ERP Ürünleri için 2.42.00.00 Sürümü Yayınlandı

2 Şubat 2017

Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama
1 WINERP-62043
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satınalma
alt alt Hareketler – Satınalma Teklif Yönetimi
Satınalma Emiri Satırındaki Malzeme Silinmek İstendiğinde “Üretim Emri Bağlantılı Sipariş Satırları Çıkartılamaz” mesajı alınmaktadır.
Satınalma teklif ve satınalma emri satırlarındaki malzeme kartı çıkarılmak istendiğinde ilgili fişin üretim bağlantısı olmamasına rağmen “Üretim Emri Bağlantılı Sipariş Satırları Çıkartılamaz” uyarısı alınıyordu, uyarının alınmaması sağlandı.
2 WINERP-61571
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satınalma
alt alt Hareketler – Alım Faturaları
Oracle’ da Alım Faturası içerisinde 2 satır Sabit Kıymet olduğu zaman Faturaya değiştir kaydet işlemi yapılamıyor.
Oracle datasında birden fazla sabit kıymet satırlı alım faturasında değiştir / kaydet işlemi yapılamıyordu,düzeltildi.
3 WINTLS-5518
GO3
Tiger3
Tiger3Enterprise
3 Serisi Ürünlerde Açık Pencereler, Ctrl+F4 İle Kapatılamıyor.
3 serisi ürünlerde Ctrl-F4 tuş kombinasyonu ile de ekranların kapatılabilmesi sağlanmıştır.
4 WINERP-61409
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satınalma
alt alt Hareketler – Alım Faturaları
Alınan Hizmet Faturasında 10/10 Oranında Tevkifatlı Bir Hizmet Kartı Seçildiğinde Muhasebe Kodlarına Tevkifat Muhasebe Kodları Gelmiyor.
Pay ve payda oranları eşit tevkifatlı malzeme veya hizmet satırları için muhasebe kodları penceresinde “Tevkifatlı kdv’ler ayrı hesapta izlenecek” parametresi seçili olduğu durumda ayrı muhasebe satırları oluşmuyordu, düzeltildi.
5 WINERP-61346
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Ticari Sistem Yönetimi
alt alt Tanımlar – Üretim Kontrol Parametreleri
Kilitlenmiş Stok Fişleri İçin Maliyetlendirme Servisinin Çalıştırılıp Çalıştırılmaması ve Maliyet Ataması Yapması Parametrik Olmalıdır.
Üretim kontrol parametrelerine “Üretim Emri Maliyet işleminde üretimden giriş fişlerine birim fiyat atama için Kilitleme dikkate alınmasın:Evet/Hayır” seçeneği eklenmiştir. Kilitlenmiş malzeme fişleri için üretim emri gerçekleşen maliyet hesaplaması ve toplu gerçekleşen üretim emri maliyeti hesaplamalarında parametre hayır olduğunda fiyat ataması yapılmayacaktır.
6 WINTLS-5475
GO3
Tiger3
Tiger3Enterprise
3 Serisi ürünlerde Rapor Alırken Dosya Seçim Ekranında Sol Taraftakı Uygulama Ikonlarının Altındaki İsimler Gözükmemektedir.
3 serisi ürünlerde, Rapor ekranında ekran veya tablo harici bir rapor alınmak istendiğinde kayıt yeri seçim ekranındaki ikon isimlerinin belirgin hale getirilmesi sağlandı.
7 WINERP-61185
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Hareketler – Cari Hesap Fişleri
Devir İşlemi sırasında “Kur Farkı Faturaları = Aktarılacak” olarak filtre verildiğinde ve Verilen Hizmet faturası ile girilen Kur farkı faturaları varsa access alınıyor.
Sistemde kayıtlı verilen hizmet faturası ile oluşturulan kur farkı faturası varsa ve devir işlemi sırasında
“Kur Farkı Faturaları = Aktarılacak” olarak filtre verilip devir işlemi yapılmak istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi.
8 WINERP-61178
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar – E-Beyannameler
Oracle Database’de Satınalma Faturasında Girilen Malzeme Satır Tutarı Form Ba’ya Yansımıyor.
Oracle datasında; satınalma faturalarında türü malzeme olan satırların tutarları Form BA’ya yansımıyordu,düzeltildi.
9 WINTLS-5458
GO3
Tiger3
Tiger3Enterprise
3 Serisi Ürünlerde Ctrl+c, Ctrl+v Yapılmak İstendiğinde Cannot Open Clipboard The Operation Completed Successfully Hatası Alınmaktadır.
3 Serisi Ürünlerde, arka arkaya Ctrl+C, Ctrl+V Yapılmak İstendiğinde “Cannot Open Clipboard The Operation Completed Successfully” hatası alınıyordu, düzeltildi.
10 WINERP-61139
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Talep Yönetimi
alt alt Hareketler – Talep Fişleri
Öneri Durumundaki Talep Fişinde İptal Edilen Miktar Alanına Miktar Yazılarak Silindiğinde Durum Bilgisi Onaylandı Oluyor, Öneri Olmalı.
Talep fiş satırlarında miktarın tamamı iptal edilen miktar alanına yazıldığında, “İptal” olan durum bilgisi iptal edilen miktar silindiğinde ilgili alan değişmiyordu, düzeltildi.
11 WINERP-61133
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Hareketler – Kasa İşlemleri
Oracle Databasede Kasa/Alınan Hizmet Faturasında Proje Kodu Varsa Muhasebeleşen Fişe Değiştir/Kaydet Yapıldığında OraOLEDB:ORA-01403:hiç veri bulunamadı ORA-06512:konum “LOGO.LG_ACCDISDETLN_TRG_001_01″,satır1…..” Uyarısı Veriyor.
Proje kodu olan ve muhasebeleştirilmiş olan kasadan kesilen alınan hizmet faturalarına değiştir ile girilip yeniden kaydedilmek istendiğinde hata alınıyordu,düzeltildi.
12 WINERP-61132
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
İhracat
alt alt Hareketler – İhraç Kayıtlı Satış Faturaları
Oracle Databasede İhraç Kayıtlı Satış Faturası Muhasebe Kodları Dolu Olmasına Rağmen Muhasebeleştirildiğinde “Hatalı Muhasebe Bağlantı Kodu” Uyarısı Alınıyor Ve Kayıt Muhasebeleştirilmiyor.
“İhracat Operasyon Fişinde intaç tarihi boşsa muhasebeleştir” ticari sistem parametresinin “Hayır” olduğu durumda ihraç kayıtlı satış ve ihraç kayıtlı satınalma faturaları muhasebeleştirilemiyordu, düzeltildi.
13 WINERP-61130
GO3
Tiger3
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Hareketler – Cari Hesap Fişleri
3 Serisi Ürünlerde Tahsil Edilmiş Kredi Kartı Fişi Üzerinde Sağ Tuş İlgili Banka Fişleri Denildiğinde Açılan Ekran Arkada Kalıyor İkinci Kez İlgili Banka Fişleri Dediğimizde Ya da Açık Pencerelerden Getirebiliyoruz.
Tahsil edilmiş olan kredi kartı fişi üzerinden F9 menüsü yardımıyla ilgili banka fişleri ekranı açılmak istendiğinde banka fişleri altta kalıyordu,düzeltildi.
14 WINERP-61098
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satınalma
alt alt Hareketler – Alım Faturaları
E-fatura Olarak Kaydedilmiş Satınalma ve Satınalma İade Faturası Satırlarında Hizmet Seçilmiş İse Fatura Üzerinden Ulaşılan Muhasebe Kodları Penceresi Kaydedilmek İstediğinde Access Hatası Alınıyor.
E-Fatura tipindeki satınalma faturalarında satırda hizmet seçilmesi durumunda F9 muhasebe kodları penceresine girilip kaydetme işlemi yapıldığında hata alınıyordu, düzeltildi.
15 WINERP-61054
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Tanımları
alt alt Ana Kayıtlar – Ürün Reçeteleri
Ürün Reçetesi Ve Üretim Emrinde Varyant Açıklama 2 Alanı İsteniyor.
Ürün reçetesi ve üretim emri formlarına varyant açıklaması 2 alanı eklenmiştir.
16 WINERP-61045
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Hareketler – Malzeme Yönetimi Fişleri
Ambar Transfer Fişi İçerisinde Giriş Ambarı Seçimi Yapmak İçin Ambar Listesi Açılıp Ambar Numarası Klavyeyle Girildiğinde İkinci Denemede Hata Alınıyor.
Ambar transfer fişi içerisinde ambar seçim listesinde klavye ile ambar numaraları yazıldığında hata alınıyordu, düzeltildi.
17 WINERP-61024
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
Cari Hesap Kartı İçinden Tanımlanan Telefon Kodları Silinemiyor.
Cari hesap kartı içerisinden ulaşılan telefon alan kodları ekranında girilen kod bilgisinin silinebilmesi sağlandı.
18 WINERP-61019 GO3 Satınalma
alt alt Hareketler – Alım Faturaları
Go3 Ürününde Diğer ürünlerde Olduğu Gibi Toplu Varyant Seçimi Ekranında Aktar Butonu Olmalı.
Go3 ürününde ‘Toplu Varyant Seçimi’ ekranına “Aktar” butonu eklenmiştir.
19 WINTLS-5435
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
2.41 Versiyonda İzle/Seçenekler Pencere Büyütme: Büyük Seçiliyse Fatura Ekle Yapıldığında İmleç Kaydet Tuşunda Geliyor.
Pencere büyütme seçeneği “Büyük” veya “Daha Büyük” olan kullanıcılarda açılan formlarda imleç kaydet butonunda konumlanmış olarak geliyordu,düzeltildi.
20 WINTLS-5425
GO3
Tiger3
Tiger3Enterprise
3 Serisi Ürünlerde Ana Ekranda Boş Bir Alana Ya Da Herhangi Başka Bir Modüle Tıklandığında Ekran Siyah Oluyor.
14.12.2016 Tarihinde Microsoft tarafından yayınlanan Windows güncellemesi (KB3206632) sonrasında 3 serisi ürünlerimizde ekran geçişlerinde oluşan görsel problemlerin çözümü sağlanmıştır.
21 WINTLS-5429
GO3
Tiger3
Tiger3Enterprise
3 Serisi Ürünlerde Çok Satırlı Faturalara Değiştir İle Ya Da İncele Denildiğinde ‘Responding’ Yanıt Vermiyor Durumunda Kalıyor
3 Serisi ürünlerde çok satırlı kayıtlarda incele yada değiştir ile işlem yapılmak istendiğinde uygulama yanıt vermiyor durumuna düşüyordu, düzeltildi.
22 WINTLS-5427
GO3
Tiger3
Tiger3Enterprise
3 Serisi Ürünlerde Tam Ekran Açılmayan Browserlarda (Sipariş, İrsaliye, Fatura vs.. ) F7 Yapıldığında “Stream read error” Hatası Alınıyor
3 Serisi ürünlerde browserlarda F7 yapıldığında “Stream read error” hatası alınıyordu, düzeltildi.
23 WINERP-60916
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Kasa Raporları – Kasa Ekstresi
Kasa Ekstresine Önceki Günden Devir Bakiyesinin Listelenip Listelenmemesiyle İlgili Filtre Eklenmesi Talep Ediliyor.
Kasa Ekstresi filtre seçeneklerine “Önceki Günden Devir Bakiyesi:Listelenecek/Listelenmeyecek” filtresi eklenmiştir.
24 WINERP-60908
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
Satış İade Faturalarında Fatura Tipi Olarak Kağıt Fatura Seçilebilmelidir.
E-Fatura kullanıcısı olan cari hesaplara kesilen toptan ve perakende satış iade faturalarında fatura tipi kağıt fatura olarak seçilebilmesi sağlanmıştır.
25 WINERP-60861
GO3
Tiger3
Tiger3Enterprise
Üst Menü (ikonlar)
3 Serisi Ürünlerde Masaüstüne Dön İkonu Değiştirilmelidir.
3 serisi ürünlerde “Masaüstüne Dön” ikonu değiştirilmiştir.
26 WINERP-60841
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler – Üretim Emirleri
Üretim Emri Satırları, Ürün Reçete Tanımı ve Browserlerında Malzeme açıklaması 3 Gelmesi İsteniyor.
Üretim emri browserı, üretim emri satırları, ürün reçete browserı,ürün reçete satırları ile gerçekleşen maliyet hesaplama pencerelerine malzeme açıklaması 3 alanının getirilmesi sağlanmıştır.
27 WINERP-60794
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
2.41.00 Versiyonda Herhangi Bir Kart Yada Fişlerde Arayüz uyarlama Yapılıp Pencere Kapatılmak İstendiğinde “Değişiklik kayıt ediliyor ve uygulanıyor“ Penceresi Askıda Kalıyor Ve Kapanmıyor.
Arayüz uyarlama formu kaydedildikten sonra ‘Değişiklikler kaydediliyor’ uyarı ekranı kapatılamıyordu, kapatılması sağlandı.
28 WINERP-60772
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Hareketler – Banka Fişleri
Kredi Taksit Ödemesi İle Oluşan Banka İşlem Fişine Değiştirle Girildiğinde Muhasebe Hesapları Ekranında Tüm Satırlarda Masraf Merkezi Seçili Olmasına Rağmen İşlemde Masraf Merkezi Kodları Eksik Uyarısı Alınıyor.
Kredi taksit ödemesi sonucu oluşan banka işlem fişinde masraf merkezleri dolu olmasına rağmen parametreye bağlı olarak “Masraf Merkezleri Kodları Eksik” uyarısı alınıyordu, düzeltildi.
29 WINERP-60767
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Mali Tablo Tanımları – Bilanço Tablosu
Bilanço Tablosunda Aktifler ve Pasifler Toplamı Alanları Değer Getirmiyor.
Bilanço tablosunda hiyerarşik tanım kodu verildiğinde aktifler ve pasifler toplamı alanları değer getirmiyordu, düzeltildi.
30 WINERP-60712
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler – Üretim Emirleri
Üretim Emri İçerisinde Standart Malzeme Maliyeti Kullanıldığında Birden Fazla Üretimden Giriş Fişi Olduğundan Gerçekleşen Maliyeti Yanlış Hesaplıyor.
Üretim emri içerisinde standart malzeme maliyeti kullanıldığında ve birden fazla üretimden giriş fişi olduğu durumda gerçekleşen maliyetin doğru hesaplanması sağlandı.
31 WINERP-60711 GO3
GoPlus \ GO 3 Ürünlerinde Gümrük Klavuzunda Belirtilen İhracat İşlemleri’nin Elektronik Olarak Gönderimi İle İlgili Geliştirmeler Yapılmalı.
GoPlus ve GO 3 Ürünlerine gümrük kılavuzunda belirtilen ihracat işlemleri’nin elektronik olarak gönderimi ile ilgili geliştirmeler kapsamında e-İhracat İşlemleri modül olarak eklenmiştir.

Uygulama ile ilgili dokümanlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz;

GoPlus\GO 3 e-İhracat İşlemleri

32 WINERP-60697
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar – E-Beyannameler
İndirim Uygulanmış Perakende Satış Faturası Form BS’ye İndirimsiz Olarak Yansıyor.
İndirim uygulanmış ‘Perakende Satış Faturası’ tutarının BS formuna doğru yansıması sağlanmıştır.
33 WINTLS-5496
GO3
Tiger3
Tiger3Enterprise
3 Serisi Ürünlerde Bazı Terminallerde Sanal Klavye Butonu Çalışmıyor.
3 Serisi ürünlerde sanal klavye açılmıyordu, düzeltildi.
34 WINERP-60656
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Hareketler – Malzeme Yönetimi Fişleri
Alım İrsaliyesi İle Girilen Seri Numarası İptal Edildikten Sonra Ambar Fişinde Manuel Aktarmak İstendiğinde Gelmiyor Fakat “borkod girişi” ile “seri no ara” Seçili İken Seçilebiliyor.
İptal edilmiş olan alım irsaliyesine rağmen seri/lotlu malzeme “barkod no ara” işlemi ile çıkış hareketlerine getiriliyordu, düzeltildi.
35 WINERP-60605
GO3
Tiger3
Tiger3Enterprise
USYS
alt alt Yönetim – Kullanıcılar
3 Serisi Ürünlerde APP Kullanıcısı İle İlgili Geliştirmeler Yapılmalı.
3 Serisi ürünlerde sistem işletmeninde APP kullanıcı tanımları ile ilgili geliştirmeler yapıldı.

Uygulama ile ilgili dokümanlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz;

Logo APP Genel Kullanımı

36 WINERP-60434
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Ana Kayıtlar – Malzemeler
Negatif Seviyeye Düşen Malzemeler Browserına Malzeme Açıklama 2, Malzeme Açıklama 3 ve Varyant Açıklama 2 Alanlarının Eklenmesi Talep Ediliyor.
Negatif Seviyeye Düşen Malzemeler browserına ‘Malzeme Açıklama 2’, ‘Malzeme Açıklama 3’ ve ‘Varyant Açıklama 2’ alanları eklenmiştir.
37 WINERP-60295
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler – Üretim Emirleri
Malzeme Temini Sonucunda Malzeme Temin Önerilerine Fiş Atanıp Atanmayacağı Parametreye Bağlanmalıdır.
Üretim emri malzeme temini işleminden vazgeç ile çıkıldığında malzeme temin önerilerine fiş oluşturulup oluşturulmayacağı üretim kontrol parametrelerine eklenen ‘Malzeme Temin Önerileri Oluşturulsun – Evet/Hayır’ parametresine bağlanmıştır. Ardışık malzeme temini browserına da malzeme temin önerileri oluşturulsun checkbox ı eklenmiştir.
38 WINERP-60260
GO3
Tiger3
Tiger3Enterprise
3 Serisi Ürünlerde Dosya Menüsünde Yer Alan Firma Değiştirme İşlemi Masa Üstünde Kısayol İkonu Olarak Eklenebilmeli.
3 Serisi ürünlerde, Modüller içerisindeki Diğer İşlemler altına Dosya isminde yeni bir alt modül eklenerek (Modüller\Diğer İşlemler\Dosya) içerisine “Kullanıcı Değiştir”, “Firma Seç”, “Çalışma Dönemi Seç” seçenekleri eklenmiştir.
39 WINERP-60253
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt İşlemler – Muhasebeleştirme
Malzeme Fişleri Muhasebeleştirilirken,Muhasebeleştirme Kontrolü: Yapılmayacak Seçili İse Masraf Merkezi Kontrolü Yapılmadan Muhasebe Fişi Oluşuyor.
Malzeme fişleri muhasebeleştirilirken, kontrol parametresine göre, fişin muhasebeleştirilmesinin kontrolü sağlanmıştır.
40 WINERP-60245
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
İptal Edilen Fatura Toplamı Borç Takip Ekranındaki Borç Alanına Yansıyor, İptal Edilen Faturalar Borç Takip Toplamına Yansımamalı.
İptal edilen fişlerin toplamlara yansıması, Borç Takip ekranında ‘İptal Edilenler = Listelenecek/ Listelenmeyecek’ filtresine göre çalışması ve filtre ön değeri ‘Listelenmeyecek’ seçili olarak gelmesi sağlanmıştır.
41 WINTLS-5305
GO3
Tiger3
Tiger3Enterprise
3 Serisi Ürünlerde Alt Klasörlerde Font Tipi Değişikliği Algılanmıyor.
3 Serisi ürünlerde tanımlanan font tipinin alt klasörler için de geçerli olması sağlandı.
42 WINTLS-5307
GO3
Tiger3
Tiger3Enterprise
3 Serisi Ürünlerde “Formu minimize et” Butonlarının Bulunduğu Kısma “Çıkış” Butonu Eklenmelidir.
3 Serisi ürünlerde üst bölüme Çıkış işlemi için “(X)” butonu eklenmiştir.
43 WINERP-60161
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Ticari Sistem Yönetimi
Dağıtım Emirleri İçin Kayıt Revizyon Takibi Yapılabilmeli.
Kayıt revizyon parametrelerinde kayıt revizyon takibi yapılacak satış dağıtım işlemleri içerisine “Dağıtım Emri” eklenerek kayıt revizyon takibi yapılabilme imkanı sağlanmıştır.
44 WINERP-60160
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Alınan Siparişler
Windows Tarih Formatı GG/AA/YYYY Olduğunda Ve Sipariş Formu Mail Olarak Gönderilmek İstendiğinde ‘Dizine Yazılamıyor’ Hatası Alınmaktadır.
Farklı dil seçeneklerinde mail ile form gönderimi yapılmak istendiğinde ‘Dizine Yazılamıyor’ hatası alınıyordu, farklı dil ve tarih formatlarında gönderim yapılabilmesi sağlanmıştır.
45 WINTLS-5281
GO3
Tiger3
Tiger3Enterprise
3 Serisi Ürünlerde Pencere Küçültme Yapılıp Tekrar Tam Ekran Yapıldığında Masaüstü Standart Yerleşime Geri Dönüyor.
3 Serisi ürünler tam ekran konumdayken ekran küçültülüp tekrar tam ekran konuma geçildiğinde kısayol yerleşimlerinin sabit kalması sağlandı.
46 WINERP-60054
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt İşlemler – Yansıtma
Yansıtma1 Ve Yansıtma 2 İle Oluşan Muhasebe Fişinde Bazı İşyerleri İçin Fiş Tarihi Ve Fiş Numarası Boş Fiş Geliyor.
Yansıtma1 ve Yansıtma 2 işleminde tüm iş yerleri seçilerek oluşan muhasebe fişinde bazı iş yerleri için fiş tarihi ve fiş numarası boş fiş geliyordu. Düzeltildi.
47 WINERP-60053
GO3
Tiger3
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
3 Serisi Ürünlerde Terminalde Cari Hesap Kartı Kopyala Ve Değiştir İşleminde Performans Sorunu Yaşanıyor.
3 Serisi ve diğer ürünlerde cari hesap kartı “Ekle”,”Değiştir” ve “İncele” işlemlerinde performans iyileştirmesi yapılmıştır.
48 WINERP-60051
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
Kayıt Revizyon Sonucu Oluşan F9 Silinen Kayıtlar Penceresinde Ctrl+F İle Arama Yapılmak İstendiğinde ‘Incorrect Syntax Near..’ Hatası Alınıyor.
Kayıt revizyon sonucu oluşan F9 silinen kayıtlar penceresinde Ctrl+F ile arama yapılmak istendiğinde hata alınıyordu, düzeltildi.
49 WINERP-59816
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
USYS
alt alt Yönetim – Firmalar
E-Defter Uygulaması Kapsamında Sistem İşletmeni’nde Firma Tanımı Kayıt Edilirken Vergi No Kontrolü Yapılmalı.
E-Defter uygulaması kapsamında firma ve işyeri tanımlarında yer alan vergi numarası alanlarında sayısal olarak 10 karakter veri giriş kontrolü yapılması sağlanmıştır.
50 WINERP-59671
TigerPlus
TigerEnterprise
Tiger3
Tiger3Enterprise
İthalat
alt alt Hareketler – Dağıtım Fişleri
İthalat Modülünde Bulunan Dağıtım Fişi Satırında Bulunan Dağıtım Tipi Özelliği Çalışmıyor.
Dağıtım fişi içerisine aktarılan hizmet satırlarında dağıtım tipi dağıtılmayacak seçilmesine rağmen ilgili satır dağıtılacak gibi işlem görüyordu, hata düzeltilerek dağıtılmayacak olarak işlem görmesi sağlandı ve muhasebe fişine de yansıması engellendi.
51 WINERP-59521
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üst Menü (ikonlar)
alt alt Yönetici Konsolu
Yönetici Konsolunda Bulunan Tahsilatlar Başlığı Altındaki Çek Bölümünde Tahsile Verilen Çekler + Porftöydeki Çekler Listeleniyor Fakat Senet Bölümünde Sadece Portföydekiler Listeleniyor.
Yönetici konsolunda tahsilatlar başlığı altındaki çek ve senet bölümlerinde; Portföy + Tahsile Verilen + Teminata Verilen çek ve senetlerin toplamının listelenmesi sağlanmıştır.
52 WINERP-59465
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler – Üretim Emirleri
Üretim Emri Toplu Durum Bilgisi Değişikliği İle Onaylama Tarihi Öncesine İşlem Yapılabiliyor.
Üretim emri toplu durum bilgisi değişikliği ile onaylama tarihi öncesine işlem yapılabiliyordu, düzeltildi.
53 WINERP-59428
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler – Üretim Emirleri
Dönem Kapatma Yapılan Tarih Öncesine Üretim Emri Eklenmemeli.
Üretim emri içerisinde ana ürün veya girdi satırlarından kullanılan malzemeler içinde dönem kapatma yapılmış malzemeler var ise dönem kapatma yapılmış tarihlere üretim emri eklenmesi engellenmiştir.
54 WINERP-59298
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
Cari Hesap Kartı Üzerinde Yaz Mutabakat Ba Bs Formu Alındığında Kur Farkı Fişi İki Katı Olarak Yansıyor.
Cari hesap kartı üzerinden mutabakat Ba/Bs formu alındığında kur farkı fişinin doğru yansıması sağlandı.  Not: Mutabakat Ba/Bs formunda tanımlı filtre kullanılması durumunda tanımlı filtrelerin silinip tekrar oluşturulması gerekmektedir.
55 WINTLS-5286
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
E-Defter için Mali Mühürün Son Kullanma Tarihine 2 Ay Kala E-Defter İmzalama Ekranında Ve E-defter Uygulamasında Uyarı Vermelidir.
E-Defter uygulamasında, e-Defter imzalama işlemi sırasında mali mühür son kullanma tarihi kontrol edilerek geçerlilik tarihi bitişine 2 ay kala uyarı verilmesi sağlanmıştır.
56 WINERP-59036
GO3
Tiger3
Tiger3Enterprise
Dosya
3 Serisi Ürünlerde Dosya Menüsünde Yer Alan Günlük Döviz Kurları Masa Üstünde Kısayol İkonuyla Kolay Ulaşılabilir Durumda Olmalı.
Diğer işlemler altında Dosya menüsü altına “Günlük Döviz Kurları” eklenerek kullanıcının istediği takdirde masaüstüne kısayol olarak ekleyebilmesi sağlanmıştır.
57 WINERP-59029
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Tanımları
alt alt İşlemler – Ürün Reçeteleri Karşılaştırma İşlemi
Ürün Reçeleri Karşılaştırma İşlemi Fabrika Bağımsız Çalışmalıdır. Eğer İş İstasyonundaki Fabrika Kodu 0 Değil İse Karşılaştırma Sonuçları Boş Geliyor.
Ürün reçeteleri karşılaştırma ekranına fabrika no seçeneği eklenmiştir. Reçete seçimi yapıldıktan sonra fabrika seçimi de yapılarak fabrikalara göre reçete karşılaştırma yapılabilmesi sağlanmıştır.
58 WINERP-58889
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Satış Teklif Yönetimi – Satış Faaliyetleri
Teklif Yada Sözleşme Gelecek Yılda Kullanılacak Firma /Döneme Devir İle Aktarılıyor İse Kalan Miktar, Birim Fiyat Seçenekleri De Aktarılmalıdır.
Teklif ve sözleşmelere bağlı bekleyen miktarların önceki yılda oluşturulmuş sipariş ,irsaliye ve fatura miktarlarını dikkate alıp devir yapılan firmaya kalan miktarın doğru bir şekilde aktarılması sağlanmıştır.
59 WINERP-58843
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Ana Kayıtlar – Birim Setleri
Birim Setlerinde Ctrl+f İle Arama Yapıldığında Microsotf Ole Db Hatası Alınmaktadır.
Birim setlerinde Ctrl+F ile arama yapılmak istendiğinde hata alınıyordu,düzeltildi.
60 WINERP-58828
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
e-Fatura Uygulaması Kapsamında, Gönderimi Yapılmış(Sunucuda Hata Aldı, Kabul Edildi vs.) Satış Fiyat Farkı Faturasına Değiştir İle Girip Muhasebe Kodları Değiştirildiğinde Faturanın Statüsü “GİB’e Gönderilecek” Olarak Güncelleniyor.
E-Fatura olarak kesilmiş fiyat farkı faturalarında değiştirle girilip kaydedildiğinde e-fatura statülerini de değiştiriyordu düzeltildi.
61 WINERP-58806
GoPlus
GO3
Genel Muhasebe
alt alt Hareketler – Muhasebe Fişleri
Muhasebe Fişi F9 Seçeneklerde Bulunan “Toplu Durum Değiştir” Seçeneği, Perakende Modüne Bağlı Olmamalı.
Go 3 ve GoPlus ürünlerinde Muhasebe Fişi F9 – “Toplu Durum Değiştir” seçeneğinin perakende modülüne bağlı olmadan gelmesi sağlanmıştır.
62 WINERP-58800
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar – Muhasebe Bağlantı Kodları
Kullanıcı Tanımlı Giriş Fişleri, Kullanıcı Tanımlı Çıkış Fişleri, Diğer Giriş İle Diğer Çıkış Muhasebe Bağlantı Kodlarına, Malzeme Özel Kod 2-3-4-5 Seçenekleri Eklenmeli.
Kullanıcı tanımlı giriş fişleri, kullanıcı tanımlı çıkış fişleri, diğer giriş/çıkış  muhasebe bağlantı kodu tanımlamalarına malzeme özel kod 2-3-4-5 seçenekleri eklenmiştir.
63 WINERP-58710
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Satış Teklif Yönetimi – Satış Faaliyetleri
Satış Teklif Yada Sözleşmesini Siparişe Aktardığımızda Teklif/Sözleşmenin Detaylar Tabına Girilen Açıklama Sipariş Fişine Gelmiyor.
Satınalma/Satış teklif ya da sözleşme fişindeki ‘Detay Açıklama’ bilgisinin siparişe aktarımlarda gelmesi sağlanmıştır.
64 WINERP-58690
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satınalma
alt alt Ana Kayıtlar – Alınan Hizmet Kartları
Kur Farkı Faturası Olarak Kesilen Alınan Hizmet Faturasının Satırında Kdv Hariç Seçilip Kaydedildikten Sonra Faturaya Değiştir İle Girildiğinde KDV Kolonu Dahil Olarak Değişiyor ve Hesaplamada Değişiyor.
Kur farkı faturası olarak kesilen alınan hizmet faturasının detaylar sekmesinde kur farkı seçeneği işaretlendiğinde KDV dahil / hariç seçeneğinin değiştirilememesi sağlanmıştır.
65 WINERP-58516
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Çek/Senet Raporları – Müşteri Çek/Senetleri
Müşteri Çek Senetleri Raporunda Genel Durum Tarihi Verildiğinde Son Durum Raporlanıyor.
Müşteri Çek Senetleri raporunda ‘Genel Durum Tarihi’ verildiğinde “Durumu’ bilgisinin doğru değer getirmesi sağlanmıştır.
Not:Raporun alındığı tarihte çek/senedin durumu son durum değil ise ‘Genel Durum Tarihi’ verilerek, ‘Genel Durum’ filtresi aktifleştirilmelidir. Son durum filtresi aktif ise her şekilde raporda son durumu basılacaktır.
66 WINERP-58086
GoPlus
GO3
Satınalma
alt alt Hareketler – Alım Faturaları
Go3 ,Goplus Ürünlerinde Satış Elemanı Kullanımı İle İlgili Kısıtlama Kaldırılmalı.
Go 3 ve GoPlus ürününde Satınalma siparişi ,satınalma irsaliyesi ve satınalma faturasında fiş başlığında satış elemanı kodunun seçilebilmesi sağlanmıştır.
67 WINERP-58020
TigerPlus
TigerEnterprise
Tiger3
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Satış Teklif Yönetimi – Satış Faaliyetlerim
Satış Teklifine Negatif Seviye Kontrolü Yapılan Bir Malzeme Çağrılıp Satış Teklifi Onayla Denildiğinde “Negatif Seviyeye Düşen Mallar” Uyarısı Alınıyor.
Malzemeye için negatif seviye kontrolünün yapıldığı durumlarda satış ve dağıtım parametrelerinde sipariş rezervasyonunda negatif seviye kontrolü parametresi Evet olarak seçili ise satış teklif fişine kontrol yapılan malzeme girilerek  satış teklifi onaylandığında”Negatif Seviyeye Düşen Mallar” Uyarısı Alınıyordu. Düzeltildi.
68 WINERP-57942
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Ana Kayıtlar – Malzemeler
Malzeme Hareketleri Penceresinde Malzemenin Maliyetine Ek Vergi Tutarı Da Dahil Edilmelidir.
Malzeme hareketleri penceresinde birim fiyat (net) alanında, malzemenin ek vergi tutarı da dahil edilerek listeleme yapılması sağlanmıştır.
69 WINERP-57330
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
Cari Hesap Kartı Üzerinden Yaz Mutabakat Ba Bs Alındığında Filtrede Belirtilen Tarih Aralığında Carinin Hareketi Yok İse Standart Alanlarda Bulunan …Tarihli Bakiye Alanı Hatalı Veri Getiriyor.
Cari hesap kartı üzerinden yaz mutabakat Ba Bs alındığında filtrede belirtilen tarih aralığında cari hesabın hareketi yok ise standart alanlarda bulunan “…Tarihli Bakiye” alanı hatalı değer getiriyordu. Düzeltildi.
70 WINERP-57328
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Ticari Sistem Yönetimi
alt alt Tanımlar – Döviz Kullanım Parametreleri
Döviz Kullanım Parametrelerinde Satış İçin Kur 2. Tür Seçili İken Açılan Satış Faturasında Detaylar Tabında Kur Olarak 1.Tür Seçilip Faturaya Satır Eklendiğinde Detaylar Tabındaki Kur Dikkate Alınmıyor.
Döviz kullanım parametrelerinde satış için kur 2. tür seçili iken satış faturası detaylar tabında 1. Türdeki kur seçildiğinde,faturaya eklenen malzeme fiyatı tanımlı fiyatlardan geliyor ise detaylar tabındaki kur dikkate alınmıyordu. Düzeltildi.
71 WINERP-57281
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
Satış/Satınalma Faturası İçerisinde Birim Fiyat Kısmındaki Üç Noktaya Tıklandığında Son Satış/Satınlama Fiyatı Net Seçeneğinde Gelen Ekranda İlgili Cari Hesap Tüm Cari Hesap Seçimi Parametrik Olmalı.
Malzemeye ait Giriş/ Çıkış hareketi olan fişlerde, ‘Birim Fiyat’ kısmında (…) ile açılan ekranda fiyatların öndeğer olarak hangi cari hesaplara göre gelmesi gerektiği; Malzeme Yönetimi Parametrelerindeki “Birim Fiyat Seçiminde Cari Hesap= İlgili Cari Hesaplar/ Tüm Cari Hesaplar” parametresine bağlanmıştır.
72 WINERP-57144
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler – Üretim Emirleri
Üretim Emri,Satırları, Ürün Reçete Tanımı ve Browserlerında Malzeme Açıklaması 3 Alanlarının Kullanılması İsteniyor.
Üretim emri, üretim emri satırları, üretim emri browserı, iş emirleri, ürün reçete satırları, ürün reçete browserı ve talep fişi üzerinden F9-Talep Karşılama ekranlarına , malzeme açıklaması 2-3 kolonları eklenmiştir.
73 WINERP-57143
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Hareketler – Çek/Senet Bordroları
Çek/Senet Tutarı Proje Koduna Göre Dağıtım Yapılabilsin.
Çek giriş, Senet giriş, Çek Çıkış (Cari Hesaba), Senet Çıkış (Cari hesaba) bordrolarında, muhasebe kodlarında “Hesap Dağıtım Detayları” seçeneği eklenerek tutarın proje bazında dağıtımının yapılması sağlanmıştır.
74 WINERP-56731
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
alt alt Kur Güncelleme – CH işlemleri
Borç Dekontu İçin Fiş Numaralama Yapıldığında Tüm Fişler Numaralanmasına Rağmen “Belirtilen Aralık Bütün Fişleri Numaralamak İçin Yeterli Olmadığından Bazı Fişler Numaralanamadı” Uyarısı Alınıyor.
Borç/alacak dekontları için fiş numaralama yapılmak istendiğinde “Belirtilen Aralık Bütün Fişleri Numaralamak İçin Yeterli Olmadığından Bazı Fişler Numaralanamadı” uyarısı alınıyordu, düzeltildi.
75 WINERP-56026
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
Fatura/Fişlerdeki Cari Hesap Yerine, Vade Takibi Yapılan Cari Hesap Kartı Seçildiğinde, Vade /Tutar Limit Kontrolü Yapılmıyor.
Vade takibi yapılan cari hesap kartları, değiştir seçeneği ile faturaya girilerek seçildiğinde vade/tutar limit kontrolü yapılmıyordu,düzeltildi.
76 WINERP-55888
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Planlama
alt alt Üretim Planlama – Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)
Üretim İhtiyaç Planlama (MRP) ve (MPS) Filtresinde Talep Fişi Numarası Filtresini Dikkate Almıyor.
Üretim ihtiyaç planlama (MRP) ve (MPS) filtrelerinde yer alan talep fişi numarası filtresi çalışmıyordu, düzeltildi.
77 WINERP-55214
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Hareketler – Cari Hesap Fişleri
Kredi Kartı Fiş İçin Proje Kodu Seçilerek Diğer Bilgiler de Doldurularak Kaydedildiğinde, Cari Hesap Browser da Hareketlerde Proje Kodu Alanı Boş Geliyor.
Kredi kartı fişinde başlık kısmında girilmiş olan proje kodu bilgisinin  F9- muhasebe kodları ekranındaki cari hesap satırına ve aynı zamanda cari hesap kartı üzerinden ulaşılan hareketler ekranına yansımıyordu, yansıması sağlandı.
78 WINERP-54773
TigerPlus
TigerEnterprise
Tiger3
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Dağıtım Emirleri
Dağıtım Emri Üzerinden Toplu Faturalama İşlemi İle Oluşan Toptan Satış Faturası Muhasebeleştirilmek İstendiğinde Hatalı Muhasebe Kodları Uyarısı Alınmaktadır.
Dağıtım Emri üzerinden toplu faturalama işlemi ile oluşan toptan satış faturasının muhasebeleştirilmesi sırasında “Hatalı Muhasebe Kodları” uyarı alınıyordu. Uyarı alınmadan muhasebeleştirme yapılması sağlanmıştır.
79 WINERP-51086
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Hareketler – Muhasebe Fişleri
Muhasebe Parametrelerindeki “Fiş Sıralaması” Parametresi Tahsil ve Tediye Fişleri Basımında da Çalışmalı.
Muhasebe parametrelerindeki “Fiş Satırları” parametresinin tahsil ve tediye fişleri için de çalışması sağlandı.
80 WINERP-50265
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar – E-Defterler
E-Defter Oluşturma İşlemi Sırasında Ekranda İşlemin Aşama Bilgisini Gösteren(Kaç yevmiye numarası var, kaçıncı işleniyor vb.)Prosses Bar Gösterilmeli.
E-Defter dosya oluşturma işlemi sırasında ekranda işlemin aşama bilgisini gösteren prosses bar eklenmiştir.
81 WINERP-49823
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üst Menü (ikonlar)
alt alt Yönetici Konsolu
Yönetici Konsoluna Banka Bakiyesi Hatalı Yansıyor.
Çek/senet çıkış banka teminat türündeki bordroların yönetici konsolundaki banka bakiyesini etkilememesi sağlandı.
82 WINERP-49346
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt Mali Tablo Tanımları – Bilanço Tablosu
Mali Tablo Tanımları Oluşturulduğunda Tüm Hesap Kodları Boş Olarak Oluşuyor.
Mali tablo tanımları, standart tasarımda hesap kodlarının Türkiye mevzuatına göre dolu olarak oluşması sağlanmıştır.
83 WINERP-46930
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Ana Kayıtlar – Malzemeler
Malzeme Kartında Açıklama 3 Alanı Talep Ediliyor.
Malzeme kartına ‘Açıklama 3’ Alanı eklenmiştir.
84 WINERP-46856
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Ana Kayıtlar – Malzemeler
Malzeme Kartı Üzerinde Seri/Lot Hareketler Penceresindeki Hareketler kısmında Ambar No olmalı.
Malzeme Kartı üzerinde Seri/Lot Hareketler penceresi ‘Hareketler’ bölümüne “Ambar” kolonu eklenmiştir.
85 WINERP-46231
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Hareketler – Banka Fişleri
Banka Fişlerinde(Banka Alınan/Verilen Hizmet Fatırası) Satırda Ambar Bilgisine Ambar Harici Bilgiler Geliyor Ve Birden Fazla Satırlarda Ambar Secilemiyor.
Banka fişlerinden alınan/verilen hizmet faturalarında satırdaki ambar bilgisi alanına ambar harici bilgiler geliyordu, düzeltildi.
86 WINERP-46177
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
Satış Kampanya Kartında Ödeme Plan Grup Kodu Tanımı Varsa, Satış Faturasında Kampanya Uygulanmıyor.
Satış kampanyası kartında ödeme plan grup kodu seçili olduğunda satış faturasında kampanya uygulanmıyordu, düzeltildi.
87 WINERP-44983
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
Cari Hesap Kartında V.D. Kodu Alanı Listeden Seçilebilir Şeklinde Olmalı SYS deki Vergi Dairesi Bilgisi Seçilebilmeli.
Cari hesap kartındaki vd kodu ve vergi dairesi alanları listeden seçimli hale getirilmiştir.
88 WINERP-44978
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
Cari Hesap Toplu Mektup Gönder Seçeneği İle Hareket Görmemiş Cari Hesaplara Mektup Gönderimi Yapılamıyor.
Cari hesap toplu mektup gönderme işleminde hareket görmeyen cari hesaplara mektup gönderimi yapılamıyordu, düzeltildi.
89 WINERP-43082
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Hareketler – Çek/Senet Bordroları
Müşteri Çeki Bordrosu Teminata Verilip Portföye Geri Alındıktan Sonra Bankaya Tahsile Çıkılıp Tahsil Edildikten Sonra Bankadan Portföye İade Edilen Çek Bordrosu Muhasebe Kodu Gelmiyor.
Bankadan portföye iade edilen çek, tahsile verilip tahsil işlemi yapıldıktan sonra, portföye iade edilen çek bordrosunun muhasebe kodlarında değişiklik yapılamıyordu, düzeltildi.
90 WINERP-38553
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Fiş Dökümleri ve Ekstreler – Malzeme Ekstresi
Malzeme Kartı Üzerinden Ekstre Alındığında Filtrede “Varyant Bazında Listeleme=Evet” Olduğunda Oracle Databasende Listeleme Yapmıyor.
Oracle veritabınında malzeme kartı üzerinden ekstre alındığında “Varyant Bazında Listeleme” fitresi “Evet” olarak seçildiğinde listeleme yapılamıyordu, düzeltildi.
91 WINERP-37673
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
USYS
alt alt Yönetim – Bağlı Kullanıcılar
Kullanıcı Ticari Sistemde Çalışırken LOGO Kullanıcı Sitem İşletmeni/İzle/Bağlı Kullanıcılar Menüsünde O Anda Aktif Çalışan Kullanıcıları Göremiyor.
Sistem işletmeninden erişilen “Bağlı Kullanıcılar” penceresinde sistemde aktif olan kullanıcıların listelenmesi sağlandı.
Not: Bu düzenlemenin geçerli olabilmesi için L_GOUSERS tablosunda kayıt varsa silinip sonrasında özelliğin kullanılmaya başlanması gerekmektedir.
92 WINERP-37076
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Ana Kayıtlar – Malzemeler
Barkod Yazdırma Filtre Ekranında Lot Başına Basılacak Etiket Miktarı Şeklinde Filtre Eklenmeli.
Fatura ve irsaliye üzerinde F9 menüsünde “Barkod Yaz” seçildiğinde açılan filtre ekranına ‘Lot Başına 1 Adet Basılacak: Evet/Hayır’ filtresi eklenmiştir.  Filtre evet olarak seçildiğinde her lot numarasının bir kez basılması sağlanmıştır.
93 WINERP-36589
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt İşlemler – Muhasebeleştirme
Kasa İşlemleri Muhasebeleştirildiğinde Filtrelerde Cari Hesap Kodu Girildiğinde Muhasebeleştirme Yapılmıyor.
Muhasebeleştirme İşlemleri altındaki Kasa İşlemleri seçeneğinde cari hesap kodu filtresinin kullanıldığı durumlarda muhasebeleştirme yapılamıyordu, düzeltildi.
94 WINERP-35646
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Alınan Siparişler
Devir Sonrası Tamamı Sevkedilmiş Sipariş Fişleri De Bekleyen Miktar Bilgisi İle Devrediliyor.
Siparişe bağlı faturalanmamış konsinye çıkış irsaliyeleri yeni döneme devredildiğinde, konsinye çıkış irsaliyesindeki miktar kadar satış siparişi oluşturulup devredilmesi sağlanmıştır.
95 WINERP-35301
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış İrsaliyeleri
İrsaliye Browserı Üzerinde Toplu Faturalama İşlemi Yapılabilmeli.
İrsaliye browserı üzerinde irsaliyelerin işaretlenerek, F9 menüden faturala seçimi ile toplu olarak faturalanabilmesi sağlanmıştır.
Toplu faturalama işleminde; İrsaliye browserında ilgili faturalar seçilip F9- Faturala denildiğinde seçilen fişler “İrsaliye no” detay filtresinde listelenmektedir.
96 WINERP-32607
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Finans
alt alt Ana Kayıtlar – Banka Kredileri
Banka Kredi Taksiti Tahsil Edildiğinde Oluşan Banka İşlem Fişine, Kredi Faizi Ve BSMV Muhasebe Kodları Hatalı Geliyor.
Banka kredi ödemesiyle oluşan banka işlem fişlerindeki Kredi Faizi ve BSMV muhasebe kodlarının muhasebe bağlantı kodlarındaki tanımlı filtrelere göre gelmesi sağlanmıştır.
97 WINERP-21847 GO3 Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
Go 3 Ürününde Sipariş, İrsaliye ve Fatura Browser Ekranlarında F7- Ön İzleme Özelliği Kullanılabilmelidir.
Go 3 ürününde sipariş, irsaliye ve fatura browser ekranlarında F7 fiş önizleme özelliği eklenmiştir.
98 WINERP-11393
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Üretim Kontrol
alt alt Hareketler – Üretim Emirleri
Planlanan Fişlerin Bölüm Bilgisi Her Zaman Merkez Olarak Geliyor.
Üretim emirlerinin kaydedilmesiyle oluşan planlanan fişlerin bölüm bilgisi her durumda 0 No’lu Merkez olarak geliyordu. Bu fişlerde bölüm bilgisinin kullanıcı öndeğerlerinde tanımlı olan olan bölüm bilgisine göre oluşması sağlandı.
99 WINERP-9240
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
İthalat
alt alt Hareketler – Millileştirme Fişleri
İthalat operasyon fişi içerisinde girilen proje kodları millileştirme fişine aktarılamıyor.
İthalat operasyon fişlerinde girilen proje kodu bilgisinin millileştirme fişlerine yansıması için millileştirme fişi ve malzeme dolaşım fişlerinin başlık ve satırlarına proje kodu alanı eklenmiştir.
100 WINERP-9151
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
İthalat
alt alt Hareketler – Millileştirme Fişleri
İthalat Operasyon Fişinde Birden Fazla Dosya Kodu Olduğunda Millileştirme Fişi İçerisinde Genel Yada Dosya Sıra Numarasına Göre Yapılsın.
İthalat Operasyon fişi içerisinde birden fazla dosya kodu olduğunda, Millileştirme Fişi içerisinde “Genel” yada “Dosya sıra no bazında” millileştirme yapılabilmesi sağlanmıştır. Millileştirme Fişi satırlarına İthalat Dosyasına ait Fiş numarası ve Dosya numarası eklenmiştir.
101 WINERP-8878
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Malzeme Yönetimi
alt alt Hareketler – Maliyet Dağıtım Fişleri
Kullanıcı Tanımlı Malzeme Fişlerine Maliyet Dağıtılamıyor.
Kullanıcı tanımlı malzeme fişlerinin,  maliyet dağıtımı fişlerinde fiş türleri seçeneklerine eklenerek dağıtım yapılması sağlanmıştır.
102 WINERP-8117
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Duran Varlık Yönetimi
alt alt Raporlar – Amortisman Tabloları
İki Kullanıcı Aynı Anda Sys’den Tanımlı Alan Eklediğinde İlk Kayıt Edilen Alan Kayboluyor.
Tanımlı , Zorunlu ve Genius alanlarda aynı anda birden fazla kullanıcının işlem yapması esnasında uyarı verilerek, giriş yapılması engellenmiştir.
103 WINERP-7936
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Genel Muhasebe
alt alt İşlemler – Muhasebeleştirme
Satınalma ve Satış Dağıtım Faturalarında Kullanılan Satır Hareket Özel Kodu ve Satır Hareket Özel Kod2 Alanlarının Muhasebeleştirme İşlemi Sonucu Muhasebe Fiş Satır Açıklamasına Getirilmesi İsteniyor.
Fatura satırlarında girilen “Hareket Özel Kodu” ve “Hareket Özel Kod2” bilgilerinin entegrasyon sonucu oluşan muhasebe fişi satır açıklamalarına yansıması sağlanmıştır.Bu kapsamda “Muhasebe Fişi Satır Açıklaması ” filtresi seçeneklerine “Hareket Özel Kod” ve “Hareket Özel Kod 2” alanları eklenmiştir.
104 WINERP-61541
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
e-Fatura Ve e-Arşiv Faturaları İçin “Sunucuya iletildi” Statü İsmi “Sunucuya iletildi – İşlenmeyi bekliyor” Olarak Güncellenmeli.
e-Fatura Ve e-Arşiv Faturaları İçin; “Sunucuya iletildi” statü ismi “Sunucuya iletildi – İşlenmeyi bekliyor” şeklinde güncellenmiştir.
105 WINERP-61170
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
e-Arşiv İptal Statüleri Güncellemesi.
Rapor Dosyasına Yazıldı ve Sunucuda İmzalandı statüsündeki e-arşiv faturaları iptal edildikten sonra e-arşiv faturası oluşturulacak olarak statüsü değiştirilmektedir.
İptal edilmiş bu e-Arşiv faturası geri al denildiğinde connect hareketlerine bakılarak iptal edilmeden önceki statüsüne geri getirilmesi sağlanmıştır.
İptal edilmiş “Sunucuda İmzalandı” statüsünde gözüken e-arşiv faturasının geri alınamaması sağlanmıştır.
İptal edilmiş e-Arşiv faturasının statüsü “Sunucuda Hata Aldı” olduğundan iptal’in geri alınması sağlanmıştır.
106 WINERP-60526
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Yabancı Bölgeye İhracat Faturalarının Ve Yolcu Beraber Faturaların e-Fatura Olarak Gönderilmesi Sağlanmalı.
Yabancı bölgeye ihracat faturalarının ve Yolcuberaber faturaların e-fatura olarak oluşturulması sağlanmıştır.

Uygulama ile ilgili dokümanlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz;

İhracat faturaların e-fatura olarak gönderimi

Yolcuberaber faturaların e-fatura olarak gönderimi

107 WINTLS-5311
GO3
Tiger3
Tiger3Enterprise
3 Serisi Ürünlerde; Çalışılan Firma No, Firma Adı, Dönem No ve Dönem Tarihleri Sabit Olarak Masaüstünde Sağ Alt Köşede Gösterilsin.
3 Serisi ürünlerde, sağ alt kısımdaki kullanıcı adı ve firma bilgisinin altında dönem bilgilerinin görüntülenmesi sağlanmıştır.
108 WINERP-59833 GO3 USYS
alt alt Yönetim – Genel
GO3 Açıkken Sistem İşletmeni De Açılabilmeli.
Go 3 ürünü açıkken aynı zamanda sistem işletmeninin de açılabilmesi sağlanmıştır.
109 WINERP-59832 GO3
Go 3 Aynı Terminalde birden fazla çalışıtırılabilmeli.
Go 3 ürününün bir ekranda aynı anda birden fazla (En fazla kullanıcı sayısı kadar) açılabilmesi sağlanmıştır.
110 WINERP-61048
GoPlus
GO3
TigerPlus
Tiger3
TigerEnterprise
Tiger3Enterprise
Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
Satınalma Veya Satış Faturalarında Promosyon Uygunlanmışsa Cari Hesap Muhasebe Koduna KDV Muhasebe Kodu Gelmektedir.
Satınalma ve satış faturalarında promosyon uygunlanmışsa ve parametrelerde promosyon indirimleri malzemelere dağıtılacak seçiliyse fatura muhasebe kodları hatalı oluşuyordu, düzeltildi
Bize Ulaşın