Bordro Ürünleri için 4.41.00.00 Sürümü Yayınlandı

30 Kasım 2016

Ürün Tanım ve Açıklama
1 Sicil Yönetimi
 Tanımlar – Sicil Kartları
6645 Sayılı İstihdam Teşvik Uygulamasına Göre Hesaplama Yapılabilmelidir.
6645 sayılı İstihdam Teşvik yasası kapsamında SGK teşviğinin hesaplanması sağlandı.Bu kapsamda sicil kartı/bordro bilgileri/istihdam yasası bölümüne “6645 Sayılı Kanun Teşviği(SGK)” seçeneği eklenmiştir.
2 Sicil Yönetimi
 İşe Giriş Bildirgeleri – *
SGK ya “Toplu İşe Giriş Bildirgesi” verilebilmelidir.
Sgk’ya toplu olarak işe giriş bildirgesi verilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi-SGK Sayfasına filtresine aşağıdaki seçenekler eklenmiştir:
-Evet(Tek)
-Hayır
-Toplu XML Oluştur
-Toplu XML Oluştur ve Gönder
3 Sicil Yönetimi
 Raporlar – İzin Durum Raporu
İzin Durum Raporunda İzin Hesaplama Şekli Filtresi “Bordro Parametresine Göre” Seçildiğinde Hakedilen İzin Hatalı Hesaplanıyor
İzin durum raporunda izin hesaplama şekli filtresi “Bordro Parametresine Göre” seçildiğinde “Hak Edilen İzin” alanının doğru hesaplama yapması sağlandı.
4 Sicil Yönetimi
 İşten Çıkış Bildirgeleri – *
SGK ya “Toplu İşten Ayrılış Bildirgesi” verilebilmelidir.
Sgk’ya toplu olarak işten ayrılış bildirgesi verilmesi sağlanmıştır.Bu kapsamda Sigortalı İşten Çıkış Bildirgesi-SGK Sayfasına filtresine aşağıdaki seçenekler eklenmiştir:
-Evet(Tek)
-Hayır
-Toplu XML Oluştur
-Toplu XML Oluştur ve Gönder
5 Bordro
 Kayıtlar – Puantaj Kartları
6645 Sayılı Kanununa İstinaden Hesaplanan Gelir Vergisi İndirim Tutarının “Gelir Vergisi Matrah( Normal)” Tutarını Geçmemesi Sağlanmalıdır.
6645 sayılı kanununa istinaden hesaplanan gelir vergisi indirim tutarının “Gelir Vergisi Matrah( Normal)” tutarını geçmemesi sağlanmıştır.
6 Bordro
 Kayıtlar – Puantaj Kartları
Nete Dahil Nakit bir ek ödeme verildiğinde Ek Ödemeler tabındaki Net Tutar alanı hatalı hesaplanıyor.
Brüt ve nete dahil bir ek ödeme verildiğinde ek ödemenin net tutarının doğru hesaplanması sağlandı.
7 Bordro
 Kayıtlar – Puantaj Kartları
Nete Dahil Bir Ek Ödeme Verildiğinde Hesaplar Ekranındaki Net İstihkak Değişmiyor Fakat Mesailer Tabında Bulunan Normal Mesainin Neti Değişiyor.
Brüt ve nete dahil bir ek ödeme verildiğinde normal mesainin net tutarı değişiyordu, düzeltildi.
8 Bordro
 Formlar – Bordro Zarfı
Bordro Zarfı SMTP Olarak Gönderimi Yapılamamaktadır .
Bordro zarfının SMTP olarak e-posta gönderiminde hata alınıyordu, düzeltildi.
Bize Ulaşın