu olması durumunda Ayrıntılı tahsilat raporuna ilgili çekle ait hiçbir işlem adımı yansımıyordu,düzeltildi.
131 WINERP-43504
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Alınan Siparişler
Satış Dağıtım Parametrelerinde, Sipariş Form Basımı ‘Teslim Tarihine Göre’ Seçili Olduğu Durumda İndirim Satırı Olan Sipariş Fişleri Yazdırıldığında Formun Üst Tarafında Teslim Tarihli Boş Satır Ekleniyor.
Satış dağıtım parametrelerinde bulunan sipariş form basımı=”teslim tarihine göre” seçildiği durumlarda sipariş içerisinde bulunan indirim satırı için fazladan bir teslim tarihi yazdırıyordu,düzeltildi.
132 WINERP-43422
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Duran Varlık Yönetimi
alt alt Hareketler – Sabit Kıymet İşlemleri
Zimmet Fişinde Sabit Kıymet Durumu Değiştrildiğinde “LOGO Administration has stopped working” Mesajı Alınıyor.
Zimmet Fişinde sabit kıymet durumu değiştirildiğinde hata alınıyordu, düzeltildi.
133 WINERP-43157
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler – Üretim Emirleri
Kullanıcının Üretim Emri İçin Kilitle,Kilidi Kaldır,Toplu Kilitle Ve Toplu Kilit Kaldır Yetkileri Olmamasına Rağmen Seçenekler Geliyor Ve İşlem Yapılabiliyor.
Üretim Emirleri üzerinde F9 kilitle,kilidi kaldır,toplu kilitle ve toplu kilidi kaldır özelliklerinin yetki kontrolüne bağlı olarak çalışması sağlandı.
134 WINERP-43023
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Ana Kayıtlar – Malzemeler
Programa İngilizce Giriş Yapılıp Malzeme Üzerinde Hareketler Penceresi Açıldığında, Giriş/Çıkış (Input/Output) Kolonuna, Değerler “G” Ve “Ç” Olarak Geliyor. “I” Ve “O” Olarak Gelmesi Sağlanmalı.
Programa İngilizce giriş yapıldığında Malzeme kartı üzerinde ‘Hareketler Penceresi’nde Giriş/Çıkış (Input/Output) Kolonuna gelen değerlerin “I” Ve “O” olarak gösterilmesi sağlanmıştır.
135 WINERP-43013
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Skonsol (Satış Konsolu)
alt alt Sevkiyat
Skonsol Sevkiyat Bölümünde Malzeme Miktarı Ondalıklı Girilemiyor
Skonsol2 ürününde Sevkiyat ekranında, birim seti “Bölünebilir” olarak tanımlanmış malzeme kartları için ondalıklı miktar girişi yapılamıyordu, düzeltildi.
136 WINERP-42761
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
USYS
alt alt Yönetim – Kayıt Numaralama Şablonları
İrsaliye Şablonu İçin Kullanıcı ve İşyeri Tanımlaması Yapıldığında İrsaliyede Şablonu Dikkate Almıyor.
İrsaliye kayıt numaralama şablonununda Kullanıcı ve İşyeri tanımlaması yapıldığında, irsaliye numarasının doğru şablondan değer alması sağlanmıştır.
137 WINERP-42735
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
USYS
alt alt Yönetim – Bağlı Kullanıcılar
Sistem İşletmeni\İzle\Bağlı Kullanıcılar Penceresinde Terminal Server Kullanımı Var Ve Terminal Tanımlarında * Yada .1 Gibi Terminal Tanımları Var İse Aktif Kullanıcılar Listelenmiyor.
Terminal server kullanımında terminal tanımları (*, .1) gibi yapılmışsa sistem işletmeni\ izle\ bağlı kullanıcılar penceresinde aktif kullanıcılar listelenmiyordu. Düzeltildi.
138 WINERP-42733
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
Fatura Net Toplam Bilgisi Türkmence Yazdırılmak İstendiğinde WRNUM Fonksiyonu Doğru Değer Getirmiyor.
Fatura Net Toplam bilgisi Türkmence yazdırılmak istendiğinde WRNUM fonksiyonu doğru değer getirmiyordu, düzeltildi.
139 WINTLS-5670
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Muhasebe Fişleri İçerisinde Yer Alan “Satır Bazlı Belge Detayı” Kısmı Enter Tuşu ile Geçilemiyor.
Fiş ve kartlarda check box üzerinde iken enter tuşu ile geçiş yapılamıyordu. Düzeltildi.
140 WINERP-41917
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Ana Kayıtlar – Banka Kredileri
Banka Kredisi Girişi İle Oluşan Virman Fişinin Başlığında İşyeri Doğru Gelmesine Rağmen Satırda İşyeri Bilgisi “Merkez” Olarak Geliyor.
Banka kredisi girişi ile oluşan virman fişinin başlığında işyeri bilgisi doğru gelmesine rağmen satırlarda işyeri bilgisi “Merkez” olarak geliyordu.Banka kredisinde seçilen işyeri bilgisinin virman fişi satırlarına gelmesi sağlandı.
141 WINERP-41673
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Ana Kayıtlar – Banka Kredileri
Önceki Dönemde Girilen Çek Karşılığı Kredinin Devir Sonrasında Bağlı Çek Hareketi Gelmiyor.
Banka kredilerine bağlı aktif dönem ve geçmiş dönemde girilen çek senetlerin listelenmesi için F9 menüsene “Bağlı Çek/Senet Kartları ” seçeneği eklenmiştir.
142 WINERP-41232
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
İşlem Bazında Risk Takibinde Müşteri Çek Senetleri Açık Hesaptan Düşülsün İşaretli İken Risk Takibi Yanlış Çalışıyor
İşlem bazında risk takibinde, müşteri çek senetleri açık hesaptan düşülsün işaretli olduğunda risk takibi yanlış çalışıyordu,düzeltildi.
143 WINERP-40770
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
Satış Faturası Basımında Cari Hesabın Kapanmamış Hareketleri Basıldığında İptal Edilmiş Olan Faturaya Ait Bilgiler De Geliyor.
“Fatura Formunda Cariye Ait Kapanmamış Tahsil Hareketleri Basılsın“ parametresi evet seçilerek fatura yazdırıldığında ilgili cariye ait olan İptal edilmiş faturalar da listeleniyordu, düzeltildi.
144 WINERP-40563
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Hareketler – Çek/Senet Bordroları
Müşteri Çek Giriş Ekranındaki “Muhabir Şube” Alanına Girilen Karakter Sayısı Arttırılmalı.
Çek – senet bordroları, çek giriş ekranındaki muhabir şube alanına maksimum 30 karakterlik veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.
145 WINERP-40398
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Hareketler – Malzeme Yönetimi Fişleri
Malzeme Virmanı İşleminde Malzemeye Ait Lot Numarası Daha Önceki Satırlarda Seçilmiş İse “Bu Hareket Kullanılıyor” Mesajı Alınıyor
Malzeme virmanı işleminde malzemeye ait lot numarası daha önceki satırlarda seçilmiş ise “Bu Hareket Kullanılıyor” mesajı alınıyordu, düzeltildi.
146 WINERP-40328
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
Faturada TIG’da Ek Vergi Beyannameye Yansıtılmayacak Seçildiğinde Form Ba/Bs’de Ek Vergi Tutarı Yansımıyor Ama Cari Üzerinden Mutabakat Form Ba/Bs Gönder Alındığında Parametreyi Dikkate Almadan Tutarı Getiriyor.
Faturada “ek vergi beyannameye yansıtılmayacak” özelliği olan ticari işlem grubu kullanıldığında mutabakat Ba-Bs gönderme işleminde ek vergi tutarını dahil etmeden göndermesi sağlandı.Önceden tanımlanmış filtreler varsa silinip yeniden oluşturulması gerekmektedir.
147 WINERP-40323
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Hareketler – Muhasebe Fişleri
Muhasebe Fişi Tasarımındaki Ticari Sistem Fiş Bilgilerini Listeleyen Standart Alanlar Değer Getirmiyor
Muhasebe fiş tasarımında standart alanlarda bulunan “ticari sistem fiş cari hesap ünvanı”,”ticari sistem fiş no”,”ticari sistem fiş tarihi”,”ticari sistem fiş türü” alanları değer getirmiyordu,değer getirmesi sağlandı.
148 WINERP-40321
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt İşlemler – Varyant özellik güncelleme
Varyant Özellik Güncelleme İşleminde Varyant Kodu Şablon Tanımında Aynı Özellik Değerini İçeren Kayıt Varsa Özellik Güncellemesini Yapmıyor
Varyant özellik güncelleme işleminde varyant kodu şablon tanımında aynı özellik değerini içeren kayıt varsa özellik güncellemesi yapılamıyordu,düzeltildi.
149 WINERP-40283
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar – E-Beyannameler
Form BA/BS Formlarında Veri Al Değildiğinde Cari Hesap Ünvani 60 Karakter’den Fazla İse Cari Hesap Ülke Bilgisi Boş Geliyor.
60 karakterden uzun cari hesap ünvanına sahip cari hesap kartları için form Ba-Bs alındığında ülke bilgisi boş olarak geliyordu,düzeltildi.
150 WINERP-38265
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Maliyet Raporları – Ayrıntılı Maliyet Analizi
Ayrıntılı Maliyet Analizi Raporunda Malzeme Ekstresinde Olduğu Gibi Ekrana Rapor Alındığında Fişlerin Üzerine Tıklanarak İlgili Fişe Gidilebilmeli
Ayrıntılı maliyet analizi rapor satırlarına tıklanarak ilgili fişlere erişilebilmesi sağlanmıştır.
151 WINERP-37945
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Ana Kayıtlar – Dış Ticaret İş Kolları
Ödeme Tahsilat Veri Bağlantısı Çalıştırıldığında Bazı Fiş Türlerinde Kapamalar Geri Alınmıyor.Bu Nedenle Paytrans Tablosunda MatchDate Kolonu Null Olmuyor.
Ödeme Tahsilat Veri Bağlantısı çalıştırılarak kapamalar geri alındığında bazı fiş türleri için Paytrans tablosunda MatchDate kolonu Null olmuyordu, düzeltildi. Not: 2.43.00 versiyon sonrası yapılan ödeme geri alma işlemlerindeki kayıtlar için geçerlidir.
152 WINERP-36274
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Ana Kayıtlar – Malzemeler
Cari hesap ve malzeme kartları eklendiğinde, muhasebe hesap planı alt hesapları ile birlikte otomatik olarak oluşmalı.
Cari hesap ve malzeme kartları eklendiğinde, muhasebe hesap planı alt hesapları ile birlikte otomatik olarak oluşması için Ticari sistem yönetimi – Parametreler bölümüne ‘Muhasebe Hesap Şablonları’ eklenmiştir.
Uygulama ile ilgili dokümana aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz;

Muhasebe Hesap Şablonu Kullanımı Dokümanı

153 WINERP-20632
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Talep Yönetimi
alt alt Hareketler – Talep Fişleri
Talep Fişleri İçin de Revizyon Takibi Olmalı
Talep fişleri için revizyon takibinin yapılabilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda Kayıt Revizyon Takibi Parametrelerine Talep Fişleri seçeneği eklenmiştir.
154 WINERP-18850
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler – Üretim Emirleri
Üretim Emirleri Browser’ında Mamul Kodu ve Açıklamasına Göre CTRL+F İle Arama Yapılabilmeli.
Üretim emirleri browser’ında mamul kodu ve açıklamasına göre CTRL+F ile arama yapılabilmesi sağlanmıştır.
155 WINERP-9849
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar – Hesap Kartları
Muhasebe Hesap Kartında Özel Kod Sayısı Arttırılması İsteniyor.
Muhasebe hesap kartına özel kod 2,özel kod 3,özel kod 4,özel kod 5 alanları eklenmiştir.İlgili raporlarda ;rapor filtre ve rapor tasarım alanlarına da aynı alanlar eklenmiştir.
156 WINERP-61753
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Hareketler – Hızlı Üretim Fişleri
Hızlı Üretim Fişi İle Fason Emri Eklenebilmelidir
Malzeme kartı içerisine Fason Hızlı Üretim tabı eklenmiştir ve Hızlı üretim fişlerine Fason Üretim seçeneği eklenmiştir.
157 WINERP-61530
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler – İş Emirleri
Üretim Emrine Bağlı İş Emirleri, Rework İş Emirleri ve Takım Boz İş Emirleri Açılabilmelidir
Üretim emrine bağlı iş emirleri, rework iş emirleri ve takım boz iş emirleri açılması sağlanmıştır.
158 WINERP-60857
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Ana Kayıtlar – Malzemeler
Malzeme kartına eklenen Fason toplamlar için Malzeme üzerinden F9 menüsünde Cari Hesap Fason toplamları isteniyor.Cari Hesap bazında Toplam isteniyor.
Malzeme Kartı üzerinde F9 Menüsüne “Cari Hesap Bazlı Stok Toplamları” ve Cari Hesap Kartı üzerinde F9 Menüsüne “Malzeme Bazlı Stok Toplamları” raporları eklenmiştir.
159 WINERP-60519
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
İzle
alt alt Hızlı Erişim Düğmeleri
Hızlı Veri Girişinde Fason Reçete ve Fason Üretim Emri Verilebilmelidir.
Hızlı veri girişine fason reçete ve fason üretim emri eklenmiştir.
160 WINERP-60518
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
alt alt Üretim Emri Raporları – Üretim Emirleri Listesi
Üretim Emirleri Raporları Fason Üretime Göre de Raporlanabilmelidir
Üretim emri raporlarına fason üretim bilgileri de eklenmiştir.
161 WINERP-60517
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Ana Kayıtlar – Malzemeler
Malzeme Browser’ı Üzerinden Fason Stoklar Görülebilmelidir
Malzeme kart browserına Fason Stok sütunu parametrik olarak eklenmiştir. Bu kapsamda Malzeme Yönetimi Parametrelerine “Fason Stok Durumu İzlenecek” başlığında bir parametre eklenmiştir.Bu parametrenin “Evet” olarak seçilmesi durumunda Malzeme browser ekranında “Fason Stok” sütunu listelenmeye başlanacaktır.
162 WINERP-
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
İhracat
alt alt Hareketler – İhraç Kayıtlı Satış Faturaları
İhracat Faturaları KDV Muafiyet Kodları XML’e Eklenmeli.
İhracat operasyon fişlerinde ve ihraç kayıtlı satış faturalarında Xml aktarımı yapıldığında kdv muafiyet kodlarınında aktarılması sağlandı.
163 WINTLS-5185
GO3
Tiger3
Tiger3Enterprise
Masa üstündeki kısayolların tamamı ya da birkaçı seçilerek masa üstünde hareket ettirilebilmeli. Farklı bir bölüme taşınabilmeli.
3 serisi ürünlerde masaüstü kısa yollarının toplu şekilde mouse ile taşınabilmesi sağlandı.
164 WINTLS-5184
GO3
Tiger3
Tiger3Enterprise
CTRL+TAB Tuş Kombinasyonu İle Pencereler Arası Geçiş İşleminde Enter Tuşuna Gerek Kalmadan CTRL+TAB Tuş Kombinasyonun Bırakıldığı Andaki Açık Olan Pencere Ekrana Gelebilmeli.
3 Serisi ürünlerde, CTRL+TAB tuş kombinasyonu ile pencereler arası geçiş işleminde Enter tuşuna gerek kalmadan CTRL+TAB tuş kombinasyonun bırakıldığı andaki açık olan pencerenin ekrana gelebilmesi sağlandı.
165 WINERP-52256
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Hareketler – Cari Hesap Fişleri
Cari Hesap Fişinde Açıklama Alanında 4. Satıra Yazılan Değer Üzerine Tekrar Gelindiğinde Değişmektedir.
Cari hesap fişinde açıklama alanında 4. satıra yazılan değer üzerine tekrar gelindiğinde değişmekteydi, düzeltildi
166 WINERP-41161
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Tanımları
alt alt İşlemler – Toplu Standart Reçete Maliyeti Hesaplama
Stok Maliyet Yöntemi Kullanımı Kısıtlaması Yapıldığında Toplu Standart Reçete Maliyet Hesaplama İşleminde Standart Maliyet Seçeneği Gelmiyor
Stok maliyet yöntemi kullanımı kısıtlama parametresi evet olduğunda toplu standart reçete maliyeti hesaplama işlemi maliyetlendirme türü filtresinde standart maliyeti seçeneği gelmiyordu, gelmesi sağlandı.
Bize Ulaşın