ERP Ürünleri için 2.40.00.01 Sürümü Yayınlandı

10 Kasım 2016

ERP ürünleri 2.40.00.01 ara sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.

Önemli Uyarı :

Hazırlanan ara sürüm dosyaları sadece 2.40.00.00 sürüm dosyaları üzerine kopyalanmalıdır. Firma üzerinde “Tabloları Sürüme Göre Güncelle” işlemi ve Dönem üzerinde “Veritabanı Araçlarını Oluştur” işlemi yapılmasına gerek yoktur.

2.40.00.01 Ara Sürüm İçeriği;

 

Kayıt Nr

Ürün

Tanım ve Açıklama

1

WINERP-59963 GO PLUSaltaltaltaltalt
Office 365 TR Ve Office 2016 TR İle Program Entegrasyonu Sağlanmalı.
Office 365 TR ve Office 2016 TR Outlook uygulamaları ile Redemption.dll üzerinden entegrasyonun yapılması sağlandı.

2

WINERP-59962 altaltalt Üst Menü (ikonlar)
alt alt Firma Seç
3 Serisi Ürünlerde Kullanıcı Değiştir Ve Firma Değiştir İşlemlerinde “Dikkat / Access Violation” Hatası Alınıyor.
3 Serisi ürünlerde kullanıcı değiştirme ve firma seçme işleminde hata alınıyordu,düzeltildi.

3

WINERP-59961 altaltalt
 1. USYS
  alt alt Yönetim – Terminaller
Go 3 Ürününde Kullanıcının Terminal Tanımı Yok İse Uygulama Giriş Sırasında ‘LOGOstyle’ Not Found Hatası Alınıyor.
Go 3 ürününde kullanıcının terminal tanımı yok ise uygulama giriş sırasında ‘LOGOstyle’ Not Found hatası alınıyor ve SYS’ye giriş yapılamıyordu, düzeltildi.

4

WINERP-59735 altalt Üretim Kontrol
alt alt Hareketler – Üretim Emirleri
Malzeme Alt Birim Çevrim Katsayı Değeri, Ana Birim Çevrim Katsayısı Değerinden Küçükse Üretim Emri Hesaplamaları Yanlış Yapılıyor
Malzeme kartı üzerinde dinamik birimleme olduğu durumlarda ve üretim gerçekleşen girişlerinin üretim emri çevrimi dışında farklı bir birim çevrimiyle yapılması durumunda üretim emri browserındaki gerçekleşen miktar alanına hatalı değer yansımaktaydı, düzeltildi.

5

WINTLS-5169 altaltalt
3 Serisi Ürünlerde Sistem İşletmeni ve Programa Giriş Sırasında Run Time 217 Hatası Alınmaktadır.
3 Serisi ürünlerde sistem işletmeni ve programa giriş sırasında ‘Run Time 217’ hatası alınmaktaydı, düzeltildi.

6

WINERP-59677 GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler – Banka Fişleri
Satırlarda İşlem Dövizi Seçilmiş Banka Virman Fişinde Dövizli Borç/Alacak Kolonlarına Veri Girişi Yapıldıktan Sonra D. Borç/ Alacak Kolonları Siliniyor
Banka virman fişinde satırda işlem dövizi seçilerek dövizli borç/alacak kolonlarına yapılan veri girişi, yerel para birimi hesaplaması yapmasına rağmen siliniyordu, silinmemesi sağlandı.

7

WINERP-59664 GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler – Banka Fişleri
Dövizli Banka Kredi Taksit Ödemesi İle Oluşan Banka İşlem Fişi Muhasebeleştirilirken Borçlu Dövizli Kredi Banka Hesabı Silinerek Tutarı, Finansman Gideri Hesabına Ekleniyor.
Dövizli banka kredi taksit ödemesi ile oluşan banka işlem fişinin muhasebeleşirken hesapları doğru oluşması sağlanmıştır.

8

WINERP-59651 GO PLUSaltaltaltaltalt Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
Fatura Muhasebeleştirme Esnasında Karşı Hesap Kolonu Listelenmemeli.
Muhasebe parametrelerinde “Karşı hesap kontrolü = Hayır” olduğunda fatura muhasebeleştirmesi sonucu oluşan mahsup fişinde ‘Karşı Hesap’ kolonunun gelmemesi sağlanmıştır.

9

WINERP-59650 GO PLUSaltaltaltaltalt Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
İptal Edilen e-Arşiv Faturası İptal Geri Alınmak İstendiğinde “e-Arşiv Faturası Oluşturulacak Tipindeki Faturalar İptal Edilemez” Uyarısı Alıyor.
İptal edilen e-Arşiv faturaları geri alınmak istendiğinde uyarı veriyordu ve geri alınamıyordu , uyarı vermeden geri alınabilmesi sağlanmıştır.

10

WINTLS-5140 altaltalt
3 Serisi Ürünlerde 2.40.00 Versiyon Geçiş Sonrasında Muhasebe Bağlantı Kontrolü Evet Olduğu Durumda Satış Faturası Kaydetme Sırasında “Control ” has no parent window.” Hatası Alınıyor.
Versiyon geçişi sonrasında muhasebe bağlantı kontrolü evet olduğu durumda satış faturası kaydetme sırasında “control ” has no parent window.” hatası alınıyordu ,düzeltildi.

11

WINERP-59481 altaltaltalt Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Alınan Siparişler
Teklif Fişi Üzerinden Sipariş Oluşturulduğunda Fiyatlandırma Dövizi Kuru Güncellenebilmeli
Teklif fişi üzerinden sipariş oluşturulduğunda parametrelerden Tarih Değişikliğinde Fiyatlandırma Dövizi “Kuru Güncellenecek” (FD) İrsaliye/Sipariş – Teklif Yönetimi Fişleri Aktarımında Fiyatlandırma Dövizi “Kuru Güncellenecek” seçildiğinde fiyatlandırma döviz kurunun güncellenmesi sağlanmıştır.

12

WINERP-59458 GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Dosya
  alt alt Öndeğerleme – CH İş
Cari Hesap Fişleri İçin Öndeğerleme Servisi Çalıştırıldığında, Fiş Satırındaki Proje Kodu Siliniyor.
Cari hesap fişleri için öndeğerleme servisi çalıştırıldıktan sonra fiş satırlarında girilmiş olan proje kodu bilgisi siliniyordu,düzeltildi.

13

WINERP-59410 GO PLUSaltaltaltaltalt Malzeme Yönetimi
alt alt Ana Kayıtlar – Malzemeler
Farklı Firma Database Kullanıldığında Malzeme Kartı Üzerinden Sipariş Hareketleri Değiştir Kaydet İşleminde Kitlenme Yaşanıyor.
Farklı firma database kullanıldığında malzeme kartı üzerinden sipariş hareketleri değiştir kaydet işleminde kilitlenme yaşanıyordu, düzeltildi.

14

WINERP-59178 GO PLUSaltaltaltaltalt Satış ve Dağıtım
alt alt Hareketler – Satış Faturaları
Risk Kontrolü Toplamlar Bazında İken Fatura İçerisinden Sipariş Fişi Aktar Yapıldığında ‘Risk Limiti Aşılmıştır’ Hatası Alınıyor.
Risk kontrolü toplamlar bazında iken sipariş fişi faturaya aktarıldığında ‘Risk Limiti Aşılmıştır’ hatası alınıyordu, düzeltildi.

15

WINERP-58890 GO PLUSaltaltaltaltalt Malzeme Yönetimi
alt alt İşlemler – Maliyetlendirme Servisi
Maliyetlendirme Servisinde ‘Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınacak’ Filtresi ‘Evet’ Seçili Olmasına Rağmen Negatif Seviye Uyarısı Alınmaktadır.
Maliyetlendirme servisi çalıştırılırken ‘Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınacak’ filtresi ‘evet’ olarak seçili olmasına rağmen negatif seviye uyarısı alınıyordu, düzeltildi.

16

WINERP-58563 GO PLUSaltaltaltaltalt
 1. Finans
  alt alt Hareketler – Cari Hesap Fişleri
Kredi Kartı Fiş Tahsilatı Ekranında Kredi Kartı Hareketleri Bölümünde Ctrl+F İle Arama Yapılıp Fiş Seçildikten Sonra Tekrar Ctrl+F İle Arama Yapılmak İstendiğinde LGMAIN Hatası Alınıyor.
Kredi kartı fiş tahsilatı penceresinde Ctrl+F ile ikinci kez arama yapıldığında hata alınıyordu,düzeltildi.

17

WINERP-59637 altaltalt Genel Muhasebe
3 Serisi Ürünlerde e-Defter.exe Çalıştırıldığında “style not found” Hatası Alınıyor.
3 Serisi ürünlerde e-Defter.exe üzerinden uygulama çalıştılmak istendiğinde uyarı alınıyordu, düzeltildi.

 

Saygılarımızla

Bize Ulaşın