ERP Ürünleri için 2.41.00.00 Sürümü Yayınlandı

1 Aralık 2016

ERP 30 Kasım 2016 2.41.00.00 Sürümü :

Kayıt Nr

Ürün

Tanım ve Açıklama

1 WINERP-60410 GO PLUSaltaltaltaltalt Satınalma
alt alt Hareketler – Verilen Siparişler
Fiyatlandırma Dövizi Seçili Olan Satınalma/Satış Siparişinde Döviz Cinsinden Tanımlı Satınalma/Satış Fiyatı Olan Malzeme Seçilip Satırdaki Döviz Türü Değiştirildiğinde Döviz Bilgileri Girişi İçerisinde Yer Alan Kur Bilgisi Güncellenmiyor
Fiyatlandırma dövizi seçili olan satınalma/satış fişlerinde döviz cinsinden tanımlı olan malzeme seçilip satırdaki döviz türü değiştirildiğinde döviz bilgileri girişi içerisinde yer alan kur bilgisi güncellenmiyordu. Düzeltildi.
2 WINERP-60405 GO PLUSaltaltaltaltalt Genel Muhasebe
alt alt Hesap Durumları – İki Tarih Arası Mizan
3 Serisi Ürünlerde Bazı Kullanıcılarda Kullanıcı Rapor TAsarımı Seçim Ekranında Yada Raporlar Tablo Olarak Alınmak istendiğinde “Error reading RepListView.ViewStyle: Invalid property value.” Hatası Alınıyor.
3 serisi ürünlerde, bazı kullanıcılarda kullanıcı rapor tasarımı seçim ekranında ve raporlar tablo olarak alınmak istendiğinde “Error reading RepListView.ViewStyle: Invalid property value.” hatası alınıyordu, düzeltildi.
3 WINERP-60352 GO PLUSaltaltaltaltalt Ticari Sistem Yönetimi
alt alt Tanımlar – Malzeme Yönetimi Parametreleri
Maliyetlendirme İşleminde “Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınacak” filtresi “Gün içerisinde önce girişler dikkate alındığında zamana göre sıralansın=Evet/Hayır” parametresine bağlı olarak çalışmalı.
Malzeme yönetimi parametrelerine ‘Gün içerisinde önce girişler dikkate alındığında zamana göre sıralansın :Evet/Hayır’ parametresi eklenmiştir. Parametre evet olduğunda fişlerin saat bilgilerini de dikkate alarak maliyetlendirme işlemlerinin yapılması sağlanmıştır.
4 WINERP-60339 GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler – Çek/Senet Bordroları
Müşteri Çeki Girişi Yapılıp Muhasebeleştiriliyor Sonra Banka Teminata Çıkışı Yapılıp Muhasebeleştiriliyor Ve Sonra Teminattan Portföye Alınıyor Daha Sonra Bankaya Tahsile Çıkılıp Muhasebeleştiriliyor Ama Bankadan Portföye İade Çek Muhasebeleşmiyor
Portföye alınan müşteri çeki bankaya çıkış veya ciro edilerek muhasebeleştikten sonra, portföye alınan çekin muhasebeleştirme işleminde hata alınıyordu, öndeğerleme çalıştırılarak muhasebeleştirilmesi sağlandı.
5 WINERP-60148 GO PLUSaltaltaltaltalt Satınalma
alt alt Hareketler – Alım Faturaları
Satınalma Faturasında Sabit Kıymet Seçilerek Kayıt Yapıldığında Sabit Kıymet Kayıdı Oluşmuyor.
Satınalma faturasında sabit kıymet seçilerek kayıt yapıldığında 2.satırdaki sabit kıymet kayıdı oluşmuyordu. Düzeltildi.
6 WINERP-60137 GO PLUSaltaltaltaltalt Firma Tanımlama Sihirbazında Mevcut Firma Üzerinde Değişiklik Yapılmak İstendiğinde Access Violation Hatası Alınıyor.
Sistem işletmeni firma tanımlama sihirbazında mevcut firma üzerinde değişiklik yapmak istiyorum seçeneği ile firma seçilip Firma Tanımları adımından başlamak üzere ileri butonununa tıklandığında Access violation hatası alınıyordu, düzeltildi.
7 WINERP-60135 GO PLUSaltaltaltaltalt Genel Muhasebe
alt alt Mali Tablo Tanımları – Bilanço Tablosu
Bilanço Tablosunda Bulunan Listeleme Filtresi Hareket Görenler Olarak Seçildiğinde Listeleme Yapmıyor.
Bilanço tablosu raporu alınırken “listeleme=hareket görenler” filtresi çalışmıyordu,düzeltildi.
8 WINERP-60123 GO PLUSaltaltaltaltalt Ticari Sistem Yönetimi
alt alt Tanımlar – Malzeme Yönetimi Parametreleri
Malzeme Yönetim Fişlerinde Birim Fiyat Alanında Tanımlı Satış Fiyatı Seçildiğinde Satış Fiyat Listesi Ekranı Açılmaktadır.
Malzeme yönetim parametrelerine “Tek fiyat kartı olan malzemede birim fiyat listeden seçimi yapılırken göster” parametresi eklenmiştir. Parametre “Hayır” olduğunda liste açılmadan fiyat uygulanmaktadır.
9 WINERP-60017 GO PLUSaltaltaltaltalt Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar – E-Beyannameler
Muhtasar Beyannamede,Ekler / İşyeri-İşçi Bildirimi Tabında Tanımlanan İşyeri Çalışan SGK Bilgileri,Vergi Bildirimi Tabındaki Çalıştırılan İşçi Sayısı Alanlarına Otomatik Gelmeli.
Muhtasar Beyanname de, Ekler / İşyeri-İşçi Bildirimi tabında tanımlanan işyeri çalışan SGK bilgileri , vergi bildirimi tabındaki çalıştırılan işçi sayısı alanlarına otomatik gelmesi sağlanmıştır.
10 WINERP-59963 GO PLUSaltaltaltaltalt
Office 365 TR Ve Office 2016 TR İle Program Entegrasyonu Sağlanmalı.
Office 365 TR ve Office 2016 TR Outlook uygulamaları ile Redemption.dll üzerinden entegrasyonun yapılması sağlandı.
11 WINERP-59962 altaltalt Üst Menü (ikonlar)
alt alt Firma Seç
3 Serisi Ürünlerde Kullanıcı Değiştir Ve Firma Değiştir İşlemlerinde “Dikkat / Access Violation” Hatası Alınıyor.
3 Serisi ürünlerde kullanıcı değiştirme ve firma seçme işleminde hata alınıyordu,düzeltildi.
12 WINERP-59961 altaltalt
 1. USYS
  alt alt Yönetim – Terminaller
Go 3 Ürününde Kullanıcının Terminal Tanımı Yok İse Uygulama Giriş Sırasında ‘LOGOstyle’ Not Found Hatası Alınıyor.
Go 3 ürününde kullanıcının terminal tanımı yok ise uygulama giriş sırasında ‘LOGOstyle’ Not Found hatası alınıyor ve SYS’ye giriş yapılamıyordu, düzeltildi.
13 WINERP-59912 GO PLUSaltaltaltaltalt
Fiyat Kartı Değiştirdiğinde/Çıkartıldığında Access Hatası Alınıyor.
Fiyat kartı değiştirdiğinde/ çıkartıldığında hata alınıyordu, düzeltildi.
14 WINERP-59911 GO PLUSaltaltaltaltalt
Alınan Hizmet Satınalma Fiyatları Browser Filtresinde Alınan Hizmet Kodu Filtresi Seçildiğinde Verilen Hizmet Kart Browserı Açılıyor.
Alınan hizmet satınalma fiyatları browser filtresinde alınan hizmet kodu filtresi seçildiğinde verilen hizmet kart browserı açılıyordu. Düzeltildi.
15 WINERP-59805 altaltalt Go 3 Ürününde Mavi Ve Yeşil Tema İle Kullanıldığı Durumlarda, Masaüstü F9-Masaüstü Kısayol Listesi Ekranı Turuncu Tema İle Listeleniyor
Go3 ürününde yeşil temanın kullanıldığı durumlarda “Masaüstü F9-Masaüstü Kısayol Listesi” ekranı turuncu tema ile görüntüleniyordu.Seçili olan temaya göre görüntüleme yapılması sağlandı.
16 WINERP-59735 altalt Üretim Kontrol
alt alt Hareketler – Üretim Emirleri
Malzeme Alt Birim Çevrim Katsayı Değeri, Ana Birim Çevrim Katsayısı Değerinden Küçükse Üretim Emri Hesaplamaları Yanlış Yapılıyor
Malzeme kartı üzerinde dinamik birimleme olduğu durumlarda ve üretim gerçekleşen girişlerinin üretim emri çevrimi dışında farklı bir birim çevrimiyle yapılması durumunda üretim emri browserındaki gerçekleşen miktar alanına hatalı değer yansımaktaydı, düzeltildi.
17 WINTLS-5169 altaltalt
3 Serisi Ürünlerde Sistem İşletmeni ve Programa Giriş Sırasında Run Time 217 Hatası Alınmaktadır.
3 Serisi ürünlerde sistem işletmeni ve programa giriş sırasında ‘Run Time 217’ hatası alınmaktaydı, düzeltildi.
18 WINERP-59678 GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Navigator
  alt alt Fatura Fonksiyonları – INVCALC
Invcalc Fonksiyonunda Filtrelerde Sevkiyat Hesabının Özel Kod 1,2,3.. Göre Verilmesi Talep Ediliyor.
Invcalc fonksiyonu filtre seçeneklerine ‘ 46 – SHPSPE :Cari hesap sevkiyat adres özel kodu’ filtresi eklenmiştir.
19 WINERP-59677 GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler – Banka Fişleri
Satırlarda İşlem Dövizi Seçilmiş Banka Virman Fişinde Dövizli Borç/Alacak Kolonlarına Veri Girişi Yapıldıktan Sonra D. Borç/ Alacak Kolonları Siliniyor
Banka virman fişinde satırda işlem dövizi seçilerek dövizli borç/alacak kolonlarına yapılan veri girişi, yerel para birimi hesaplaması yapmasına rağmen siliniyordu, silinmemesi sağlandı.
20 WINERP-59664 GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler – Banka Fişleri
Dövizli Banka Kredi Taksit Ödemesi İle Oluşan Banka İşlem Fişi Muhasebeleştirilirken Borçlu Dövizli Kredi Banka Hesabı Silinerek Tutarı, Finansman Gideri Hesabına Ekleniyor.
Dövizli banka kredi taksit ödemesi ile oluşan banka işlem fişinin muhasebeleşirken hesapları doğru oluşması sağlanmıştır.
21 WINERP-59651 GO PLUSaltaltaltaltalt Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
Fatura Muhasebeleştirme Esnasında Karşı Hesap Kolonu Listelenmemeli.
Muhasebe parametrelerinde “Karşı hesap kontrolü = Hayır” olduğunda fatura muhasebeleştirmesi sonucu oluşan mahsup fişinde ‘Karşı Hesap’ kolonunun gelmemesi sağlanmıştır.
22 WINERP-59650 GO PLUSaltaltaltaltalt Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
İptal Edilen e-Arşiv Faturası İptal Geri Alınmak İstendiğinde “e-Arşiv Faturası Oluşturulacak Tipindeki Faturalar İptal Edilemez” Uyarısı Alıyor.
İptal edilen e-Arşiv faturaları geri alınmak istendiğinde uyarı veriyordu ve geri alınamıyordu , uyarı vermeden geri alınabilmesi sağlanmıştır.
23 WINTLS-5140 GO PLUSaltaltaltaltalt 3 Serisi Ürünlerde 2.40.00 Versiyon Geçiş Sonrasında Muhasebe Bağlantı Kontrolü Evet Olduğu Durumda Satış Faturası Kaydetme Sırasında “Control ” has no parent window.” Hatası Alınıyor.
Versiyon geçişi sonrasında muhasebe bağlantı kontrolü evet olduğu durumda satış faturası kaydetme sırasında “control ” has no parent window.” hatası alınıyordu ,düzeltildi.
24 WINERP-59526 GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler – Banka Fişleri
Bankadan Girilen Faturalarda Fiş Tarihi Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi De Otomatik Olarak Güncellenebilmelidir
Bankadan eklenen faturalarda düzenleme tarihinin güncellenmesi, fatura parametrelerinde bulunan “Fatura Tarihi Değiştirildiğinde Düzenleme Tarihi de Güncellensin= Evet/ Hayır” seçeneğine göre yapılması sağlanmıştır.
25 WINERP-59522 altaltalt
3 serisi ürünlerde Bulunan Borç Durum ve Alacak Durumu Widgetlar Hatalı Listeleme Yapıyor.
3 serisi ürünlerde bulunan “Borç Durumu” ve “Alacak Durumu” widgetları borç kapatma işleminden sonra hatalı bakiye veriyordu,düzeltildi.
26 WINERP-59481 GO PLUSaltaltaltaltalt Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Alınan Siparişler
Teklif Fişi Üzerinden Sipariş Oluşturulduğunda Fiyatlandırma Dövizi Kuru Güncellenebilmeli
Teklif fişi üzerinden sipariş oluşturulduğunda parametrelerden Tarih Değişikliğinde Fiyatlandırma Dövizi “Kuru Güncellenecek” (FD) İrsaliye/Sipariş – Teklif Yönetimi Fişleri Aktarımında Fiyatlandırma Dövizi “Kuru Güncellenecek” seçildiğinde fiyatlandırma döviz kurunun güncellenmesi sağlanmıştır.
27 WINERP-59459 GO PLUSaltaltaltaltalt Talep Yönetimi
alt alt Hareketler – Talep Fişleri
Hizmet Kartı Olan Talep Fişi İçin Talep Karşılama Yapıldığında “Malzeme (sınıfı) kullanım yeri uygun değil” Mesajı Alınıyor Ve Talep Karşılama Fişi Oluşmuyor.
Hizmet kartı olan talep fişi için ‘Talep Karşılama’ işlemi yapıldığında uyarı alınması engellenerek karşılama fişinin oluşması sağlanmıştır.
28 WINERP-59458 GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Dosya
  alt alt Öndeğerleme – CH İş
Cari Hesap Fişleri İçin Öndeğerleme Servisi Çalıştırıldığında, Fiş Satırındaki Proje Kodu Siliniyor.
Cari hesap fişleri için öndeğerleme servisi çalıştırıldıktan sonra fiş satırlarında girilmiş olan proje kodu bilgisi siliniyordu,düzeltildi.
29 WINERP-59410 GO PLUSaltaltaltaltalt Malzeme Yönetimi
alt alt Ana Kayıtlar – Malzemeler
Farklı Firma Database Kullanıldığında Malzeme Kartı Üzerinden Sipariş Hareketleri Değiştir Kaydet İşleminde Kitlenme Yaşanıyor.
Farklı firma database kullanıldığında malzeme kartı üzerinden sipariş hareketleri değiştir kaydet işleminde kilitlenme yaşanıyordu, düzeltildi.
30 WINERP-59409 GO PLUSaltaltaltaltalt Üst Menü (ikonlar)
alt alt Firma Seç
Firma Seçim Ekranında Cursor En Son Kullanılan Firmanın Üzerinde Konumlansın.
Firma seçim işleminde öndeğer olarak seçilen firmanın değil çalışılan firmanın üzerine konumlanarak firma listesinin açılması sağlanmıştır.
31 WINERP-59373 altaltaltalt İthalat
alt alt Hareketler – İthalat Operasyon Fişleri
3 Serisi Ürünlerde İthalat Operasyon Fişi,Kasa Cari Hesap Tahsilat Fişine Arayüz Uyarlama İle Text Alan Eklendiğinde Sadece Ş ve I Karakterleri Girilmektedir.
3 serisi ürünlerde ithalat operasyon fişi ve kasa cari hesap tahsilat fişine arayüz uyarlama ile text alan eklendiğinde sadece Ş ve I karakterleri girilebiliyordu, düzeltildi.
32 WINERP-59328 GO PLUSaltaltaltaltalt Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar – E-Beyannameler
6736 Sayılı Kanun İle İlgili KDV1 Beyannamesinde Yapılan Değişiklikler Programa Yansıtılmalı.
6736 sayılı kanun ile ilgili katma değer vergisi beyannamesinde yapılan değişiklikler programa eklenmiştir.
33 WINERP-59309 GO PLUSaltaltaltaltalt Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış İrsaliyeleri
e-Arşiv Carisi İçin Sipariş Fişi Girilip Sevket Denildiğinde Cari Karttaki e-Arşiv Gönderim Şekli İrsaliyeye Taşınmıyor.
e-Arşiv carisi için sipariş fişi girilip sevket denildiğinde cari karttaki e-Arşiv gönderim şekli irsaliyeye taşınmıyordu, düzeltildi.
34 WINTLS-5200 altaltalt
3 Serisi Ürünlerde Raporlar Tabloya Alındığında Satırdaki Verilerin Dolgu Rengi Çok Koyu Görünüyor.
3 Serisi ürünlerde tablo olarak alınan raporlarda, seçili olan hücrenin zemin renginin, kullanılan tema rengine göre daha açık tonlarda renklendirilmesi sağlanmıştır.
35 WINERP-59178 GO PLUSaltaltaltaltalt Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
Risk Kontrolü Toplamlar Bazında İken Fatura İçerisinden Sipariş Fişi Aktar Yapıldığında ‘Risk Limiti Aşılmıştır’ Hatası Alınıyor.
Risk kontrolü toplamlar bazında iken sipariş fişi faturaya aktarıldığında ‘Risk Limiti Aşılmıştır’ hatası alınıyordu, düzeltildi.
36 WINTLS-5103 altaltalt
Go 3 Ürününde Fişlere İncele İle Girildiğinde Tema Renginden Dolayı Verilerin Görüntülenmesinde Sorun Yaşanıyor
3. nesil ürünlerde incele ile açılan formlarda yazıların seçili rengi siyah yapılmıştır.
37 WINERP-59014 altaltalt Üst Menü (ikonlar)
alt alt Menü
3 Serisi Ürünlerde GoGaranti Kısayolu Bulunmamaktadır
3 serisi ürünlerde add-ons içerisinde garanti.dll aktif konuma getirildiğinde masaüstüne Garanti Platformunun ikon olarak gelmesi sağlanmıştır.
38 WINERP-58994 GO PLUSaltaltaltaltalt Satınalma
alt alt Malzeme Raporları – Aylara Göre Alım Dağılımı
Toplam Satınalma Rakamları ve Aylara Göre Satınalma Dağılım Raporlarıda Konsinye Çıkış İrsaliyesi Rapora Alış Olarak Yansıyor.
Toplam satınalma rakamları ve aylara göre satınalma dağılım raporlarında konsinye çıkış irsaliyesi raporlara alış olarak yansıyordu. Düzeltildi.
39 WINERP-58976 GO PLUSaltaltaltaltalt Dosya
Döviz Kurları Tablosunun Firma Bazında Toplu Kiltlenmesi Talep Ediliyor.
Ayrı döviz kuru takibi yapılan firmalarda yapılan “Toplu Kilitle” işleminde firma seçimi ekranı getirilerek, kilitlemenin diğer firmaları da kapsayacak şekilde toplu yapılabilmesi sağlanmıştır.
40 WINERP-58932 GO PLUSaltaltaltaltalt Araçlar
alt alt Veri Aktarımı (dışarı)
XML Veri Aktarımlarında, DATE_CREATED Ve CREATED_BY Alanlarının Filtre Olarak Seçilebilmesi İsteniyor.
XML veri aktarımlarında muhasebe fişleri, fatura, irsaliye, sipariş, malzeme yönetim fişleri ve cari hesap fişleri şablonlarına filtre özelliği olarak CREATED_BY, DATE_CREATED, MODIFIED_BY, DATE_MODIFIED alanları eklenmiştir.
41 WINERP-59639 altaltalt
3 Serisi Ürünlerde Rapor, Kart Ve Hareket Browser Filtre Pencerelerinde Filtre Seçimi Yapıldığı Anlaşılabilsin.
Kart ve fiş browser ekranları ile rapor filtre ekranlarında seçilmiş olan filtrelerin, filtre ekranında farklı renkte görünmesi sağlanmıştır.
42 WINERP-58890 GO PLUSaltaltaltaltalt Malzeme Yönetimi
alt alt İşlemler – Maliyetlendirme Servisi
Maliyetlendirme Servisinde ‘Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınacak’ Filtresi ‘Evet’ Seçili Olmasına Rağmen Negatif Seviye Uyarısı Alınmaktadır.
Maliyetlendirme servisi çalıştırılırken ‘Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınacak’ filtresi ‘evet’ olarak seçili olmasına rağmen negatif seviye uyarısı alınıyordu, düzeltildi.
43 WINERP-58841 altaltaltalt Malzeme Yönetimi
alt alt Hareketler – Hızlı Üretim Fişleri
Hızlı Üretim Fişinde Lot kullanılan malzeme kartları için bazı miktarlar elle girilmek istendiği zaman “Seçilen Seri/Lot Sayısı Malzeme Miktarına eşit olmalıdır.” mesajı alınıyor.
Hızlı üretim fişine değiştir le girilip miktar değiştirilerek tekrar hesaplama yapıldığında Seri/Lot’lu ürünler için manuel miktar girişinde “Seçilen Seri/Lot Sayısı Malzeme Miktarına eşit olmalıdır.” mesajı alınıyordu eski miktar satırının lock’lı kalmasından dolayı hata düzeltildi.
44 WINERP-58776 GO PLUSaltaltaltaltalt Ticari Sistem Yönetimi
alt alt Tanımlar – Muhasebe Parametreleri
Muhasebe Parametrelerinde Bulunan “Muhasebe Fiş Durumu” Parametresi Analitik Bütçeye Bağlı Olmamalı.
Go ürünlerinde muhasebe parametrelerinde bulunan “Muhasebe fiş durumu” parametresi ek özellik ve analitik bütçe flaglerinden bağımsız hale getirilmiştir.
45 WINERP-58693 altaltaltalt Satınalma
alt alt Hareketler – Satınalma Teklifleri
Teklif Fişi İçinde Uyarlama Ekranını Açmak İstediğimizde Access Violation Hatası Alınıyor
Arayüz uyarlama tasarım penceresi açılmak istendiğinde hata alınıyordu,düzeltildi.
46 WINTLS-5104 altaltalt
3 Serisi Ürünlerde Masaüstüne Geçiş Kısayolu Eklenmeli
3 serisi ürünlerde masaüstüne tek tuş ile geçişi sağlamak için altbara masaüstüne geçiş butonu eklenmiştir.
47 WINERP-58615 GO PLUSaltaltaltaltalt Yönetim Karar Destek
alt alt Ana Kayıtlar – Rapor Üretici
2.39 Sürümünde Rapor Üreticisinde Oluşturulup Dağıtım Emirlerine Bağlanan Kullanıcı Tanımlı Rapor Fiş Üzerinde Sağ Mouse Menüde Gelmiyor
Rapor üreticide oluşturulup dağıtım emirlerine bağlanan kullanıcı tanımlı raporlar dağıtım emri F9 menü seçeneklerinde gelmiyordu, düzeltildi.
48 WINERP-58564 GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Banka Raporları – Banka Hesap Ekstresi
Banka Hesap Ekstresinde Çek Karşılığı Kredi, Senet Karşılığı Kredi ve Teminatsız Kredi İşlemleri Sonucunda Oluşan Virman Fişleri(CH) Açılmıyor.
Banka hesap ekstresinde kredi işlemleri sonucu oluşan virman fişleri(CH) çift tıklanarak açılmıyordu, düzeltildi.
49 WINERP-58563 GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler – Cari Hesap Fişleri
Kredi Kartı Fiş Tahsilatı Ekranında Kredi Kartı Hareketleri Bölümünde Ctrl+F İle Arama Yapılıp Fiş Seçildikten Sonra Tekrar Ctrl+F İle Arama Yapılmak İstendiğinde LGMAIN Hatası Alınıyor.
Kredi kartı fiş tahsilatı penceresinde Ctrl+F ile ikinci kez arama yapıldığında hata alınıyordu,düzeltildi.
50 WINERP-58528 GO PLUSaltaltaltaltalt Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
Fatura Formunda “Miktar Toplamı (Malzeme)” Alanı Hizmet Ve Malzeme Toplam Miktarını Getiriyor.
Fatura form tasarımındaki standart alanlardan “Miktar Toplamı (Malzeme)” alanı hizmet ve malzeme satırlarına ait miktarları toplayarak getiriyordu, sadece malzeme miktar toplamını getirmesi sağlandı.
51 WINTLS-5077 altaltalt
3 Serisi Ürünlerde Bulunan Logo APP Ekranındaki Sekmelerde Bulunan Yazıların Okunaklı Olması Sağlanmalıdır
3 serisi ürünlerde bulunan Logo App ekranındaki tüm seçeneklerin yazı tipi font renkleri siyah olarak güncellenmiştir.
52 WINERP-58082 GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler – Çek/Senet Bordroları
Çek Girişi Sağlandıktan Sonra Çeke Tekrar Girip Satır Çıkarıldığında Borç Takibe Çıkarılan Kayıt Tutarı İle Yansımaktadır.
Çek giriş bordrosu kaydedildikten sonra bordroda satır çıkarılarak boş kayıt edildiğinde borç takibe çıkarılan çek tutarı yansıyordu, düzeltildi.
53 WINERP-58038 GO PLUSaltaltaltaltalt Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
Toplu Basımda Boş Sayfalar Basılıyor.
Fatura toplu basım işleminde boş sayfa basıyordu,düzeltildi.
54 WINERP-58029 GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
Cari Kart Connect Tabındaki E-Arşiv Gönderim Şekli Öndeğer Olarak Belirlenebilmeli
Cari hesap kartları eklenirken e-Arşiv gönderim şekli bölümüne öndeğer olarak istenen bilginin gelmesi için Finans parametrelerine “e-Arşiv Gönderim şekli – Seçiniz/Kağıt/Elektronik” parametresi eklenmiştir.
55 WINERP-58001 GO PLUSaltaltaltaltalt
Devirle Gelen Kasa Açılış Fişi Tutarı Değiştirilmek İstendiğinde, “Düzenleme Tarihi Mali Yıl İçerisinde Olmalıdır” Uyarısı Alınıyor.
Devir işlemi sonrası oluşan kasa açılış fişi değiştirilmek istendiğinde alınan uyarı kaldırılıp değiştirme işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.
56 WINERP-57946 GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. USYS
  alt alt Yönetim – Kullanıcılar
Kullanıcı Yetkilerinde Giriş Ambar Yetkisi Olmadığı Halde Ambar Fiş Satırında Ve Genelde Yetkisi Olmayan Çıkış Ambarları Seçilebiliyor.
Ambar fişi başlık bilgilerinde ve satırlarında kullanıcının yetkili olduğu ambarların listelenmesi sağlanmıştır.
57 WINERP-57890 GO PLUSaltaltaltaltalt Satınalma
alt alt Hareketler – Alım Faturaları
Alınan Hizmet Faturası Kopyalanıp Kdv Oranı Değiştirildiğinde Kdv Muhasebe Kodları Değişmiyor.
Alınan hizmet faturası değiştir veya kopyalama işleminde kdv oranı değiştirildiğinde kdv muhasebe kodları değişmiyordu. Düzeltildi.
58 WINERP-57868 GO PLUSaltaltaltaltalt Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış İrsaliyeleri
Faturalandırılmış İrsaliyeye Eklenmiş Olan Döküman İrsaliye Değiştir İle Açıldığında Görüntülenemiyor, İlgili Butonlar Pasif Durumda Geliyor
Faturalanmış olan irsaliye fişine değiştir ile girildiğinde doküman ikonunun aktif olarak gelmesi sağlandı.
59 WINERP-57866 GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Cari Hesap Raporları – Cari Hesap Ekstresi
Cari Hesap Ekstresinde Standart Alanlarda Bulunan Proje Kodu Alanı Tahsil Edilmemiş Kredi Kartı Fişleri İçin Değer Getirmiyor.
Cari Hesap Ekstresi raporu standart alanlarında bulunan “Proje Kodu” alanı,kredi kartı fişleri için raporda değer getirmiyordu,düzeltildi.
60 WINERP-57716 GO PLUSaltaltaltaltalt Satınalma
alt alt Hareketler – Verilen Siparişler
Satınalma Siparişinde Sipariş İçerisinde Fiş Saatini Değiştirsek Dahi Yazdırma Penceresinde Standart Tasarımda Sistem Saatini Baz Almaktadır.
Satınalma siparişi form tasarımında standart alanlarda bulunan “Fiş Saati” alanı fişin saat bilgisini yazmıyordu,düzeltildi.
61 WINERP-57678 GO PLUSaltaltaltaltalt Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
e-Defter Uygulaması Kapsamında, e-Defter Verilen Aya Ait Muhasebeleştirilmiş Faturalar İptal Edildiğinde İptal Edilen Tarihe Ait Muhasebe Fişi (Ters Kayıt) Oluşturulsun.
e-Defter kullanılan firmalarda satınalma ve satış faturalarına iptal ve geri al kontrolü eklenmiştir. Fatura iptal edilirken iptal edilmek istenilen tarihte e-Defter dosyalarının oluşturulup oluşturulmadığı kontrol edilecek ve iptal edildiğinde ilgili parametreler açık ise otomatik olarak iptal tarihine düzeltme muhasebe fişi oluşturulacaktır Muhasebeleştirme filtrelerine fiş tarihi ataması filtre seçeneğine ‘muhasebeleşen fişin iptal tarihi atanacak’ filtresi eklenmiştir.
62 WINTLS-5087 altaltalt
Go3, Tiger3 ve Tiger3 Enterprise Ürünlerinde Yazı Fontları Renklendirilebilmelidir.
3 serisi ürünlerde font seçim ekranına ‘Font Rengi’ alanı eklenerek alt ve üst bar ve masaüstü kısayollarının yazı fontlarının renklenmesi sağlanmıştır.

Uygulama ile ilgili Dokümana bu linkten ulaşabilirsiniz.

63 WINERP-56886 GO PLUSaltaltaltaltalt Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar – E-Beyannameler
Beyannameler onaya gönder öncesinde html formatında görüntülenebilmeli .
Beyanname programına ‘HTML’ butonu eklenmiştir. KDV1 ,KDV2, Form BA, Form BS ve Muhtasar Beyannameleri için HTML olarak döküm alınması sağlanmıştır.
64 WINERP-56830 GO PLUSaltaltaltaltalt Genel Muhasebe
Kesin Mizan Beyannamesinde Kapanış Fişi Dahil/Hariç Filtresi Eklenmeli.
Kesin mizan beyannamesi veri al işlemine ‘kapanış fişleri dahil : evet/hayır’ filtresi eklenmiştir. Seçenek öndeğer olarak evet gelmektedir.
65 WINERP-56237 GO PLUSaltaltaltaltalt Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış İrsaliyeleri
e-Fatura Uygulaması Kapsamında, Satış İrsaliyesinde e-Fatura Olduğu Gibi F9-e-Fatura Bilgileri Alanı Eklenmeli Ve Faturaya Aktarılabilmeli.
Satış İrsaliyeleri sağ tuş/F9 menüye “e-Fatura Bilgileri” bölümü eklenmiş ve girilen bilgilerin e-Faturalara aktarılması sağlanmıştır.
66 WINERP-56234 GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler – Kasa İşlemleri
E-Defter Firmasında Kasa İşlemlerinden Toplu Muhasebeleştirme Sonucunda Oluşan Tediye – Tahsil Fişindeki Kasa Muhasebe Kodu Birden Fazla Satırda Geliyor. Bu Durumda Kasa Defterinde Kayıtların Mükerrer Listelenmesine Sebep Olmaktadır.
Kasa defterinde kayıtlar mükerrer listeleniyordu, düzeltildi.
67 WINERP-56225 altaltalt
 1. USYS
  alt alt Yönetim – Kullanıcılar
Go 3’te Yetkilendirme Ağacında Renklendirme Olmalıdır.
3 serisi ürünlerde sistem işletmeni kullanıcı yetki ağacında yetki verilen işlemler yeşil,verilmeyenler ise kırmızı olarak görünecek şekilde renklendirme yapılmıştır.
68 WINERP-56223 GO PLUSaltaltaltaltalt Talep Yönetimi
alt alt Hareketler – Talep Fişleri
Mevcut Bir Talep Fişine F9 Değiştir İle Girilip İşlem Yapılmak İstenildiğinde Bir Başka Kullanıcı Tarafından Onaylama İşlemine İzin Vermektedir, Uyarı Verilmeli.
Talep fişinde A kullanıcısında fiş açık ise, B kullanıcısı onaylama işlemi yapabiliyordu. Uyarı verilerek onaylama işlemi engellendi.
69 WINERP-55237 GO PLUSaltaltaltaltalt Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
Faturada %100 İndirim Uygulandığı Durumlarda İndirimler Malzeme Maliyetine Seçiliyse Muhasebe Kodlarında Boş Satır Oluşmamalıdır.
Faturada %100 indirim uygulandığı durumlarda “İndirimler Malzeme Maliyetine” seçiliyse muhasebe kodlarında boş satırlar oluşuyordu, düzeltildi.
70 WINERP-54824 GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler – Çek/Senet Bordroları
Devirle Gelen Bankada Karşılıksız Statüsünde ki Çek/Senetler Yeni Dönemde Bankadan Portföye İade Edilecek Çeklerde Listelenmiyor.
Devir işlemiyle yeni döneme devredilen bankada karşılıksız statüsündeki çek ve senetler ile yeni dönemde manuel olarak karşılıksız olarak eklenen çek ve senetler, işlem bordrosu bankadan portföye iade edilecek çek ve senetler ekranında listelenmiyordu, listelenmesi sağlandı.
71 WINERP-54224 GO PLUSaltaltaltaltalt Satış ve Dağıtım
alt alt Malzeme Raporları – Aylara Göre Satış Dağılımı
Aylara Göre Satış Dağılım Raporu Listeleme Şekili Malzemelere Göre Alındığında Yıl Bilgisi Yanlış Listeleniyor.
Bir malzeme için birden fazla ambara Aralık ayında satış hareketi varsa Aylara Göre Satış Dağılım Raporunda listeleme şekli malzemelere göre alınırsa yıl bilgisi yanlış listeleniyordu. Düzeltildi.
72 WINERP-54205 GO PLUSaltaltaltaltalt
Firma Kopyalama Sonrası “Dikkat Tüm Firma Dosyaları Kopyalanamamış” Uyarısı Alıyoruz
Firma Kopyalama işlemi yapıldıktan sonra  Kontroller(Kopyalama) çalıştırıldığında kapanmış olan banka kredilerinin kopyalanmaması nedeniyle “Dikkat Tüm Firma Dosyaları Kopyalanamamış” uyarısı alınıyordu, düzeltildi.
73 WINERP-54137 GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler – Cari Hesap Fişleri
Firma Kopyalama İle Devir Yapıldığında Tek Çekim Kredi Kartı Fişi Borç Takipte Başka Hareketlerle Kapama Yapıldıysa Kredi Kartı Fiş Tahsilatı Ekranında O Kadar Parçalı Görünüyor Fakat Hareketin Biri Sağ Tarafa Geçirildiğinde Diğer Parçalar Geçmiyor
Devir sonrası tamamı kapatılmamış birden fazla parçalı kredi kartı fişlerinin tahsilatı sırasında birlikte işlem görmesi sağlanmıştır.
74 WINERP-53465 GO PLUSaltaltaltaltalt Malzeme Yönetimi
alt alt Ana Kayıtlar – Malzemeler
Malzeme Kartı Üzerinden Etiket Yazdırmada Filtrede Girilen Değer Forma Yazdırılabilmeli
Malzeme kartı F9-Yaz(Etiket) işlemi yapılmak istendiğinde açılan filtre ekranına “basılacak değer” isminde text olarak giriş yapılabilecek bir alan ve filtre ekranında girilmiş olan değeri yazdırabilmek amacıyla “basılacak değer” standart alanı eklenmiştir.
75 WINTLS-4978 altaltalt
Go Plus Ürününde Bulunan Sık Kullanılanlar Menüsü Go 3 Ürününde Ayrı Bir Masa üstü Olarak Otomatik Gelmeli.
3 serisi ürünlerde sık kullanılan işlemlerin listelendiği “Sık Kullanılanlar” adında yeni bir masaüstü oluşturulmuş ve kullanıcıların en sık yaptığı işlemlerin kısayol olarak görüntülenmesi sağlanmıştır.
76 WINERP-53096 GO PLUSaltaltaltaltalt Üst Menü (ikonlar)
Cari Hesap İşlem Merkezinde Hareketler Tarih Sırasına Göre Sıralanmamaktadır.
Cari hesap işlem merkezinde fiş tarihine göre sıralama hatalıydı.Düzeltildi.
77 WINERP-52908 GO PLUSaltaltaltaltalt Talep Yönetimi
alt alt Hareketler – Talep Fişleri
Talep Fişlerinde Toplu Malzeme Seçimi Yapıldığı Durumda Malzeme Muhasebe Kodları Gelmiyor.
Talep fişlerinde toplu malzeme seçimi yapıldığında muhasebe kodları malzeme kartı alımlar hesabından tanımlanmış ise gelmiyordu, düzeltildi.
78 WINERP-51119 GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Cari Hesap Raporları – Cari Hesap Hareket Dökümü
Cari Hesap Dökümü Raporunda Bulunan Standart Alanlardaki İşlem Muhasebe Kodu Alanı Değer Getirmiyor.
Cari Hesap Hareket Dökümü raporunda fatura ve çek/ senet bordroları detaylarında “İşlem Muhasebe Kodu” alanının değer getirmesi sağlanmıştır. Çek/ Senet Çıkış bordro detay satırlarında, cari hesabın muhasebe kodu gösterilebilmesi için standart alanlara “Bordro Çıkış Muhasebe Kodu” alanı eklenmiştir. Fatura ve Çek/Senet Giriş Bordroları için başlık ve detay bölümlerinde “İşlem Muhasebe Kodu” alanı kullanılacaktır.
79 WINERP-51087 GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Teminat Raporları – Özet Bordro Dökümü
Özet ve Ayrıntılı Bordro Dökümünde Cari Hesap Filtresi Çalışmıyor.
Özet ve Ayrıntılı Bordro dökümünde “Cari Hesap Filtre”sinin doğru çalışması sağlanmıştır.
80 WINERP-49339 GO PLUSaltaltaltaltalt Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar – E-Beyannameler
Stopaj Uygulanan Alınan Hizmet Faturası Muhtasar Beyannameye Yansımalıdır.
Stopaj uygulanmış faturaların Muhtasar Beyannamenin ödemeler tabına veri al seçeneği ile yansıması sağlanmıştır.
81 WINERP-48738 GO PLUSaltaltaltaltalt Genel Muhasebe
alt alt Hareketler – Muhasebe Fişleri
e-Defter Oluşturulduktan Sonra Kilitlenen Muhasebe Fişlerinde Hesap Dağıtım Detaylarında(Proje ve Masraf Merkezi Kodu) Değişiklik Yapılabilmesi Sağlanmalı
e-Defter dosyası oluşturulmuş dönemlerde, kullanıcıların muhasebe fişinin hesap dağıtım detaylarında değişiklik yapabilmesi sağlanmıştır.
82 WINERP-46813 GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
ERP’de Cari Hesap Kartlarında e-Arşiv Elektronik Posta Mail Adresi Tanımı Yapılması İçin Yeni Alan Eklenmeli.
Cari hesap kartları içerisindeki Logo Connect sekmesinde bulunan e-Arşiv bilgileri bölümüne üç adet e-posta adresi bilgisinin girilebilmesi sağlanmıştır.
83 WINERP-45646 GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler – Cari Hesap Fişleri
Firma Kopyalama İle Cari Hesap Son Bakiye Üzerinden Devir Yapıldığında Tahsilatı Yapılmamış Kredi Kartı Fişleri Devredilmektedir.
Firma kopyalama ile devir yapılırken tahsilatı yapılmamış kredi kartı fişlerinin devredilip devredilmemesi ile ilgili olarak devir filtrelerine ‘Tahsil Edilmemiş Kredi Kartı Fişleri Devredilsin – Evet/Hayır’ filtre seçeneği eklenmiştir. Ön değer seçenek “Evet” olarak gelmektedir.
84 WINERP-45037 GO PLUSaltaltaltaltalt Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Alınan Siparişler
Devir İle Gelen Teklif Fişi Üzerinden Sipariş Ekle Yapıldığında Fiş Tarihi Öndeğer 31.12.2014 Olarak Geliyor
Devir ile gelen teklif fişi üzerinden sipariş ekle işleminde sipariş fişi tarihi teklifin bitiş tarihi geliyordu. Çalışma tarihinin gelmesi sağlandı.
85 WINERP-44597 GO PLUSaltaltaltaltalt Araçlar
alt alt Kullanıcı İzleme Raporu
Kullanıcı İzleme Raporu Tablo Olarak Alınamamaktadır.
Kullanıcı İzleme Raporunun tablo olarak alınması sağlanmıştır.
86 WINERP-44350 GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Cari Hesap Raporları – Cari Hesap Ekstresi
Cari Hesap Ekstresinde Hareket Ticari İşlem Grubu Filtresi Kullanıldığında Bankadan Alınan Hizmet Faturasının Sadece Alacak Ayağı Listeleniyor.
Cari hesap ekstresinde “Hareket Ticari İşlem Grubu” filtresi kullanıldığında bankadan alınan hizmet faturasının borç tutarları listelenmiyordu,listelenmesi sağlandı.
87 WINERP-39345 GO PLUSaltaltaltaltalt Talep Yönetimi
alt alt Hareketler – Talep Fişleri
Talep Karşılama Ekranında Fiş Satırları Malzeme Koduna Göre Sıralı Geliyor.
Talep karşılama ekranına gelen malzeme satırlarının sıralamasının malzeme koduna göre ya da fişte girildiği şekilde yapılması parametreye bağlanmıştır. Bu kapsamda Talep Yönetimi parametrelerine “Talep Karşılamada Satır Sıralaması = Malzeme Kodu/ Fiş Sırası” seçeneği eklenmiştir.
88 WINERP-38099 GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. USYS
  alt alt Yönetim – İzleme Raporu
İzleme Raporunda Malzeme Browserı Üzerinde Ambar Parametrelerinde Yapılan Değişikliği Tutmuyor
Malzeme kartı tek ya da toplu seçilerek F9 – Ambar Parametreleri Güncelle işlemi ile yapılan değişiklik işlemlerinin ‘İzleme Raporu’na yansıması sağlanmıştır.
89 WINERP-37952 GO PLUSaltaltaltaltalt Satış ve Dağıtım
alt alt Hizmet Raporları – İşyerlerine Göre Verilen Hizmet Dağılımı
İşyerlerine Göre Verilen Hizmet Dağılım Raporunda İşyerleri Filtresini Dikkate Almadan Listeleme Yapmakta
İşyerlerine Göre Alınan / Verilen Hizmet Dağılım raporunda “İşyerleri” ve “Bölümler” filtresine göre doğru raporlama yapılması sağlanmıştır.
90 WINERP-37628 GO PLUSaltaltaltaltalt
Ödeme Tahsilat Üzerinden Devir Yapıldığında, Devredilen Fişlerdeki Belge Numarası Allanı Oluşan Cari Açılış Fişi Makbuz No Alanına Getirilmeli.
Cari hesap devrinin “Ödeme Tahsilat” seçeneği üzerinden yapıldığı durumlarda, devredilen fişteki belge ve makbuz numarası bilgisinin, devredilen dönemdeki cari hesap açılış fişi makbuz no alanına yazılması sağlanmıştır.
91 WINERP-36698 GO PLUSaltaltaltaltalt Malzeme Yönetimi
alt alt Hareketler – Malzeme Yönetimi Fişleri
Stok – “Diğer Malzeme Fişleri” Altında Girilen Tutar Girilmemiş Satırları Olan Fişler Muhasebeleştirilirken Parametreye Bağlı Olarak Uyarı Vermeli.
Satırlarında tutar girilmemiş malzeme fişleri için malzeme yönetimi parametrelerine “Satır tutarları boş olan malzeme fişlerini muhasebeleştirme kontrolü” parametresi 3 seçimli olarak eklenmiştir. Parametre, browser ekranları üzerinden yapılan muhasebe işlemlerinde geçerli olacaktır.
92 WINERP-34177 GO PLUSaltaltaltaltalt
Sipariş, Konsinye İrsaliye ve Emanet Fatura İçerisindeki Arayüz Uyarlama İle Eklenmiş Alanlardaki Veriler Devir Sonrası Diğer Firmada Gelmiyor
Sipariş, konsinye irsaliye ve emanet fatura içerisindeki arayüz uyarlama ile eklenmiş alanlardaki veriler devir sonrası diğer firmaya gelmiyordu, düzeltildi.  Dönem numaraları farklı dönemler arsa devir yapılması durumunda (1 nolu dönemden 2 nolu döneme) önce yeni eklenen dönem üzerinde “Uyarlama Tablolarını Güncelle” işlemiyle arayüz uyarlama tabloları oluşturulması sonrasında devir işlemi yapılması gerekmektedir.
93 WINERP-33259 GO PLUSaltaltaltaltalt Skonsol (Satış Konsolu)
alt alt Satış
Skonsolda Otomatik Fatura Basımı Evet İken Fatura Yazdırılmak İstendiğinde Yazıcı Belli Olmasına Rağmen Her Seferinde Yazıcı Seçilmesi İsteniyor
Programda Satış Dağıtım/Fatura parametrelerindeki “Otomatik Fatura Basımı” parametresinin “Evet “olarak seçildiği durumda,kullanıcı için öndeğer bir tasarım varsa, bu tasarımda kullanıcı yazıcı ayarları yapılarak faturanın herhangi bir yazıcı seçilmeden bastırılabilmesi sağlanmıştır.
94 WINERP-32937 GO PLUSaltaltaltaltalt Satınalma
alt alt Hareketler – Alım Faturaları
İşyeri Bazında Tanımlanan Dağıtım Şablonu Satınalma Faturasının Muhasebe Kodlarında Dağıtım Şablonu Uygula Dendiğinde Gelmiyor.
İşyeri bazında hesap dağıtım şablonlarının tanımlandığı durumlarda, satınalma faturalarının muhasebe kodları ekranında F9-“Hesap Dağıtım Şablonu Uygula” seçeneği ile gelen ekranda hesap dağıtım şablonları hatalı listelenmekteydi.Bu ekranda faturada seçilmiş işyerine göre dağıtım şablonlarının listelenmesi sağlanmıştır.
95 WINERP-32645 GO PLUSaltaltaltaltalt Malzeme Yönetimi
alt alt Fiş Dökümleri ve Ekstreler – Giriş / Çıkış Toplamları
Giriş Çıkış Toplamları Raporunda Tarih Aralığı Verilip Rapor Alındığında Devreden Rakam Yanlış Hesaplıyor
Giriş Çıkış Toplamları raporunda tarih aralığı verildiğinde devreden rakamın doğru raporlanması sağlanmıştır.
96 WINERP-12896 GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
Firma Kopyalama Yapıldığında Cari Hesap Kartı / Ticari Bilgiler Bölümündeki ‘Yorum Ekle’ Türkçe ve İngilizce Referans Açıklamarı Yeni Firmaya Kopyalanamıyor.
Firma kopyalama işleminde cari hesap kartı ticari bilgiler sekmesi altında bulunan “Yorum Ekle”,”Türkçe Referans Açıklaması”,”İngilizce Referans Açıklaması” alanları kopyalanmıyordu,düzeltildi.
97 WINERP-10087 GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Ana Kayıtlar – Cari Hesap Kartları
Cari Hesap Kartı Üzerinden Alınan Ekstrede Risk Limiti Alanı Değer Getirmiyor.
Cari hesap kartı üzerinden alınan ‘Ekstre’ rapor tasarımı alan listesine risk limit bilgileri alanları eklenmiştir. Ayrıca “Toplam Risk Limiti” alanı da “Risk Limiti Toplamları” olarak değiştirilmiştir. (Eklenen alanlar; Risk limiti açık hesap, Risk limiti Ciro Çek/ Senetleri, Risk limiti irsaliye, Risk limiti irsaliye Öneri, Risk limiti Kendi Çek/ Senetlerimiz, Risk limiti Müşteri Çek/ Senetleri, Risk limiti Sipariş Öneri, Risk limiti Sipariş Sevkedilebilir)
98 WINERP-59637 altaltalt Genel Muhasebe
3 Serisi Ürünlerde e-Defter.exe’si Dışardan Çalıştırıldığında “style not found” Hatası Alınıyor.
3 Serisi ürünlerde e-Defter uygulaması dışarıdan çalıştırılmak istendiğinde uyarı alınıyordu, düzeltildi.
99 WINERP-57573 GO PLUSaltaltaltaltalt Genel Muhasebe
alt alt Ana Kayıtlar – E-Beyannameler
KDV1 beyannamesi xml alanlarında toplam alanlarının gösterilmesi gerekmektedir.
Katma değer vergisi beyannamesinde yapılan son değişikliklere istinaden ek veri giriş alanları ve toplamlar alanları beyannameye eklenmiştir.
100 WINERP-54173 GO PLUSaltaltaltaltalt Genel Muhasebe
e-Defter Uygulaması Kapsamında Oluşturulan Yevmiye Ve Defter-i Kebir Dosyaları’nın Logo Özel Entegratör Saklama Web Servisine Otomatik Gönderilmesi.
e-Defter uygulaması kapsamında oluşturulan Yevmiye ve Defter-i kebir dosyaları’nın Logo Özel Entegratör saklama web servisine otomatik ve manuel olarak gönderilmesi sağlanmıştır.

Uygulama ile ilgili Dokümana bu linkten ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın